Softwarepakketten.nl
erp software prodin
EXACT Software
VISMA E-accounting
E-boekhouden

Begrippen > eContractbeheer

Met E-procurement komt nagenoeg automatisch E-contractbeheer en/of E-documentbeheer in beeld. E-contractbeheer maakt deel uit van E-Procurement, waarbij het letterlijk gaat om het (elektronisch) beheren van de contracten die een organisatie met haar leveranciers afsluit.

Nadere toelichting:

Hierbij gaat het feitelijk om dossiervorming op leveranciersniveau. E-Contractbeheer houdt onder andere in dat er:

  • werkstroom(workflow)processen kunnen worden vastgelegd, zodat er op het juiste moment acties op lopende of aflopende contracten ondernomen kunnen worden;
  • offertes, contracten, e-mail en overige relevante zaken per relatie of leverancier overzichtelijk kunnen worden vastgelegd en te raadplegen zijn;
  • eenvoudig en efficiënt gezocht kan worden (databasefunctionaliteit);
  • beveiliging van contractinzage en –bewerking kan worden ingesteld, zodat toegang tot bestanden / contracten kan worden vastgelegd (inclusief logfunctionaliteit);
  • ad hoc of periodiek rapporten uitgedraaid kunnen worden over bijvoorbeeld uitstaande contracten en de expiratiedatum.

E-contractbeheer software is vaak een zelfstandige toepassing, die uiteraard niet los gezien kan worden van E-procurement en E-facturatie.


Onerzoeksbureau GBNED