Softwarepakketten.nl
erp software prodin
EXACT Software
VISMA
E-boekhouden

Begrippen > CEN

Comité Européen de Normalisation; European Committee for standardization, www.cenorm.be. Europees standaardisatie instituut.

WIKI's over [ CEN ]
CEN

CEN (European Committee for Standardization)

Europese organisatie op het gebied van standaardisatie op meerdere gebieden. Zoals we in Nederland de NEN kennen die op haar beurt lid is van de CEN.

CEN BII of CEN WS/BII, semantische modellen handelsdocumenten met mapping naar UBL

CEN BII of CEN WS/BII  (CEN Workshop on Business Interoperability Interfaces for public procurement in Europe). 

The BII initiative aims to address interoperability issues in European public procurement, by developing technical specifications to implement e-Procurement processes in a compatible manner across the EU”.

Conversie van SI-UBL 1.2 naar EN 16931, PEPPOL-BIS en NLCIUS

In Nederland is in de jaren 2013-2019 veel gewerkt met de standaard SI-UBL 1.2 voor UBL-facturen. Ook de UBL-Ketentest heeft deze SI-UBL standaard jarenlang als uitgangspunt gebruikt. De bedoeling is dat alle SI-UBL 1.2 facturen vervangen worden door de Europese standaard EN 16931 en de daar vanaf geleide Nederlandse versie NLCIUS en PEPPOL BIS. Dit onderdeel is bedoeld om een handvat te geven voor deze conversie. 

Bron:
Het document "Impact analyses on SI-UBL 1.2 due to NL-CIUS and PEPPOL-CIUS (and thus EN 16931" samengesteld met handvatten voor de conversie van SI-UBL 1.2 naar de nieuwe Europese standaard EN 16931, rekening houdend met NLCIUS en PEPPOL-CIUS. Dit document hebben wij mede gebruikt om onderstaande conversie aandachtspunten samen te stellen.

Zie ook STPE voor de specificatie van onder andere NLCIUS.

 

Nadere specificaties Europese norm EN 16931 met Nederlandse NLCIUS

Onder de noemer "EN 16931" is in Europa gewerkt aan het maken van één norm voor elektronisch factureren (met als syntaxen UBL en UN/CEFACT). Er wordt hierbij gesproken over een "kernfactuur". De Europese richtlijn 2014/55/EU schrijft voor dat in ieder geval alle aanbestedende diensten in de EU met deze nieuwe norm en bijbehorende syntaxen moeten werken sinds medio april 2019.

Nadere specificaties PEPPOL BIS (V3) binnen een UBL-factuur

PEPPOL BIS
Onder de noemer "PEPPOL BIS V3" kent PEPPOL ook een specificatie om een factuur op te bouwen. Deze specificatie is volledig afgestemd op de Europese standaard EN 16931 voor wat betreft UBL. 

PEPPOL BIS (V3) aangevuld met enkele landgebonden specificaties (voor Nederland) vormt de NLUBL waar deze WIKI mede betrekking op heeft. 

PEPPOL netwerk
Als een UBL-factuur via het PEPPOL-netwerk wordt uitgewisseld dient betreffende UBL-factuur een aantal elementen te bevatten die enerzijds duiden op het gebruik van PEPPOL en anderzijds op de adressering van de afzender en ontvanger via het PEPPOL-netwerk.

EN 16931 en NLCIUS zijn onafhankelijk van de infrastructuur waarover facturen worden uitgewisseld.
Daardoor zijn er toch een paar extra regels bij gebruik van van PEPPOL-netwerk Hieronder een overzicht.

1. CustomizationID; In onderstaand voorbeeld is een verwijzing naar EN16931 en de NLCIUS opgenomen. 
2. ProfileID; In onderstaand voorbeeld is een verwijzing naar PEPPOL opgenomen. 
3, Leverancier EndpointID; PEPPOL adres (bijv KVK of OIN). 
4. Afnemer EndpointID; PEPPOL-adres (bijv KVK of OIN). 
Deze 4 elementen zijn dan ook verplicht 

PEPPOL Adressen (EndpointID)
Iedere ondernemer wordt op Peppol uniek geïdentificeerd door het: EndpointID met verwijzing naar SchemeID. Bijvoorbeeld 123456789 SchemeID 0106 is KVK-nummer. Zo kennen we ook SchemeID 0190 voor het OIN-nummer. Er worden nog meer SchemeID’s ondersteund, zoals:
- NL BTW-nummer; 9944
- IBAN-nummers; 9918 (SWIFT)
- GLN; 0088 (GS1)
Zie complete lijst https://docs.peppol.eu/poacc/billing/3.0/codelist/eas/ 

Gebruikt in Nederland zijn:
Voor Nederlandse organisaties wordt door Peppol Service providers, op advies van de Nederlandse Peppol Autoriteit (NPA), zoveel mogelijk een al bekend Business-ID aangehouden als Peppol EndpointID, te weten: KVK, OIN en/of BTW-nummer.
- KVK-nummer; code 0106
  (Het KVK-vestigingsnummer is niet mogelijk als adres binnen PEPPOL). 
- OIN-nummer; Overheidsidentificatienummer. code 0190.
- NL BTW-nummer; 9944.
De NP sluit het gebruik van IBAN en GLN echter niet uit.
Een en ander volgens ISO 6523 ICD code.

