Softwarepakketten.nl
erp software prodin

Begrippen > liquiditeitsplanning

Een liquiditeitsplanning geeft inzicht in de beschikbare (geld)middelen de komende periode (bijvoorbeeld 3 maanden). Uitgangspunt zijn de liquide middelen per vandaag (zeg maar kas- en banksaldi). Er zal veelal sprake zijn van openstaande facturen van debiteuren die nog ontvangen moeten worden en uitgaande facturen crediteuren die nog betaald gaan worden.

Nadere toelichting:

In meer uitgebreide vorm houdt een liquiditeitsplanning ook rekening met zaken als:
- Te betalen BTW de komende periode;
- Geplande uitbetaling van salarissen en loonheffingen; denk hierbij ook aan vakantiegeld en een dertiende maand.
- Aangegane financiële verplichtingen;
- Lopende orders (inkoop en verkoop) met verwachte leverdata.

Blogs op deze website over [ liquiditeitsplanning ]
Met de Zwitserse boekhoudsoftware Banana 9 een volwaardige liquiditeitsplanning (27-05-2020)
Onze, in Zwitserland geproduceerde (maar tevens Nederlandstalige), boekhoudsoftware Banana 9, die talrijke mogelijkheden bevat voor budgetteren en financiële planning, voldoet ons inziens goed als het gaat om een volwaardige liquiditeitsplanning. Vandaar dat we er deze blog over geschreven hebben.
Liquiditeitsplanning bieden: doet uw boekhoudpakket dat ook (06-04-2020)
Een liquiditeitsplanning of liquiditeitsprognose kan een waardevol onderdeel zijn van uw boekhoudsoftware, mits opgebouwd uit de juiste onderdelen. Zo helpt een verplichtingenregistratie bij het opstellen van een echte liquiditeitsplanning.
WIKI's over [ liquiditeitsplanning ]
Rapportages, verslaggeving en Boekhoudpakketten

Van boekhoudsoftware mag verwacht worden dat in de basis de benodigde rapportages geleverd worden, zoals: een saldilijst, balans en resultatenrekening en een ouderdomsanalyse debiteuren en crediteuren. Verder behoort een financieel dashboard vandaag de dag tot de standaard bagage van boekhoudsoftware. Bij verslaggeving moet gedacht worden aan een jaarrekening.


Onerzoeksbureau GBNED