Softwarepakketten.nl
BCS HR Software
EXACT Software
VISMA E-accounting
E-boekhouden

Pakketsoort - eBusiness en online betalingen > Ideal

iDEAL is op dit moment het meest voorkomende online betaalmiddel op de Nederlandse markt, waarmee consumenten (en bedrijven) kunnen betalen via hun eigen bank. Er wordt betaald via de mobiel bankieren app of de internetbankieromgeving van je eigen bank. iDEAL is namelijk een directe online overboeking van je bankrekening naar de bankrekening van een ondernemer.

Nadere toelichting:

Een ondernemer kan iDEAL koppelen via een iDEAL QR-aanbieder. Deze laatste onderverdeeld naar iDEAL Acquirers, zoals een bank. Of een Payment service provider (PSP). iDEAL spreekt dan van een collecterende Payment service provider (CPSP).

Betaling via iDEAL vindt meestal plaats via een betaalknop als afgerekend wordt via bijvoorbeeld een webwinkel. Automatisch zijn dan vooraf betaalgegevens ingevuld zoals betalingskenmerk, bedrag en bankrekening waaraan betaald wordt.

QR-code
Een iDEAL betaling kan ook achteraf plaatsvinden met een QR-code die gemeld is op bijvoorbeeld facturen, betalingsherinneringen of kassabonnen. Deze QR-code wordt dan veilig gescand via de QR-scanner van je mobiel bankieren app. Zo betaal je direct op je mobiele telefoon met iDEAL via je eigen bank. Ook nu zijn automatisch vooraf betaalgegevens ingevuld. Om iDEAL QR te kunnen aanbieden moet een iDEAL contract afgesloten zijn. 

iDEAL betaallink
Via een iDEAL betaallink kan een zakelijk iDEAL Betaalverzoek naar klanten gestuurd worden. Dat kan door een link te versturen via diverse kanalen, waaronder e-mail, sms of WhatsApp. Om iDEAL betaallink te kunnen aanbieden moet een iDEAL contract afgesloten zijn.

Op de website van iDEAL staat uitgebreide informatie en voorbeelden over de mogelijkheden die door iDEAL geboden worden.
 

Web pagina onderdelen met [ Ideal ]
Werkkostenregeling (WKR)
Onderzoek en artikelen op deze website over [ Ideal ]
Online betalingen: de vele schakels en de rol van boekhoudsoftware (14-01-2022)
Online betalingsverkeer met banken biedt door SEPA steeds meer standaardisatie. Instant Payments, dat ook onder SEPA valt, heeft gezorgd dat interbancair betalen en ontvangen binnen 10 seconden is geregeld. En PSD2 heeft gezorgd voor betaalinitiatie- en rekeninginformatiediensten door Payment service providers. Online betalen via iDEAL of (internationaal) via PayPal is vandaag de dag de gewoonste zaak van de wereld.
Presentaties beschikbaar van Kennissessies over incassomachtigen, iDIN, iDEAL QR en digitaal zakendoen met de overheid (20-02-2017)
De aanwezigen, met name softwareleveranciers, zijn door de Betaalvereniging geïnformeerd over de nieuwe online producten Incassomachtigen, iDIN en iDEAL QR en tevens over de manier waarop zij deze kunnen implementeren en aanbieden aan hun klanten. Ook zijn de uitkomsten van de workshops "digitaal zakendoen met de overheid" teruggekoppeld door Het ministerie van Economische Zaken.
Blogs op deze website over [ Ideal ]
Verzamelfacturen in factuur- en erp-software: vloek of zegen (26-12-2021)
Stel je werkt met balieverkopen en monteurs van installatiebedrijven komen tot wel meerdere malen per dag onderdelen afhalen, waarvoor telkens een afleverbon met een apart ordernummer wordt afgegeven. In de meest ideale situatie worden de orders en of facturen direct elektronisch verzonden aan de afnemer. Ook worden regelmatig onderdelen terug gebracht.
Full Finance: data-analyse helpt bij de afrekening van NOW 1.0 (29-10-2020)
Bijzondere tijden vragen om een bijzondere aanpak. We hebben dit jaar geleerd dat het (noodgedwongen) omarmen van innovaties kan leiden tot mooie resultaten. Data-analyse is ook zo’n innovatie die bij veel kantoren al lange tijd op de agenda staat, maar waarmee vaak nog geen concrete stappen zijn gezet. Met de afrekening van NOW 1.0 voor de deur lijkt dit het ideale moment om te starten.
White papers op deze website over [ Ideal ]
Boekhoudsoftware en online betalingen: bekende betaalmethodes geintegreerd in het boekhoudpakket (08-07-2022)
Het is algemeen bekend dat facturen met goede betaalmogelijkheden, sneller betaald worden. Zeker als een onderneming veel facturen stuurt naar consumenten zijn online betaalmethoden onmisbaar. Een factuur voldoen via enkele klikken met een iDEAL transactie is sneller en minder foutgevoelig dan een bedrag, IBAN en omschrijving overtypen.
WIKI's over [ Ideal ]
Betalingsverkeer, SEPA, PSD2 en boekhoudsoftware

Betalingsverkeer binnen boekhoudsoftware is onder te verdelen in: automatische betalingen debiteuren, automatische incasso crediteuren en elektronisch bankieren (waaronder ook functies als Ideal). In relatie tot het betalingsverkeer zijn onderwerpen als SEPA en PSD2 van belang. In meer uitgebreidere vorm spelen onderwerpen als Treasury-, Cash- en Payment management waarvoor aparte softwaresystemen aangeboden worden. Cryptocurrencies, zoals de Bitcoin, kunnen ook een rol spelen bij betalingsverkeer. 

