Softwarepakketten.nl
 
EXACT Software
VISMA E-accounting
E-boekhouden

Begrippen > CRM

Customer RelationShip Management (CRM) is op deze website opgenomen onder de pakketsoort 'Relatiebeheer'. Het gaat om die toepassingen die er mede voor zorgen dat u met uw klanten een winstgevende (en ook goede) relatie kunt onderhouden op de langere termijn. Het aanbod van CRM pakketten is werkelijk zeer divers te noemen. Van eenvoudige marketingprogrammatuur tot veelomvattende pakketten. Ook zijn sommige CRM pakketten of delen daarvan te gebuiken via internet. Meer...

Web pagina onderdelen met [ CRM ]
CFO software landscape
ICT Accountancy softwarelandschap
Onderzoek en artikelen op deze website over [ CRM ]
Terugblik en presentaties praktijkdag CRM, digitaal dossierbeheer en data-analyse 15 maart 2017 (16-03-2017)
Op woensdag 15 maart 2017 heeft de ICT Accountancy praktijkdag "CRM, Digitaal dossierbeheer en data-analyse" plaatsgevonden te Hoevelaken. Presentaties zijn beschikbaar, evenals het nieuwe rapport over Digitaal dossierbeheer en werkprogramma's.
Presentaties ICT Accountancy Jaarcongres 2-11-2016 beschikbaar met o.a. Cybersecurity, Self service BI, SBR, RGS, UBL, CRM en HRM (03-11-2016)
Op woensdag 2 november 2016 vond in EXPO Hoevelaken voor de 15e maal het ICT Accountancy Jaarcongres plaats met ruim 200 deelnemers en 30 exposanten op de informatiemarkt. Een initiatief van Onderzoeksbureau GBNED in samenwerking met NOVAK. Actuele onderwerpen als Cybersecurity, Self service BI, SBR, RGS, Elektronisch factureren met UBL, CRM, HRM en meldplicht datalekken passeerden de revue.
SAP voorop in markt voor CRM- en ERP-oplossingen (01-10-2015)
SAP is nog steeds de grootste partij in CRM-oplossingen bij bedrijfsvestigingen met 50 of meer medewerkers. Ongeveer een kwart van de CRM-installaties is van SAP. Op de tweede plaats staat Microsoft, goed voor ruim 16 procent van de CRM-oplossingen. Salesforce sluit de top 3, maar wordt op de voet gevolgd door Oracle. Een opmerkelijk groot aandeel van de CRM-oplossingen wordt gevormd door maatwerk, hoewel dit wel een procent is gedaald ten opzichte van vorig jaar.
SaaS-contracten en Service Level Agreements (SLA), een checklist (22-10-2014)
Tegenwoordig wordt veel software aangeboden via het internet, wat ook wel Software as a Service (SaaS) wordt genoemd. Men kan SaaS gebruiken voor allerlei toepassingen, zoals CRM, ERP, financiële pakketten, etc. Bij de meeste SaaS-diensten worden de afspraken met de klant in een SaaS-overeenkomst vastgelegd, waarin tevens vaak een Service Level Agreement is opgenomen.
Software voor relatiebeheer; uw klantcontacten up-to-date (houden) (31-10-2006)
Bij het in kaart brengen van software voor relatiebeheer (ook wel CRM � Customer Relationship management � genoemd) kunnen we een onderverdeling maken in een paar honderd eigenschappen en een aanbod van zeker meer dan 100 softwaresystemen. Maar laten we ons eens bij de basis proberen te houden met software voor Adresbeheer, Post- en emailregistratie. We richten ons dan tevens op de pakketten voor het MKB.
Blogs op deze website over [ CRM ]
X-CRM systemen zoals HubSpot, Salesforce en Dynamics 365 worden steeds vaker ingezet in MKB-kantoren (31-03-2022)
De tijd dat de accountant de klantendatabase als een veredelde kaartenbak gebruikte ligt inmiddels ver achter ons. eXtended-Customer Relationship Managament (X-CRM )systemen zoals HubSpot, Salesforce en Dynamics 365 worden steeds vaker ingezet in MKB-kantoren.
Customer Relationship Management (CRM) versus Enterprise Resource Planning (ERP) (14-07-2020)
Enterprise Resource Planning (ERP) en Customer Relationship Management (CRM) lijken in eerste instantie veel overeenkomsten met elkaar te hebben. Beide bevatten immers veel bedrijfscontacten, bedrijfsgegevens en bedrijfsorders. Beide systemen zijn geschikt voor het verwerken van informatie met betrekking tot een bedrijf of een organisatie. Maar wat onderscheidt ERP van CRM nu eigenlijk?
Harrie van den Bersselaar: Accountancy na robotisering: De noodzaak van CRM (21-06-2016)
