Softwarepakketten.nl
BCS HR Software
EXACT Software
VISMA E-accounting
E-boekhouden

Begrippen > Compliance

Als tevens het naleven van wet en regelgeving wordt beoogd spreken we van 'compliance'. Zo moet u voldaan aan de wettelijke bewaarplicht van uw administratieve gegevens, ook als deze digitaal zijn opgeslagen. 

Nadere toelichting:

De Belastingdienst werkt aan 'horizontaal toezicht', oftewel 'samenwerken vanuit vertrouwen'. 

Compliance en accountancy
Binnen de accountancy neemt compliance een bijzondere plaats in. Om te kunnen voldoen aan de naleving van de wet is een stelsel van kwaliteitsbeheersing nodig. Dit laatste wordt steeds meer ondersteund door de inzet van ICT-middelen.

Binnen de accountancy heeft digitaal dossierbeheer voor de auditfunctie betrekking op (veelal samenstel- en controle)opdrachten. Het gaat daarbij met name om registratie van relatiegegevens (het permanente dossier) en een digitale verantwoording van uitgevoerde werkzaamheden en onderliggende stukken per opdracht. Met name de WTA (Wet Toezicht Accountantsorganisaties) is van betekenis, voor accountantskantoren met een vergunning, als het gaat om digitaal dossierbeheer voor de auditfunctie.
Lees meer over digitaal dossierbeheer voor de auditfunctie...

 

Site index over [ Compliance ]
Pakketsoort - Kwaliteitszorg en compliance
Onderzoek en artikelen op deze website over [ Compliance ]
Rapport: Practice management software voor de accountancy (26-01-2024)
Dit rapport is gericht op Practice management software voor de accountancy. Bij de selectie van dergelijke systemen staat voorop dat deze in ruime mate afgestemd zijn op de werkwijze binnen een accountantskantoor. Ook is aandacht voor aparte oplossingen m.b.t. “Compliance en cliëntacceptatie” en "Portaalsystemen". Dit laatste met name gericht op cliëntportalen.
Blogs op deze website over [ Compliance ]
Informer deelt ervaring over privaat-publieke samenwerking (10-05-2021)
Het toepassen van een systematische aanpak voor het integreren van wettelijk fiscale vereisten in geautomatiseerde taken en processen is het kernpunt van de samenwerking van Informer met de Belastingdienst. Informer heeft haar boekhoudsoftware op zo’n manier ontwikkelt dat ondernemers die hun boekhouding in Informer doen, als vanzelf aan de regels voldoen: ‘compliance by design’.
White papers op deze website over [ Compliance ]
Compliance schil Sultan CRM (17-12-2022)
In samenwerking met een aantal accountantskantoren heeft Sultan CRM recentelijk een compliance schil ontwikkeld. Deze compliance schil helpt het accountantskantoor grip te krijgen op het proces rondom compliancy en reikt verder dan alleen de opdrachtaanvaarding en het vastleggen van de continuïteit.
CFO in the Digital Age (10-12-2016)
Onder de naam "CFO in the Digital Age" heeft Unit4 een presentatie beschikbaar die gericht is op compliance en performance. Uitgangspunt is de uitdaging om compliant te zijn door (compliant) rapporten, risicobeheering en accurate data en daarnaast inzicht te hebben in (toekomstige) prestaties.
WIKI's over [ Compliance ]
Compliance en klantacceptatie

Bedrijven die vallen onder de WWFT (Wet voorkoming Witwassen / Financiering Terrorisme), zoals accountants en belastingadviseurs, zijn verplicht een cliëntenonderzoek te doen naar de identiteit van klanten en waar diens geld vandaan komt. Het gaat dan om onderzoek naar witwaspraktijken, belastingontduiking en financieren van terrorisme.

Het gaat hierbij om de identificatie van natuurlijke- en rechtspersonen. Bij een natuurlijk persoon kan een paspoort of een geldige identiteitskaart gecontroleerd worden. Bij een rechtspersoon gaat het om controle via een KVK uittreksel en UBO-register. UBO staat voor “Uiteindelijk Belanghebbende van een Organisatie”. Hiernaast kan een uitleg gevraagd worden over ongebruikelijke transacties.

Links naar andere websites over [ Compliance ]
Google Apps Marketplace (bedrijfsmatig)
Marktplaats voor Google Apps, gericht op ondernemers. Onder andere: Accounting & Finance, Calendar & Scheduling, Customer Management, Document Management, Project Management, Sales & Marketing, Security & Compliance en Workflow.
België - UBL.be
Several important players in the sector of new technologies serving SMEs have decided to join forces formally through a working group. The result is the establishment of a non-profit association, UBL.BE, whose objective is to facilitate the use and transmission of electronic documents within SMEs and their trustees. UBL.BE therefore aims to develop, disseminate and promote standards for electronic documents (invoices, purchase orders, mailing notes) necessary for commercial transactions. The non-profit organization also wants to provide members with a tool for checking the compliance of these electronic documents with the proposed standards.
Softwarepakketten met [ Compliance ] Leverancier
Hyarchis Compliance Manager
Cliënt- en opdrachtacceptaties/-continuaties met content van de vakorganisaties en op basis van de meest recente wet- en regelgeving
Hyarchis Hyarchis
NARIS GRC
Governance, Risk en Compliance software
NARIS

Onerzoeksbureau GBNED