Softwarepakketten.nl
BCS HR Software
EXACT Software
VISMA E-accounting
E-boekhouden

Pakketsoort - Financial Planning and Analysis > Dashboards

Een dashboard kan beschouwd worden als een manier om big data, als onderdeel van BI, om een overzichtelijke en compacte manier weer te geven aan de gebruiker. In het vorige hoofdstuk (Reporting) is al aangegeven dat dashboards ook bedoeld zijn om managementrapportages in compacte vorm weer te geven.

Nadere toelichting:

Met data-analyse kunnen talloze rapporten met cijfers geproduceerd worden. Maar door vaak lijvige rapporten heen worstelen is niet efficiënt. Gericht op data visualisatie zijn management dashboards dan weer een uitkomst om relevante informatie, zoveel mogelijk samengevat in de vorm van KPI’s, grafisch weer te geven aan de gebruiker. Met dit laatste is meteen de relatie tussen data-analyse en dashboard weergegeven.

Grofweg kan dashboardinformatie als volgt onderverdeeld worden:
1. Financiële informatie.
2. Operationele informatie;

Het gaat hierbij in beide gevallen om:
- analyseren; tijdvakken vergelijken, trends, branche vergelijking.
- monitoren; bijvoorbeeld budgetbewaking.
- simuleren (what-if); wat betekent bijvoorbeeld een bepaalde investering voor de liquiditeitspositie.

De informatie wordt vaak weergegeven in de vorm van KPI’s (Kritische prestatie indicatoren).

Hoewel financiële informatie als eerste wordt genoemd en het meest wordt gebruikt binnen dashboards is operationele informatie voor de gebruiker vaak meer relevant. Voorbeelden van dit laatste zijn: aantal eindproducten per tijdseenheid, omloopsnelheid per artikel en verkopen per M2 verkoopoppervlakte.

Een effectief dashboard presenteert relevante informatie voor de gebruiker:

 1. Uit verschillende databronnen;
 2. Op een eenvoudig te begrijpen manier;
 3. Op een compacte wijze;
 4. Met de juiste frequentie;
 5. Zoveel mogelijk interactief;
 6. Met behulp van een grafische interface;
 7. Met de mogelijk tot het maken een ‘hard copy’.

Uit bovenstaande valt af te leiden dat een dashboard kenmerken heeft van data-analyse, maar dat daarnaast de essentie is om de informatie zo compact mogelijk weer te geven.

Verder onderscheiden we de volgende functies in BI dashboard toepassingen:

 • Management dashboards; de aanwezig van een of meer dashboards in de software. Als resultante van op te vragen managementrapportage zoals in het vorige hoofdstuk aan de orde is geweest. Een dashboard is hierbij een goed middel om geaggregeerde informatie weer te geven met de mogelijkheid om te kunnen inzoomen op deze informatie (drill down functionaliteit).
    
 • Zelf bepalen welke KPI’s tonen; Kritische Prestatie Indicatoren (KPI’s) zijn veelal bedrijfsafhankelijk en zeker niet altijd te vallen in één model. Het is de bedoeling dat de gebruiker (zonder inzet van ICT-specialisten) zelf kan bepalen welke KPI’s op zijn of haar dashboard getoond worden.
    
 • Dashboard zelf in te richten; dit ligt in het verlengde van het vorige punt. De gebruiker moet zelf (zonder inzet van ICT-specialisten) de inrichting van een dashboard kunnen bepalen. Het gaat dan om de gegevens die getoond worden en in welke vorm. Zoals via een diagram of tabel.
    
 • Dashboard per functionaris of groep van functionarissen; bij grote(re) organisaties is de gewenste informatie op een dashboard afhankelijk van de werkzaamheden en functies. Op basis van rechten en rollen is het dan gewenst dashboards toe te kennen aan medewerkers.