Om te starten eerst voorbeeld van een simpele, maar wel complete, factuur in UBL (NLCIUS)

Voordat de elementen op een UBL Factuur verder worden toegelicht volgt onderstaand eerst een simpel, maar compleet, voorbeeld van een factuur met 1 factuurregel en (dus) 1 BTW-percentage.

Opbouw UBL Factuur, het begin (verwijzing xml en namespaces)

Een UBL document (in dit geval de factuur) begint altijd met:

 1. Verwijzing naar XML versie. 
  <?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>

 2. Verwijzing naar Namespaces.
  <Invoice xmlns="urn:oasis:names:specification:ubl:schema:xsd:Invoice-2" xmlns:cac="urn:oasis:names:specification:ubl:schema:xsd:CommonAggregateComponents-2" xmlns:cbc="urn:oasis:names:specification:ubl:schema:xsd:CommonBasicComponents-2" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xsi:schemaLocation="urn:oasis:names:specification:ubl:schema:xsd:Invoice-2
  http://docs.oasis-open.org/ubl/os-UBL-2.1/xsd/maindoc/UBL-Invoice-2.1.xsd">
     
 3. [0..1] CustomizationID; (zie ook PEPPOL)
  [1..1] EN-N;
  Verwijzing naar specificatie voor specifiek gebruik van UBL. 

  Ingeval verwijzing naar alleen EN16931:
  <cbc:CustomizationID>urn:cen.eu:en16931:2017</cbc:CustomizationID>

  Ingeval verwijzing naar EN16931 én NLCIUS:
  <cbc:CustomizationID>urn:cen.eu:en16931:2017#compliant#urn:fdc:nen.nl:nlcius:v1.0</cbc:CustomizationID>

  Ingeval verwijzing naar SI UBL 2.0:
  SI-UBL 2.0 is de UBL implementatie o.b.v. de regels in de NLCIUS.
  SI-UBL 2.0 en NLCIUS zijn daarmee gelijk aan elkaar.
  Het customizationID is ook hetzelfde.
  <cbc:CustomizationID>urn:cen.eu:en16931:2017#compliant#urn:fdc:nen.nl:nlcius:v1.0</cbc:CustomizationID>

  Ingeval verwijzing naar PEPPOL BIS V3 NL:
  <cbc:CustomizationID>urn:cen.eu:en16931:2017#compliant#urn:fdc:peppol.eu:2017:poacc:billing:3.0</cbc:CustomizationID>
    
 4. [0..1] ProfileID; (zie ook PEPPOL)
  [1..1] PEPPOL-BIS;
  verwijzing naar profiel voor specifiek gebruik van UBL.
  <cbc:ProfileID>urn:fdc:peppol.eu:2017:poacc:billing:01:1.0</cbc:ProfileID> 
OpenPEPPOL

OpenPEPPOL is a non-profit international association under Belgian law.

Met name bedoeld als afsprakenstelsel voor softwareleveranciers en BSP's (Billing Service Providers) om berichten uit te wisselen.
In Nederland wordt een aansluiting via NPa geregeld (is landen authority).
Meer over PEPPOL... 

UBL validatie- en testservices

Het valideren van een UBL-factuur is van wezenlijk belang. In de regel bestaat een validatie uit de volgende stappen:

 1. Controle op geldigheid van het XML-document; ook wel well-formed genoemd;
  Kent bijvoorbeeld elk XML-element een aanvangs- en een sluittag. Bijvoorbeeld factuurnummer via ID-element:
  <cbc:ID>20160001</cbc:ID>
   
 2. Controle op basis van de XML (het XSD-schema); Het XSD-schema wordt gebruikt voor het beschrijven van de structuur van een XML-bestand. Zo kun je bijvoorbeeld vastleggen dat een factuur precies één factuurnummer moet bevatten (1:1) of meerdere regels kan bevatten (0:N).
  Ook kun je aangeven uit welk formaat (bijvoorbeeld jjjj-mm-dd) de factuurdatum opgebouwd moet zijn.
   
 3. Controle op juistheid van semantische regels (schematron genoemd); bijvoorbeeld het aansluiten totaal factuurregels met totaal exclusief BTW van de totale factuur.

UNECE

UNECE (United Nations Economic Commission for Europe and Executive Committee).

UNECE coördineert eveneens de standaarden van  UN/CEFACT (Centre for Trade Facilitation and E-business). UN/ECE (en daarmee UN/CEFACT is een landenorganisatie.

Links naar andere websites over [ CEN ]
CEN
European Committee for Standardization.

Onerzoeksbureau GBNED