Softwarepakketten.nl
BCS HR Software
EXACT Software
VISMA E-accounting
E-boekhouden

Pakketsoort - Financial Planning and Analysis > Consolidatie

Bij consolidatie, het samenvoegen van financiële gegevens van meerdere entiteiten, is een onderverdeling te maken naar:
- Fiscale consolidatie; t.b.v. fiscale eenheid - aangifte VpB;
- Juridische consolidatie; t.b.v. publicatie KvK of elders;
- Bedrijfseconomische consolidatie; managementconsolidatie;
- Consolidatie van begroting en forcasting.
Meer over consolidatiesoftware met de functies en eigenschappen daarvan.

Site index over [ Consolidatie ]
Pakketsoort - Consolidatie
Web pagina's over [ Consolidatie ]
Pakketsoort Financial Planning and Analyses (FP&A)
WIKI's over [ Consolidatie ]
Algemene functionaliteit

Het betreft hier functionaliteit die betrekking heeft op kassasystemen voor de (winkel)verkoop. 

Boekhoudpakketten functies en eigenschappen

BIj de selectie van standaard boekhoudsoftware is het als eerste van belang na te gaan welke boekhoudfuncties zijn gewenst. Grootboek, debiteuren en crediteuren ligt wellicht voor de hand. Maar is er al gedacht aan budgetten, afschrijvingen en facturering. En bijvoorbeeld een verplichtingenadministratie of het voeren van de werkkostenregeling. En bij grote administraties moet al snel gedacht worden aan rekening courant en consolidatie. Naast functionaliteit zijn een aantal algemene eigenschappen van belang. Bij dit laatste moet gedacht worden aan het voeren van meerdere administraties en een wizard bij het aanmaken van een nieuwe administratie. Ook moet gedacht worden aan functionaliteit in relatie tot algemene basisgegevens, zoals de mogelijkheid om velden aan of uit te zetten bij het onderhouden van de basisgegevens. Verder zijn boekhoudpakketten voor ZZP en klein MKB met name gericht op het direct te kunnen starten (rekeningschema en andere basisgegevens zijn dan al aanwezig) zonder consultancy of uitgebreide opleiding. Terwijl bij boekhoudsoftware voor grote organisaties consultancy en het inrichten van de administratie vaak het leeuwendeel van de kosten vormt. Allemaal zaken om rekening mee te houden bij de selectie van boekhoudsoftware.

Consolidatie en boekhoudsoftware

Consolidatie is als module meestal aanwezig binnen boekhoudsoftware die geschikt is vanaf middelgrote organisaties. Bij consolidatie speelt de methode van consolideren een belangrijke rol, evenals de verwerking van eliminatieposten. Het is ook niet ongebruikelijk dat eleminatie buiten de boekhoudsoftware plaatsvindt. Bijvoorbeeld via aparte consolidatiesoftware (al dan niet als onderdeel van Corporate Performance Management (CPM) software. Of via rapportagesoftware voor externe verslaggeving, zoals jaarrekeningsoftware of fiscale aangiftesoftware voor de VPB. 

Softwareselectie algemene pakketgegevens, doelgroep, aanschaf en kosten

Een softwarepakket kan afgestemd zijn op bepaalde doelgroepen. Dat kan te maken hebben met bedrijfsomvang of branche waarvoor een pakket geschikt is. En het aspect kosten is van belang. 

Softwarepakketten met [ Consolidatie ] Leverancier
Exact Financials
Exact Financials koppel je eenvoudig aan andere bedrijfssoftware voor onder meer business intelligence, consolidatie, inkoop en declaratie
Exact Software B.V.
XLReporting
Verbeter je rapportage, consolidatie en begrotingen
XLReporting Software B.V.
Lucanet
Consolidatie, planning, rapportage en analyse
LucaNet AG

Onerzoeksbureau GBNED