Softwarepakketten.nl
BCS HR Software
EXACT Software
VISMA E-accounting
E-boekhouden

Pakketsoort - Financial Planning and Analysis > Reporting

De term Reporting (managementreportages) wordt al decennia gebruikt. Al ruim voordat BI haar intrede deed met begrippen als (management)dashboard en data-analyse. Onder reporting verstaan we feitelijk alle rapportagesoftware, bedoeld voor het management. Voor zover deze rapportage valt onder ‘Management accounting’, oftewel interne rapportages.

Nadere toelichting:

We onderscheiden daarbij de volgende vormen van reporting:

 • Management)rapportage; de meer klassieke rapportages, zoals we die al langer kennen via standaard administratieve software of bijvoorbeeld via Excel. Van belang hierbij is dat de rapportage beheersbaar is en daarmee ook goed leesbaar voor de gebruiker. Bij managementrapportages gaat het dan ook meestal om geaggregeerde informatie die weer wordt gegeven. Denk aan een balans of resultatenoverzicht over een jaar of een aantal periodes. Of een liquiditeitsplanning op hoofdlijnen. In het vorige hoofdstuk is gesproken over ‘Drill down’, oftewel het inzoomen van globale gegevens naar meer gedetailleerde gegevens. Als managementinformatie op het scherm wordt getoond is ‘Drill down’ zeker een goede mogelijkheid. Bij rapportages in PDF (of zelfs nog op papier) is ‘Drill down’ geen optie.
    
 • Tussentijdse cijfers; bij de inleiding is het begrip ‘continuous’ genoemd dat duidt op actuele informatie. Steeds meer informatie komt realtime beschikbaar voor de gebruiker. Er heeft dan ook een verschuiving plaatsgevonden naar meer tussentijdse rapportages. Zo kan een actuele stand van de liquide middelen of een openstaande postenlijst debiteuren of crediteuren tegenwoordig realtime opgevraagd worden, mede door ontwikkelingen als ‘Instant payments’ en ‘PSD’. Tussentijds kunnen we voor een deel dus vertalen naar ‘realtime cijfers’.

  Een belangrijks aandachtspunt is dan wel wat de bron is van BI. Is dat de operationele productie database waarin transacties realtime bijgewerkt worden of is sprake van een apart ‘data warehouse’ dat achteraf wordt bijgewerkt. Als dat laatste een kwestie van minuten of zelfs seconden is kunnen we nog steeds van realtime. Maar wordt een apart ‘data warehouse’ bijvoorbeeld elke 24 of 48 uur bijgewerkt dan kan geen sprake meer zijn van realtime informatie. De soort informatie is in elk geval bepalend voor de tijdigheid waarin deze informatie beschikbaar moet zijn.

  In het volgende hoofdstuk (Corporate Performance Management) komt het begrip ‘fast close’ aan de orde, oftewel een boekingsperiode zo snel mogelijk na afloop van die periode afsluiten. Ook dat heeft te maken met tijdigheid van het beschikbaar stellen van informatie.
   
 • Infographic; “Een infographic of informatieve illustratie is weergave van verschillende objecten met een combinatie van tekst en beeld. Zoals in de vorm van een grafiek, kaart, instructieve tekening of een interactieve applicatie”. Bron: Wikipedia.

In sommige BI-toepassingen zijn infographic onderdeel van de toepassing. Een voorbeeld is Microsoft Power BI.
In deze begrippenlijst komen ‘Dashboards’ en ‘Data storytelling’ aan de orde voor het weergeven van data aan de gebruiker op een overzichtelijke en compacte manier. Dashboards en data storytelling kunnen daarmee ook beschouwd worden een vorm van reporting.

