Softwarepakketten.nl
erp software prodin
EXACT Software
VISMA E-accounting
E-boekhouden

Begrippen > Compliance

Als tevens het naleven van wet en regelgeving wordt beoogd spreken we van 'compliance'. Zo moet u voldaan aan de wettelijke bewaarplicht van uw administratieve gegevens, ook als deze digitaal zijn opgeslagen. 

Nadere toelichting:

De Belastingdienst werkt aan 'horizontaal toezicht', oftewel 'samenwerken vanuit vertrouwen'. 

Compliance en accountancy
Binnen de accountancy neemt compliance een bijzondere plaats in. Om te kunnen voldoen aan de naleving van de wet is een stelsel van kwaliteitsbeheersing nodig. Dit laatste wordt steeds meer ondersteund door de inzet van ICT-middelen.

Binnen de accountancy heeft digitaal dossierbeheer voor de auditfunctie betrekking op (veelal samenstel- en controle)opdrachten. Het gaat daarbij met name om registratie van relatiegegevens (het permanente dossier) en een digitale verantwoording van uitgevoerde werkzaamheden en onderliggende stukken per opdracht. Met name de WTA (Wet Toezicht Accountantsorganisaties) is van betekenis, voor accountantskantoren met een vergunning, als het gaat om digitaal dossierbeheer voor de auditfunctie.
Lees meer over digitaal dossierbeheer voor de auditfunctie...

 

Onderzoek en artikelen op deze website over [ Compliance ]
Compliance in de cloud in relatie tot horizontaal toezicht (11-12-2012)
Bianca Pors, werkzaam bij de Belastingdienst in de regio Utrecht, schreef haar SPD afstudeerscriptie in 2012 met als titel ‘Compliance in de cloud?’ in relatie tot horizontaal toezicht door de Belastingdienst. Het onderzoek van Bianca is gericht op het MKB en online boekhoudpakketten in relatie tot Compliance in de cloud.
Compliance, sleutelbeheer en discipline (16-01-2012)
Compliance Officers hebben een ingewikkeld vak, zij zijn er verantwoordelijk voor dat de instelling waarvoor ze werken voldoet aan alle regelgeving waarmee het overspoeld wordt. En er zijn nogal wat gebieden waarop regelgeving van toepassing is. Zo ook digitale beveiliging.
Blogs op deze website over [ Compliance ]
Informer deelt ervaring over privaat-publieke samenwerking (10-05-2021)
Het toepassen van een systematische aanpak voor het integreren van wettelijk fiscale vereisten in geautomatiseerde taken en processen is het kernpunt van de samenwerking van Informer met de Belastingdienst. Informer heeft haar boekhoudsoftware op zo’n manier ontwikkelt dat ondernemers die hun boekhouding in Informer doen, als vanzelf aan de regels voldoen: ‘compliance by design’.
White papers op deze website over [ Compliance ]
CFO in the Digital Age (10-12-2016)
Onder de naam "CFO in the Digital Age" heeft Unit4 een presentatie beschikbaar die gericht is op compliance en performance. Uitgangspunt is de uitdaging om compliant te zijn door (compliant) rapporten, risicobeheering en accurate data en daarnaast inzicht te hebben in (toekomstige) prestaties.
Links naar andere websites over [ Compliance ]
Google Apps Marketplace (bedrijfsmatig)
Marktplaats voor Google Apps, gericht op ondernemers. Onder andere: Accounting & Finance, Calendar & Scheduling, Customer Management, Document Management, Project Management, Sales & Marketing, Security & Compliance en Workflow.
België - UBL.be
Several important players in the sector of new technologies serving SMEs have decided to join forces formally through a working group. The result is the establishment of a non-profit association, UBL.BE, whose objective is to facilitate the use and transmission of electronic documents within SMEs and their trustees. UBL.BE therefore aims to develop, disseminate and promote standards for electronic documents (invoices, purchase orders, mailing notes) necessary for commercial transactions. The non-profit organization also wants to provide members with a tool for checking the compliance of these electronic documents with the proposed standards.
Softwarepakketten met [ Compliance ] Leverancier
BRAIN2 Prepack_Compliance
Registreren, evalueren en archiveren van statistiekgegevenssets
Bizerba Nederland BV
Grub
Compliance app
ComplianceWise
NARIS GRC
Governance, Risk en Compliance software
NARIS
Dapas Compliance Manager (DCM)
Compliance tool
Dapas Software
PrivacyControlCenter PCC
AVG/GDPR: Proces en wetmatige ondersteuning
Thirdwave Privacy Compliance Solutions
DCM: Dapas Compliance Monitor
Cliënt- en opdrachtacceptaties/-continuaties met content van de vakorganisaties en op basis van de meest recente wet- en regelgeving
Dapas Software B.V.

Onerzoeksbureau GBNED