Softwarepakketten.nl
 
EXACT Software
VISMA E-accounting
E-boekhouden

Pakketsoort - Financial Planning and Analysis > Reporting

De term Reporting (managementreportages) wordt al decennia gebruikt. Al ruim voordat BI haar intrede deed met begrippen als (management)dashboard en data-analyse. Onder reporting verstaan we feitelijk alle rapportagesoftware, bedoeld voor het management. Voor zover deze rapportage valt onder ‘Management accounting’, oftewel interne rapportages.

Nadere toelichting:

We onderscheiden daarbij de volgende vormen van reporting:

 • Management)rapportage; de meer klassieke rapportages, zoals we die al langer kennen via standaard administratieve software of bijvoorbeeld via Excel. Van belang hierbij is dat de rapportage beheersbaar is en daarmee ook goed leesbaar voor de gebruiker. Bij managementrapportages gaat het dan ook meestal om geaggregeerde informatie die weer wordt gegeven. Denk aan een balans of resultatenoverzicht over een jaar of een aantal periodes. Of een liquiditeitsplanning op hoofdlijnen. In het vorige hoofdstuk is gesproken over ‘Drill down’, oftewel het inzoomen van globale gegevens naar meer gedetailleerde gegevens. Als managementinformatie op het scherm wordt getoond is ‘Drill down’ zeker een goede mogelijkheid. Bij rapportages in PDF (of zelfs nog op papier) is ‘Drill down’ geen optie.
    
 • Tussentijdse cijfers; bij de inleiding is het begrip ‘continuous’ genoemd dat duidt op actuele informatie. Steeds meer informatie komt realtime beschikbaar voor de gebruiker. Er heeft dan ook een verschuiving plaatsgevonden naar meer tussentijdse rapportages. Zo kan een actuele stand van de liquide middelen of een openstaande postenlijst debiteuren of crediteuren tegenwoordig realtime opgevraagd worden, mede door ontwikkelingen als ‘Instant payments’ en ‘PSD’. Tussentijds kunnen we voor een deel dus vertalen naar ‘realtime cijfers’.

  Een belangrijks aandachtspunt is dan wel wat de bron is van BI. Is dat de operationele productie database waarin transacties realtime bijgewerkt worden of is sprake van een apart ‘data warehouse’ dat achteraf wordt bijgewerkt. Als dat laatste een kwestie van minuten of zelfs seconden is kunnen we nog steeds van realtime. Maar wordt een apart ‘data warehouse’ bijvoorbeeld elke 24 of 48 uur bijgewerkt dan kan geen sprake meer zijn van realtime informatie. De soort informatie is in elk geval bepalend voor de tijdigheid waarin deze informatie beschikbaar moet zijn.

  In het volgende hoofdstuk (Corporate Performance Management) komt het begrip ‘fast close’ aan de orde, oftewel een boekingsperiode zo snel mogelijk na afloop van die periode afsluiten. Ook dat heeft te maken met tijdigheid van het beschikbaar stellen van informatie.
   
 • Infographic; “Een infographic of informatieve illustratie is weergave van verschillende objecten met een combinatie van tekst en beeld. Zoals in de vorm van een grafiek, kaart, instructieve tekening of een interactieve applicatie”. Bron: Wikipedia.

In sommige BI-toepassingen zijn infographic onderdeel van de toepassing. Een voorbeeld is Microsoft Power BI.
In deze begrippenlijst komen ‘Dashboards’ en ‘Data storytelling’ aan de orde voor het weergeven van data aan de gebruiker op een overzichtelijke en compacte manier. Dashboards en data storytelling kunnen daarmee ook beschouwd worden een vorm van reporting.