Web pagina onderdelen met [ Reporting ]
ICT Accountancy softwarelandschap
CFO software landscape
Onderzoek en artikelen op deze website over [ Reporting ]
Presentaties Seminar RPA en robotic accounting 29-9-2021 beschikbaar (28-09-2021)
Op woensdag 29 september 2021 heeft voor de vierde maal het "Seminar RPA en robotic accounting" plaatsgevonden te Lunteren. Met presentaties over PSD2: stand van zaken, ISO ADCS, Frauderisico's verminderen met de IBAN-Naam Check, RPA en AI in meerdere sectoren, Real-time reporting: de toekomst van btw, E-factureren en factuur retourberichten, Online betalingen via betaalplatformen en STIPAC: standaardisatie in de accountancy- en accountingsector.
Gebruikershandleiding Jaarrekening op fiscale grondslag door SBR (voorheen XBRL-NTP) (14-12-2009)
Het Standard Business Reporting Programma (SBR, voorheen XBRL-NTP) heeft december 2009 een definitieve versie van een gebruikershandleiding beschikbaar gesteld voor het opstellen van een jaarrekening op fiscale grondslag. Als bijdrage voor de beoogde lastenvermindering via de XBRL-taxonomie.
Blogs op deze website over [ Reporting ]
Corporate Sustainability Reporting Directive (CSRD): richtlijn en normen (15-07-2022)
De Corporate Sustainability Reporting Directive (CSRD) verplicht organisaties te rapporteren over de milieu impact en de sociale impact van hun bedrijfsactiviteiten. Wat betekent dit nu precies, voor welke bedrijven geldt dit en welke gevolgen heeft dit voor accountants en ondernemers?
Bibliotheek items over [ Reporting ]
Governance Standard Business Reporting-NL (08-03-2018)
SBR is in 2011/2012 overgegaan van een programma naar een min of meer permanente structuur. Daarmee ontstond de noodzaak om te komen tot vaststelling van de “governance” voor deze structuur. Het SBR Beraad heeft in 2011 het SBR Programma geïnstrueerd om hiervoor voorstellen te ontwikkelen die uitgaan van- en aansluiten bij de bestaande programma-governance. Het voorliggende governancedocument is op basis van deze instructie tot stand gekomen en schetst de wijze waarop de besturing van SBR als een permanent samenwerkingsverband kan functioneren.
Monitor Standard Business Reporting (september 2013) (05-11-2013)
Intermediairs hebben de overstap naar SBR gemaakt; bijna iedere intermediair (96%) kent SBR en de meesten (85%) werken in de praktijk ermee. Dit blijkt uit marktonderzoek dat de Belastingdienst in samenwerking met het SBR programma in augustus van dit jaar heeft laten uitvoeren onder meer dan 250 intermediairs. Door het daadwerkelijk gebruik van SBR hebben de intermediairs zelf de voordelen ervaren en geeft de meerderheid aan dat zij zich oriënteert om hun andere rapportages – zoals jaarrekening, omzetbelasting en kredietrapportages – via SBR in te dienen.
WIKI's over [ Reporting ]
Consolidatie en boekhoudsoftware

Consolidatie is als module meestal aanwezig binnen boekhoudsoftware die geschikt is vanaf middelgrote organisaties. Bij consolidatie speelt de methode van consolideren een belangrijke rol, evenals de verwerking van eliminatieposten. Het is ook niet ongebruikelijk dat eleminatie buiten de boekhoudsoftware plaatsvindt. Bijvoorbeeld via aparte consolidatiesoftware (al dan niet als onderdeel van Corporate Performance Management (CPM) software. Of via rapportagesoftware voor externe verslaggeving, zoals jaarrekeningsoftware of fiscale aangiftesoftware voor de VPB. 

Links naar andere websites over [ Reporting ]
Global Reporting Initiative
een onafhankelijke internationale organisatie die bedrijven en andere organisaties helpt met het bieden van een gemeenschappelijk taal om te communiceren over duurzaamheid. GRI biedt voor duurzaamheidsverslaglegging: de GRI-standaarden.
International Integrated Reporting Council
Een wereldwijde coalitie van toezichthouders, investeerders, bedrijven, normalisatie-instellingen, het accountantsberoep, de academische wereld en ngo's. Het IIRC heeft het IR-raamwerk uitgegeven dat zowel financiële- als niet-financiële (ESG-) informatie omvat.
PwC thema Sustainability
Met informatie over ESG en specifiek de Corporate Sustainability Reporting Directive (CSRD).
SBR Programma Nederlandse overheid
Website van het Standard Business Reporting programma, voorheen bekend als NTP.
Instant Reporting
Het kenniscentrum Instant Reporting is een plek waar (toekomstige) professionals alle kennis die zij nodig hebben over SBR kunnen vinden.De organisatie van het kenniscentrum is een samenwerkingsverband tussen de Hogeschool van Amsterdam(HvA), vertegenwoordigers van het bedrijfsleven en verschillende overheidsinstanties.
Softwarepakketten met [ Reporting ] Leverancier
Unit4 FP&A
Performance management; planning, budgeting & forecasting; financial consolidation; reporting, visualization & analytics
Unit4
XLReporting
Verbeter je rapportage, consolidatie en begrotingen
XLReporting Software B.V.
JES! Journey to EPIC sustainability
Compliant zijn aan de Europese Corporate Sustainability Reporting Directive
Sdu Uitgevers
DataDynamic
Rapportage, analyse en dashboards voor professioneel market research
Intellex Dynamic Reporting

Onerzoeksbureau GBNED