Boekhoudpakketten functies en eigenschappen

BIj de selectie van standaard boekhoudsoftware is het als eerste van belang na te gaan welke boekhoudfuncties zijn gewenst. Grootboek, debiteuren en crediteuren ligt wellicht voor de hand. Maar is er al gedacht aan budgetten, afschrijvingen en facturering. En bijvoorbeeld een verplichtingenadministratie of het voeren van de werkkostenregeling. En bij grote administraties moet al snel gedacht worden aan rekening courant en consolidatie. Naast functionaliteit zijn een aantal algemene eigenschappen van belang. Bij dit laatste moet gedacht worden aan het voeren van meerdere administraties en een wizard bij het aanmaken van een nieuwe administratie. Ook moet gedacht worden aan functionaliteit in relatie tot algemene basisgegevens, zoals de mogelijkheid om velden aan of uit te zetten bij het onderhouden van de basisgegevens. Verder zijn boekhoudpakketten voor ZZP en klein MKB met name gericht op het direct te kunnen starten (rekeningschema en andere basisgegevens zijn dan al aanwezig) zonder consultancy of uitgebreide opleiding. Terwijl bij boekhoudsoftware voor grote organisaties consultancy en het inrichten van de administratie vaak het leeuwendeel van de kosten vormt. Allemaal zaken om rekening mee te houden bij de selectie van boekhoudsoftware.

Consolidatie en boekhoudsoftware

Consolidatie is als module meestal aanwezig binnen boekhoudsoftware die geschikt is vanaf middelgrote organisaties. Bij consolidatie speelt de methode van consolideren een belangrijke rol, evenals de verwerking van eliminatieposten. Het is ook niet ongebruikelijk dat eleminatie buiten de boekhoudsoftware plaatsvindt. Bijvoorbeeld via aparte consolidatiesoftware (al dan niet als onderdeel van Corporate Performance Management (CPM) software. Of via rapportagesoftware voor externe verslaggeving, zoals jaarrekeningsoftware of fiscale aangiftesoftware voor de VPB. 

Document management

Document management is het opslaan en beheren van digitale documenten en gedigitaliseerde documenten. Document Management heeft veel raakvlakken met andere technologieën, zoals: Imaging, workflow, intranet, internet, kennissystemen en contentmanagement. 

Voor accountants- en administratiekantoren betreft dit het documentbeheer als onderdeel van practice management met functionaliteit als email archiveren, zoeken in de inhoud van documenten, toegang tot documenten beveiligen op basis van autorisatie en documenten eenvoudig opnemen bij een dossier c.q. opdracht.

Functies salarissoftware

Functionaliteit op het gebied van salarissoftware is onderverdeeld naar: berekeningen (ondersteuning cao’s, salarisschalen en soorten van berekeningen), belastingfunctionaliteit (de vele regelingen die vanuit de Belastingdienst gelden en in belangrijke mate bepalend zijn voor de inhoudingen), WW-functionaliteit (gericht op de WW-premiesystematiek door de Wet arbeidsmarkt in balans - WAB - per 2020) en onder meer de werkkostenregeling.

Kasstelsel en factuurstelsel binnen boekhoudsoftware

In relatie tot de BTW wordt er onderscheid gemaakt tussen het kas- of factuurstelsel. Een aandachtspunt is dat niet alle standaard boekhoudpakketten beide stelsels standaard ondersteunen.

Klantgegevens
Verkoopfacturen en en boekhoudsoftware

Een eerste aandachtspunt is dat lang niet alle boekhoudpakketten standaard een functie voor het maken en verzenden van uitgaande (verkooop)facturen bevat. Lang niet alle bedrijven factureren vanuit hun boekhoudsoftware, maar bijvoorbeeld van een branchegerichte toepassing of bijvoorbeeld webwinkelsoftware. Een groothandel maakt in de regel gebruik van software voor de groothandel met modules als inkopen, voorraad- en magazijnbeheer en verkoopfacturen. Een dienstverlenende organisatie (denk aan een accountantskantoor, advocatenkantoor of belastingadvieskantoor) hebben in de regel aparte software voor het registreren van (declarabele) uren en declaraties (facturen). Een bouwbedrijf werkt met software voor een projectenadministratie, mede om te factureren. En bijvoorbeeld een installatiebedrijf gebruikt een werkorderadministratie om te factureren. Tot slot zijn er nog de ERP-toepassingen die zowel functies voor de boekhouding bevatten als factureren.

Werkkostenregeling en boekhoudsoftware

De werkkostenregeling is een functionaliteit die betrekking heeft op boekhoud- en salarissoftware. In de meest ideale situatie wordt de werkkostenregeling automatisch bijgewerkt vanuit zowel de salarissoftware als vanuit de boekhoudsoftware. Binnen de salarissoftware gaat het dan om werknemergerelateerde kosten en binnen de boekhoudsoftware om kosten die betrekking hebben op meerdere werknemers. Denk bij dit laatste aan het organiseren van een personeelsfeest.

Softwarepakketten met [ Ideal ] Leverancier
Steam-connect
De ideale krachtbron voor elke conversatie.
Steam-connectconversation software
PayIBAN
Kant-en-klaar pagina voor iDEAL, Incassomachtigen en iDIN
PayIBAN B.V.

Onerzoeksbureau GBNED