Web pagina onderdelen met [ Reporting ]
CFO software landscape
ICT Accountancy softwarelandschap
Onderzoek en artikelen op deze website over [ Reporting ]
Presentaties Seminar RPA en robotic accounting 29-9-2021 beschikbaar (28-09-2021)
Op woensdag 29 september 2021 heeft voor de vierde maal het "Seminar RPA en robotic accounting" plaatsgevonden te Lunteren. Met presentaties over PSD2: stand van zaken, ISO ADCS, Frauderisico's verminderen met de IBAN-Naam Check, RPA en AI in meerdere sectoren, Real-time reporting: de toekomst van btw, E-factureren en factuur retourberichten, Online betalingen via betaalplatformen en STIPAC: standaardisatie in de accountancy- en accountingsector.
Software voor externe verslaggeving (18-03-2021)
Dit rapport geeft inzicht in standaard software voor het opstellen van de jaarrekening, aangifte inkomsten- en vennootschapsbelasting en kredietrapportage aan de bank. Gericht op multinationale ondernemingen komt Country-by-Country reporting aan de orde. En er wordt aandacht besteed aan oplossingen voor duurzaamheidsrapportages.
Onderzoek naar het koppelen van het grootboek(rekeningschema) aan het RGS (14-10-2016)
Met Standard Business Reporting (SBR) is een standaard ontwikkeld voor het digitaal versturen van financiële gegevens. Om verdere efficiëntie en automatisering te realiseren, is een standaard grootboekrekeningschema voor de financiële administratie ontwikkeld, het Referentie Grootboekschema (RGS). CBS stagiair Jan Jonkman heeft in het kader van zijn afstudeerstage Accountancy van de Hogeschool van Amsterdam onderzoek gedaan naar het koppelen van grootboekrekeningschema’s aan het RGS, het zogenaamde 'mappen'.
Meer en frequenter benchmarken nu mogelijk voor het MKB (06-06-2014)
Ruim 90% van de Nederlandse brancheorganisaties doet aan benchmarking om de bedrijfsvoering van de aangesloten MKB’ers te verbeteren. 80% zou frequenter willen benchmarken, maar het opvragen en vergelijken van de financiële gegevens kost veel tijd. Standard Business Reporting (SBR), de nieuwe verplichte standaard voor het digitaal aanleveren van onder andere jaarrekeningen, kredietaanvragen en belastingaangiften, biedt de oplossing om frequenter en meer te benchmarken. Dit blijkt uit onderzoek van de Hogeschool van Amsterdam (HvA).
Accountants omarmen XBRL voor adviesmarkt (28-04-2014)
Nu de verplichtstelling van SBR (Standard Business Reporting) met als onderliggende standaard XBRL een feit is wordt XBRL ook steeds meer omarmd voor gegevensuitwisseling op vrijwillige basis in het financiële ‘business to business’-domein.
XBRL: controllers van de toekomst kunnen niet zonder (30-01-2013)
De ontwikkeling van XBRL 'eXtensible Business Reporting Language' dateert al vanaf 1998, geïnitieerd door het Amerikaanse accountantsinstituut (AICPA). In vele landen wordt XBRL inmiddels ingezet om financiële data op gestandaardiseerde wijze elektronisch uit te wisselen. En dat laatste is precies waarvoor XBRL is bedoeld.
Ontwikkelingen op het gebied van SBR en eHerkenning staan niet stil: wat gaat er in 2013 t/m 2015 gebeuren? (08-06-2012)
De Hogeschool van Amsterdam (HvA) organiseerde op 6 juni jl. via het expertisecentrum Instant Reporting en het kenniscentrum CAREM haar zesde conferentie over Standard Business Reporting (SBR) en eHerkenning.
SBR in beeld gebracht met nieuwe publicatie: Signed Sealed Delivered (07-07-2011)
Het SBR Programma heeft recentelijk een nieuw boekje gepubliceerd: ‘Signed Sealed Delivered’. Centraal staan de ervaringen van gebruikers; de intermediairs, software leveranciers en uitvragende partijen die Standard Business Reporting reeds toepassen. Ook andere betrokken partijen geven hun visie op SBR.
Standard Business Reporting: bent u er klaar voor? (09-12-2010)
Dit artikel geeft inzicht in het SBR project (voorheen Nederlands Taxonomie Project (NTP) van de overheid en banken om ondernemers hun financiële gegevens elektronisch (op basis van XBRL) te laten aanleveren. Aan de orde komt onder andere: stand van zaken Belastingdienst, Verkorte winstaangifte (vWIA), fiscale aangiftesoftware, Digipoort en aan de slag met SBR.
Het SBR Programma stelt voorlichtingsmateriaal beschikbaar (05-12-2010)
Standard Business Reporting is relevant voor ondernemers, accountants (en boekhoudkantoren), voor softwareleveranciers en voor uitvragende partijen. Op de website van het SBR Programma vindt u korte films waarin deze partijen uitleggen waarom ze met SBR werken.
Blogs op deze website over [ Reporting ]
Corporate Sustainability Reporting Directive (CSRD): richtlijn en normen (15-07-2022)
De Corporate Sustainability Reporting Directive (CSRD) verplicht organisaties te rapporteren over de milieu impact en de sociale impact van hun bedrijfsactiviteiten. Wat betekent dit nu precies, voor welke bedrijven geldt dit en welke gevolgen heeft dit voor accountants en ondernemers?
De belangrijkste veranderingen in reporting in 2019 (09-01-2019)
De markt voor reporting verandert snel, doordat er steeds meer innovatieve leveranciers en technologieën zijn. Met de ervaring die Toucan Toco wereldwijd heeft opgedaan in meer dan 270 projecten, heeft het bedrijf de zes belangrijkste trends en ontwikkelingen beschreven die dit jaar bepalend zijn in reporting.
Big data for Finance, is it necessary? - Part II (05-03-2016)
After reflecting on it a bit more I've come down to two main drivers why big data for Finance is a necessity: The first is that regulators, especially in the financial services industry, are asking for data on a more granular level. The second reason I discovered during a session on Integrated Reporting is, that it is expected that predictive analytics is needed to define which KPIs are the most material to report on.
Reporting 3.0 - The future of corporate reporting (21-12-2015)
I recently attended and presented at the Reporting 3.0 conference. It was very interesting to hear various perspectives on the direction of corporate reporting.
White papers op deze website over [ Reporting ]
White paper: op begrijpelijke, consistente en herkenbare wijze presenteren van SBR rapportages (21-03-2017)
We zijn nu al weer een paar maanden onderweg in 2017. Het jaar van de verplichtstelling voor het aanleveren van Publicatiestukken en Kredietrapportages middels SBR. SBR staat voor Standard Business Reporting en ondersteund digitale rapportage door middel van standaard taxonomieën.
Hallo SBR, vaarwel papieren jaarrekeningen (04-11-2016)
Vanaf 2017 (boekjaar 2016) is het zover. Jaarrekeningen kunnen alleen nog maar via Standard Business Reporting worden gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel. Tenminste, voor rechtspersonen in bedrijfsklasse klein. Maar weet u wat dit precies inhoudt, hoe u dit moet inrichten en wat voor consequenties dit voor u heeft?
ARVUM: een virtueel accountantskantoor als proeftuin voor accountants (26-06-2014)
"Arvum Accountants is hét virtuele kantoor op het gebied van Standard Business Reporting (SBR)" staat op de website arvum-accountants.nl. En hoewel dit klopt doen de initiatiefnemers van Arvum, de Hogeschool van Amsterdam (HvA), zich daarmee echt tekort zoals later in dit artikel zal blijken.
Bibliotheek items over [ Reporting ]
Governance Standard Business Reporting-NL (08-03-2018)
SBR is in 2011/2012 overgegaan van een programma naar een min of meer permanente structuur. Daarmee ontstond de noodzaak om te komen tot vaststelling van de “governance” voor deze structuur. Het SBR Beraad heeft in 2011 het SBR Programma geïnstrueerd om hiervoor voorstellen te ontwikkelen die uitgaan van- en aansluiten bij de bestaande programma-governance. Het voorliggende governancedocument is op basis van deze instructie tot stand gekomen en schetst de wijze waarop de besturing van SBR als een permanent samenwerkingsverband kan functioneren.
Monitor Standard Business Reporting (september 2013) (05-11-2013)
Intermediairs hebben de overstap naar SBR gemaakt; bijna iedere intermediair (96%) kent SBR en de meesten (85%) werken in de praktijk ermee. Dit blijkt uit marktonderzoek dat de Belastingdienst in samenwerking met het SBR programma in augustus van dit jaar heeft laten uitvoeren onder meer dan 250 intermediairs. Door het daadwerkelijk gebruik van SBR hebben de intermediairs zelf de voordelen ervaren en geeft de meerderheid aan dat zij zich oriënteert om hun andere rapportages – zoals jaarrekening, omzetbelasting en kredietrapportages – via SBR in te dienen.
WIKI's over [ Reporting ]
Consolidatie en boekhoudsoftware

