Softwarepakketten.nl

Begrippen > Balanced scorecard

Een vertaling van de strategische doelen van een bedrijf in concrete, meetbare parameters, onderverdeeld in vier categorieën: financiële, klanten, interne bedrijfsvoering en ontwikkeling en groei (bron: Wikipedia). Zie ook Strategische software...


Onerzoeksbureau GBNED