Web pagina onderdelen met [ Dashboards ]
ICT Accountancy softwarelandschap
CFO software landscape
Onderzoek en artikelen op deze website over [ Dashboards ]
Presentaties praktijkdag cloud computing 27-5-2014 beschikbaar (29-05-2014)
Op 27 mei 2014 organiseerde GBNED in samenwerking met NOVAK de Praktijkdag Cloud computing, waarbij (management) dashboards centraal stonden. Verder kwam het virtuele accountantskantoor ARVUM aan bod als kennisplaats voor de accountancy. Fiscale aangiftes in de cloud en het keurmerk Zeker Online kwamen eveneens aan bod.
Presentaties jaarcongres ICT Accountancy 2013 beschikbaar (30-10-2013)
Op dinsdag 29 oktober 2013 vond in Holiday Inn te Leiden voor de 12e maal het Jaarcongres ICT Accountancy plaats met meer dan 200 aanwezigen. Actuele onderwerpen als: pensioenactualiteit en ict, dashboards, data analyse, sbr assurance passeerden de revue. En ruim 20 leveranciers toonden innovatieve oplossingen op de informatiemarkt.
Blogs op deze website over [ Dashboards ]
Power BI Financieel Dashboard met drilldown naar PDF-factuur (24-09-2020)
Power BI staat de laatste tijd enorm in de belangstelling. Het is een laagdrempelige tool om zelf dashboards mee te maken. Dat geeft veel vrijheid om je eigen inzichten te creëren. Door de Office look-and-feel maken veel mensen de overstap van Excel naar Power BI.
White papers op deze website over [ Dashboards ]
Financiele dashboards die de klant wel gebruikt (01-06-2022)
Wil je als accountants- of administratiekantoor serieus genomen worden, dan moet je je klanten financiële dashboards kunnen bieden. Dat is de gedachte waarmee veel kantoren besluiten om een dashboard-tool in te zetten.
Klantspecifieke dashboards maken met de Minox RGS Analyzer (20-11-2020)
De toegevoegde waarde van de accountant zit niet in het voeren van de boekhouding. Boekingen goed in het boekhoudpakket krijgen is een middel – het doel is om inzichten uit de boekhouding te krijgen en daar acties op te ondernemen die waarde toevoegen.
WIKI's over [ Dashboards ]
Data-analyse auditfuncties salarissoftware

Data-analyse is het ontsluiten, ontkoppelen, onderzoeken en inzichtelijk maken van gegevensbestanden. Het gaat om software waarmee gegevensgerichte analyses uitgevoerd worden.

Data-analyse wordt toegepast op vele terreinen, zoals marketing, accountancy/auditing en medische analyses. In relatie tot salarissoftware komt hier data- analyse voor de auditfunctie aan de orde, zeg maar controle op de betrouwbaarheid van de salarisadministratie, en de rol die de XML Auditfile Salaris (XAS) hierbij kan spelen.

Gegevensuitwisseling en koppelingen

Zowel inkomend- als uitgaand kent een practice management systeem functies voor gegevensuitwisseling en specifieke koppelingen met andere softwarepakketten. 

Softwarepakketten met [ Dashboards ] Leverancier
Trendanalyse & Benchmarking
Meerjarige trendanalyse met unieke dynamische dashboards voor optimaal inzicht.
GearSoft BV GearSoft BV
Power BI Connector
Importeer gegevens vanuit softwarepakketten in Power BI dashboard
Davista | van data naar dashboards
Power BI Templates
Downloadbare Power BI templates voor verschillende pakketten
Davista | van data naar dashboards
Financieel Dashboard in Power BI
Het dashboard bevat de financiële gegevens over omzetten, marges, kosten en resultaten. En verder de openstaande posten van debiteuren en crediteuren, de balansposities en een forecast.
Davista | van data naar dashboards
Nostradamus
Personeelsplanning, management dashboards en prognoses
Nostradamus
DataDynamic
Rapportage, analyse en dashboards voor professioneel market research
Intellex Dynamic Reporting
TapTarget dashboards
D.m.v. dashboard (Power BI) meer inzicht in data
TapTarget| Insights with a Tap

Onerzoeksbureau GBNED