Softwarepakketten.nl
Surepay IBAN-Naam check
EXACT Software
VISMA E-accounting
E-boekhouden

Pakketsoort - Financial Planning and Analysis > Balanced scorecard

Bij Scorecards hebben we het in de regel over Balanced Scorecards (BSC).
Een vertaling van de strategische (lange termijn) doelen van een bedrijf in concrete, meetbare parameters, onderverdeeld in vier categorieën: financieel, klanten, interne bedrijfsvoering en ontwikkeling en groei” (bron: Wikipedia).

 

Nadere toelichting:

De naam ‘Balanced scorecard’ komt van het idee om naast traditionele financiële maatregelen ook naar strategische maatregelen te kijken om een meer evenwichtige kijk op prestaties te krijgen. Dus niet alleen gezondheid van een bedrijf beoordelen op geld dat verdient wordt.

Bij de ‘Balanced scorecard’ (strategiekaart) staan de financiële vooruitzichten bovenaan met doelstellingen die bijdragen aan de volgende 3 niveaus. De geformuleerde financiële doelstellingen worden ondersteund vanuit het klantenperspectief op het 2e niveau. Het gaat dan om doelstellingen die leiden tot het voldoen aan klantbehoeften, wat de verkoop stimuleert. Volgens zijn operationele doelen nodig om aan de behoeften van de klant te voldoen, en ten slotte gaat het om de ontwikkeling en groei (van onder meer medewerkers) die de operationele doelen ondersteunen.

Web pagina onderdelen met [ Balanced scorecard ]
CFO software landscape
ICT Accountancy softwarelandschap

Onerzoeksbureau GBNED