Softwarepakketten.nl
BCS HR Software
EXACT Software
VISMA E-accounting
E-boekhouden

Pakketsoort - Financial Planning and Analysis > Forecasting

Een forecasting of prognose is een resultaat verwachting. In tegenstelling tot de eerder genoemde budgetten wordt een prognose niet vergeleken met de werkelijkheid. Een forecast geeft een realistische verwachting van de resultaatverwachting en wordt gebruikt voor bijsturing als een budget niet wordt gerealiseerd. Een prognose gaat in de regel over een kortere periode dan een toegekend budget en kan, in tegenstelling tot een budget, vaker bijgesteld worden. Bij projecten wordt vaak gewerkt met het systeem van ‘Estimate to Complete’ (ETC) als voorbeeld van forecasting.

Nadere toelichting:

Bij het opstellen van een prognose is afstemmen met de hiervoor genoemde planning een belangrijk aandachtspunt.

Voor een voorbeeld van forecasting zie Wiki Boekhoudsoftware, begroting c.q. budgettering.

Voor forecasting onderscheiden we bij CPM de volgende functies:

  • Handmatig toe te kennen; in de meest eenvoudige vorm wordt een prognose handmatig opgegeven. Anders kan gedacht worden aan het.
      
  • Rolling forecast; een voortschrijdende prognose in de tijd. Bij dit model wordt de forecast iedere periode aangepast aan de op de dat moment meest realistische situatie.
      
  • Scenario’s; het kunnen werken met meerdere prognoses naast elkaar. En met Kritische presentatie indicatoren en busiess.

  • Simulaties; op basis van “Kritische presentatie indicatoren’ (KPI’s) en ‘Business drivers ’ simulaties kunnen uitvoeren.

Web pagina onderdelen met [ Forecasting ]
CFO software landscape
Softwarepakketten met [ Forecasting ] Leverancier
Unit4 FP&A
Performance management; planning, budgeting & forecasting; financial consolidation; reporting, visualization & analytics
Unit4
Nieuwsberichten op deze website over [ Forecasting ]
Combinatie van generatieve AI en Machine Learning levert efficiëntere supply chain planning (09-09-2023)

Onerzoeksbureau GBNED