Softwarepakketten.nl
erp software prodin

Begrippen > CEFACT

(Centre des Nations Unies pour la Facilitation des Pratiques dans l’Administration, le Commerce et le Transport)(www.unece.org/cefact).  Mondiaal instituut dat zich onder meer bezighoudt met standaardisatie. Ook wel UN/CEFACT.

Web pagina onderdelen met [ CEFACT ]
Elektronisch factureren binnen Nederland en de EU
Standaarden
Onderzoek en artikelen op deze website over [ CEFACT ]
Nieuwe Europese kernfactuur en de implementatie daarvan in UBL (19-05-2017)
Onder de noemer "EN 16931-1" is in Europa gewerkt aan het maken van één norm voor elektronisch factureren (met als syntaxen UBL en UN/CEFACT). Er wordt hierbij gesproken over een "kernfactuur". De Europese richtlijn 2014/55/EU schrijft voor dat in ieder geval alle aanbestedende diensten in de EU met deze nieuwe norm en bijbehorende syntaxen moeten gaan werken vanaf eind 2018.
WIKI's over [ CEFACT ]
Elektronisch factureren en boekhoudsoftware

Elektronisch factureren en elektronische factuurverwerking is vandaag de dag meer regel dan uitzondering als het gaat om dergelijke functies binnen boekhoudsoftware. Nog even voor de zekerheid: een factuur in PDF-formaat mailen valt niet onder elektronisch factureren. Onder elektronisch factureren wordt verstaan het op elektronische wijze, in een afgesproken formaat, verzenden van facturen door een leverancier en het op elektronische wijze ontvangen en verwerken van facturen door een afnemer. Een Synoniem voor elektronisch factureren is eFacturatie. Het alleen elektronisch ontvangen en verwerken van facturen wordt aangeduid als elektronische factuurverwerking.

Nadere specificaties Europese norm EN 16931 met Nederlandse NLCIUS

Onder de noemer "EN 16931" is in Europa gewerkt aan het maken van één norm voor elektronisch factureren (met als syntaxen UBL en UN/CEFACT). Er wordt hierbij gesproken over een "kernfactuur". De Europese richtlijn 2014/55/EU schrijft voor dat in ieder geval alle aanbestedende diensten in de EU met deze nieuwe norm en bijbehorende syntaxen moeten werken sinds medio april 2019.

UNECE

UNECE (United Nations Economic Commission for Europe and Executive Committee).

UNECE coördineert eveneens de standaarden van  UN/CEFACT (Centre for Trade Facilitation and E-business). UN/ECE (en daarmee UN/CEFACT is een landenorganisatie.

Welke UBL versie kunt u gebruiken? Alle UBL versies voor de factuur op een rij

UBL standaarden zijn onder te verdelen naar internationaal, Europa en Nederland.

Links naar andere websites over [ CEFACT ]
Frankrijk / Duitsland / Zwitserland - Factur-X
Factur-X is een Frans-Duitse standaard voor een hybride e-factuur (pdf voor gebruikers en XML-gegevens voor de computer). Gebaseerd op UN CEFACT en de Europese norm EN 16931. Factur-X is dezelfde standaard als ZUGFeRD 2.1 voor Duitsland. Zwitserland heeft ook aangesloten bij de Factur-X standaard.

Onerzoeksbureau GBNED