Softwarepakketten.nl

Begrippen > Estimate to complete

Bij projectmanagement kan de voortgang inzichtelijk gemaakt worden door via een overzicht "begroot", "gerealiseerd" en "nog te realiseren" naast elkaar af te zetten met ten slotte het resultaat. Nog te realiseren is hierbij "Estimate to complete". 

Nadere toelichting:

Voorbeeld "Estimate to complete":
Begroting:        1.000
Gerealiseerd:    800
Voortgang is 60%.

Uitgaande van de begroting van 1.000 en de voortgang van 60% is er nog 400 te realiseren (estimate to complete).
Het voorlopige resultaat is dan:
(1000 - 800 - 400) bedraagt -200 (oftewel een overschrijding van het budget).

In bovenstaand voorbeeld is "estimate to complete" bepaald op basis van een voortgangspercentage, maar dan kan ook op basis van een aantal uren en kosten die berekend worden als nog te besteden.

Web pagina's over [ Estimate to complete ]
Pakketsoort Planning & Control
Web pagina onderdelen met [ Estimate to complete ]
Projectmanagement software > Functionaliteit

Onerzoeksbureau GBNED