Consolidatie is als module meestal aanwezig binnen boekhoudsoftware die geschikt is vanaf middelgrote organisaties. Bij consolidatie speelt de methode van consolideren een belangrijke rol, evenals de verwerking van eliminatieposten. Het is ook niet ongebruikelijk dat eleminatie buiten de boekhoudsoftware plaatsvindt. Bijvoorbeeld via aparte consolidatiesoftware (al dan niet als onderdeel van Corporate Performance Management (CPM) software. Of via rapportagesoftware voor externe verslaggeving, zoals jaarrekeningsoftware of fiscale aangiftesoftware voor de VPB. 

Links naar andere websites over [ Reporting ]
Global Reporting Initiative
een onafhankelijke internationale organisatie die bedrijven en andere organisaties helpt met het bieden van een gemeenschappelijk taal om te communiceren over duurzaamheid. GRI biedt voor duurzaamheidsverslaglegging: de GRI-standaarden.
International Integrated Reporting Council
Een wereldwijde coalitie van toezichthouders, investeerders, bedrijven, normalisatie-instellingen, het accountantsberoep, de academische wereld en ngo's. Het IIRC heeft het IR-raamwerk uitgegeven dat zowel financiële- als niet-financiële (ESG-) informatie omvat.
PwC thema Sustainability
Met informatie over ESG en specifiek de Corporate Sustainability Reporting Directive (CSRD).
SBR Programma Nederlandse overheid
Website van het Standard Business Reporting programma, voorheen bekend als NTP.
Instant Reporting
Het kenniscentrum Instant Reporting is een plek waar (toekomstige) professionals alle kennis die zij nodig hebben over SBR kunnen vinden.De organisatie van het kenniscentrum is een samenwerkingsverband tussen de Hogeschool van Amsterdam(HvA), vertegenwoordigers van het bedrijfsleven en verschillende overheidsinstanties.
Softwarepakketten met [ Reporting ] Leverancier
ExSION 365
Exsion Reporting & Exsion Corporate
HBSoftware
DataDynamic
Rapportage, analyse en dashboards voor professioneel market research
Intellex Dynamic Reporting
Sigma Conso Consolidation & Reporting
Software voor uw consolidatie en managementrapportering
Sigma Conso SCRL/CVBA
Sustainability & ESG Reporting Software
Sustainability & ESG Reporting Software
Wolters Kluwer (CCH Tagetik)
XLReporting
Verbeter je rapportage, consolidatie en begrotingen
XLReporting Software B.V.
Unit4 FP&A
Performance management; planning, budgeting & forecasting; financial consolidation; reporting, visualization & analytics
Unit4

Onerzoeksbureau GBNED