Softwarepakketten.nl
BCS HR Software
EXACT Software
VISMA E-accounting
E-boekhouden

Pakketsoort - Financial Planning and Analysis > Self Service BI - SSBI

Onder de noemer “Self service Business Intelligence” (SSBI) wordt software aangeboden om zonder IT-specialisten data-analyses te kunnen samenstellen en uitvoeren en desgewenst weer te geven via een dashboard.

Nadere toelichting:

We kunnen stellen dat Microsoft Power BI een enorme impuls heeft gegeven aan “Self service BI”. Hoewel de aanduiding ‘self service’ lang niet voor alle gebruikers van toepassing is vinden wij. Wie met Excel kennis denkt eenvoudig de overstap te kunnen maken naar Power BI kan bedrogen uitkomen. Het kunnen werken met Power BI verdient dan ook de nodige studie. 

Naast Microsoft Power BI kennen we als bekende BI software Qlik Sense

Bij BI gaat het met name om: 

  1. Het ontsluiten van data; uit bestaande softwaresystemen.
    Steeds meer leveranciers van standaard software stellen APIs beschikbaar voor het ontsluiten van data.

    API staat voor ‘Application Programming Interface’ en is techniek onder de motorpak van softwaresystemen om ‘real-time’ gegevens uit te wisselen. In relatie tot cloud computing wordt gesproken over ‘web-api’.
      
  2. Het maken van analyses; al dan niet in de vorm van een dashboard. 

Data warehouse
Naast het direct ontsluiten van data uit verschillende softwaresystemen, via de eerder genoemde APIs, kan ook gekozen worden voor het opzetten van een ‘data warehouse’. Dat wil zeggen dat data uit verschillende softwaresystemen eerst verzameld wordt, en desgewenst gereorganiseerd, alvorens deze te ontsluiten via een BI-toepassing.   

Tools
Er zijn de nodige leveranciers die tools aanbieden op basis van Power BI en Qlik Sense.
Dat varieert van het ontsluiten van data uit bepaalde softwaresystemen, het opzetten van een data warehouse en het maken van analyses en managementrapportages.


Onerzoeksbureau GBNED