Softwarepakketten.nl
BCS HR Software
EXACT Software
VISMA E-accounting
E-boekhouden

Begrippen > AI - Artificial Intelligence

AI staat voor "Artificial Intelligence", oftewel "Kunstmatige Intelligentie". Dat als breder concept machines in staat stelt om taken op een 'slimme' (smart) manier uit te voeren. 

Nadere toelichting:

Machine learning
Machine learing is een belangrijk onderdeel van AI en betreft dat deelgebied van computerwetenschappen dat computers het vermogen geeft zelflerend te zijn, zonder expliciete programmering.
ZIe ook begrip Machine learning en Machine learning en administratieve software.

Cognitive AI
Cognitieve computersystemen hebben als uitgangspunt het simuleren van menselijke denkprocessen.

Dit proces gebruikt veel van dezelfde fundamenten als AI, zoals machine learning, neurale netwerken, natuurlijke taalverwerking, om de probleemoplossende processen te volgen die mensen dag in dag uit doen. IBM definieert het resultaat van cognitive computing als 'systemen die op grote schaal leren, redeneren met een doel en op natuurlijke wijze met mensen omgaan'
Zie ook Difference between Conginitive computing and AI...

Deep learning
Deep learning staat voor kunstmatig leren.
Deep learning simuleert met snelle computers een netwerk dat lijkt op onze hersenen. Dat netwerk kan op basis van grote hoeveelheden gegevens patronen en verbanden herkennen, zelfs beter dan mensen dat kunnen.
Zie ook TNO artikel Artificial Intelligence, angst verlangen en toepassing...


 
Onerzoeksbureau GBNED