Softwarepakketten.nl
BCS HR Software
EXACT Software
VISMA E-accounting
E-boekhouden

Pakketsoort - ERP-systemen > SCM - Supply Chain Management

Supply chain management staat voor Integraal ketenbeheer, waarbij leveranciers en afnemers in de bedrijfskolom samenwerken aan zo optimaal mogelijk ingerichte processen en functionaliteit.

Nadere toelichting:

Daar waar MRP2 (Manufacturing resource planning) gericht is op een optimale planning van met name middelen (materiaal, personeels- en machinecapaciteit) in de tijd binnen de organisatie, is SCM gericht op alle betrokken organisaties in de (leveranciers)keten oftewel de bedrijfskolom.

SCM zit in de regel verweven in standaard ERP- en logistieke software en kan ook als aanvullende functionaliteit geleverd worden. Denk bij dit laatste bijvoorbeeld voorraadoptimalisatie (van grondstof tot eindproduct voor de klant).

APICS Supply Chain Council
APICS Supply Chain Council (APICS SCC) is een non-profitorganisatie die integraal ketenbeheer bevordert door onafhankelijk onderzoek, benchmarking en publicaties. APICS SCC onderhoudt het Supply Chain Reference-model (SCOR), het meest geaccepteerde model voor de leveranciersketen voor het evalueren en vergelijken van activiteiten en prestaties van deze keten.


Onerzoeksbureau GBNED