Softwarepakketten.nl

Begrippen > CEN

Comité Européen de Normalisation; European Committee for standardization, www.cenorm.be. Europees standaardisatie instituut.

Web pagina's over [ CEN ]
UBL Ketentest bronnen
WIKI's over [ CEN ]
CEN

CEN (European Committee for Standardization)

Europese organisatie op het gebied van standaardisatie op meerdere gebieden. Zoals we in Nederland de NEN kennen die op haar beurt lid is van de CEN.

CEN BII of CEN WS/BII, semantische modellen handelsdocumenten met mapping naar UBL

CEN BII of CEN WS/BII  (CEN Workshop on Business Interoperability Interfaces for public procurement in Europe). 

The BII initiative aims to address interoperability issues in European public procurement, by developing technical specifications to implement e-Procurement processes in a compatible manner across the EU”.

Nadere specificaties EN 16931 (norm voor de Europese kernfactuur)

Onder de noemer "EN 16931" is in Europa gewerkt aan het maken van één norm voor elektronisch factureren (met als syntaxen UBL en UN/CEFACT). Er wordt hierbij gesproken over een "kernfactuur". De Europese richtlijn 2014/55/EU schrijft voor dat in ieder geval alle aanbestedende diensten in de EU met deze nieuwe norm en bijbehorende syntaxen moeten gaan werken per medio april 2019.

Nadere specificaties SimplerInvoicing - SI / PEPPOL netwerk binnen een UBL-factuur

Als een UBL-factuur via het SI / PEPPOL-netwerk wordt uitgewisseld dient betreffende UBL-factuur een aantal elementen te bevatten die enerzijds duiden op het gebruik van PEPPOL en anderzijds op de adressering van de afzender en ontvanger via het PEPPOL-netwerp.

Het gaat met name om:
1. CustomizationID; In onderstaand voorbeeld is een verwijzing naar EN16931 en de NLCIUS opgennomen.
2. ProfileID;
3, Leverancier PEPPOL adres;
4. Afnemer PEPPOL-adres.

Om te starten eerst voorbeeld van een simpele, maar wel complete, factuur in UBL (2.1 - EN 16931)

Voordat de elementen op een UBL Factuur verder worden toegelicht volgt onderstaand eerst een simpel, maar compleet, voorbeeld van een factuur met 1 factuurregel en (dus) 1 BTW-percentage.

Opbouw UBL Factuur, het begin (verwijzing xml en namespaces)

Een UBL document (in dit geval de factuur) begint altijd met:

 1. Verwijzing naar XML versie. 
 2. Verwijzing naar Namespaces.
 3. UBL Extensies / Niet in gebruik bij EU-N
 4. UBLVersionID; Versie UBL. / niet in gebruik bij EU-N 
  Advies UBL Ketentest: wel gebruiken.
    
 5. CustomizationID; optioneel / EU-N verplicht / PEPPOL verplicht
  Verwijzing naar specificatie voor specifiek gebruik van UBL. In onderstaand voorbeeld is een verwijzing naar de EU standaard EN16931 opgenomen, aangevuld met een verwijzing naar de NLCIUS.
    
 6. ProfileID; optioneel / EU-N optioneel / PEPPOL verplicht.
  verwijzing naar profiel voor specifiek gebruik van UBL.  

  Toelichting EU-N:
  Hier wordt ProfileID gebruikt voor verwijzing naar Business process type. 

Voor het gebruik van PEPPOL zijn dus zowel CustomizationID als ProfileID verplicht.

Advies UBL Ketentest: zowel CustomizationID als ProfileID altijd opgeven, ook al wordt de factuur niet via PEPPOL uitgewisseld.
De twee elementen zitten de uitwisseling van UBL-facturen op een andere wijze (zoals per email) NIET in de weg.

EU-N uitleg algemeen

OpenPEPPOL

OpenPEPPOL is a non-profit international association under Belgian law.

Met name bedoeld als afsprakenstelsel voor softwareleveranciers en BSP's (Billing Service Providers) om berichten uit te wisselen.
In Nederland wordt een aansluiting via SimplerInvoicing geregeld (is landen authority).
Meer over PEPPOL... 

UNECE

UNECE (United Nations Economic Commission for Europe and Executive Committee).

UNECE coördineert eveneens de standaarden van  UN/CEFACT (Centre for Trade Facilitation and E-business). UN/ECE (en daarmee UN/CEFACT is een landenorganisatie.

Verwijzing naar standaard codelijsten in UBL document

In een UBL document wordt op een aantal plaatsen verwezen naar standaard (internationale) codelijsten. Het belang van deze codelijsten is een uniforme betekenis te geven aan de inhoud van bepaalde elementen. Denk bijvoorbeeld aan een valutacode of een BTW code. Als voorbeeld wordt bij een valutacode altijd verwezen naar de codelijst ISO 4217 Alpha, zoals hieronder ook is vermeld. 

Uitgangspunt voor verwijzing naar deze standaard codelijsten zijn de CEN BII standaarden.

Links naar andere websites over [ CEN ]
CEN
European Committee for Standardization.
CENBII WG1 technical specifications
Business Interoperability Interfaces for Public procurement in Europe. The objective of the CEN/ISSS workshop Business Interoperability Interfaces on public procurement in Europe (CEN/ISSS WS/BII) is to identify and document the required business interoperability interfaces related to pan-European electronic transactions in public procurement expressed as a set of technical specifications. The starting point for the Workshop is the NES and CODICE customizations of OASIS Universal Business Language 2.0 (UBL).

Onerzoeksbureau GBNED