De komende jaren zullen de jaarrekeningen en fiscale aangiftes automatisch worden verstuurd naar de klanten, of op een klantenportaal worden geplaatst. Loonstroken worden digitaal afgeleverd bij de medewerkers van de klanten. Kortom, bijna alle contactmomenten met uw klanten zijn verdwenen.
Wat is CRM? (27-04-2016)
De letters staan voor Customer Relationship Management. Daarbij wordt vaak gedacht aan software. Maar het begint allemaal met het eerste contact met een prospect, een potentiële klant. Een ondernemer die op zoek is naar een goede accountant!
White papers op deze website over [ CRM ]
Compliance schil Sultan CRM (17-12-2022)
In samenwerking met een aantal accountantskantoren heeft Sultan CRM recentelijk een compliance schil ontwikkeld. Deze compliance schil helpt het accountantskantoor grip te krijgen op het proces rondom compliancy en reikt verder dan alleen de opdrachtaanvaarding en het vastleggen van de continuïteit.
IBAN-Naam Check, afgelopen jaar 35.923.805 fraude waarschuwingen: 3 manieren om fraude te voorkomen (14-06-2022)
Factuurfraude neemt bij zakelijke transacties steeds ernstiger vormen aan. Bedrijven zoeken daarom naarstig naar manieren om hun Know Your Customer-processen in het CRM-systeem te verbeteren; voordat de betaling wordt doorgevoerd dus. Om factuurfraude te voorkomen moeten de 'KYC'-processen sterk verbeteren De gebruikte methodes hebben elk hun voor- en nadelen.
Hiaten in Financiele Planningen: met o.a. data-koppelingen tussen CRM/Boekhoud- en financiele planning pakketten (25-05-2016)
Een steeds terugkomende vraag van financiële planning adviseurs is om data-koppelingen te maken tussen CRM/Boekhoudpakketten- en financiële planning pakketten. Op het eerste oog een logisch aandachtspunt nu het uitwerken van een financiële planning tijdrovend is en iedere ondersteuning van automatisering tijdwinst kan genereren.
CRM Partners doet een fastforward naar de vereniging van de toekomst (12-05-2015)
Het bestaansrecht van verenigingen, brancheorganisaties en belangenorganisaties staat onder druk. Leden zijn immers niet meer automatisch voor hun hele leven lid van een vereniging. Om in de toekomst te kunnen voortbestaan en een persoonlijke relatie met leden te waarborgen, zullen ledenorganisaties ten minste vijf trends moeten integreren in hun bedrijfsvoering; selfservice, omnichannel, mobile, social en big data.
White paper Futureproof Membership met CRM: hot topic voor verenigingen en branche organisaties (12-12-2013)
Het centraal stellen van de klant is een hot topic voor verenigingen en brancheorganisaties blijkt uit verschillende onderzoeken. Dit whitepaper laat zien waar zij precies mee worstelen, maar geeft ook inzicht in de meer concrete elementen van dat probleem. Waarom is inzicht in data zo belangrijk bij het centraal stellen van leden?
White paper Kansen door de Zorgplicht: Hoe financiele dienstverleners de zorgplicht voor zich kunnen laten werken (12-12-2013)
Een CRMsysteem vormt het hart van een klantgerichte organisatie en architectuur en de spin in het web van klantgegevens. Een goed en optimaal in gebruik genomen CRM-systeem vormt dan ook de ideale basis voor de creatie van een compleet en centraal klantbeeld en voor het vastleggen van kennis over klanten.
White paper B2B: Business-to-Boer (12-12-2013)
Samenwerking en het aangaan en onderhouden van waardevolle relaties worden steeds belangrijker. Met de huidige economische ontwikkelingen op de achtergrond, neemt het belang van customer relationship management (CRM) hierbij navenant toe. Niet alleen in het bedrijfsleven, maar ook in de agrarische sector.
Nieuwe white paper: CRM en Het Nieuwe Verkopen (21-08-2013)
Benieuwd wat Customer Relationship Management (CRM) nu eigenlijk precies inhoudt? En waarom zetten steeds meer bedrijven dat eigenlijk in de cloud? Misschien wilt u eerst weten wat CRM u nu écht aan voordelen kan bieden. Daarom heeft Exact speciaal voor u een whitepaper samengesteld.
WIKI's over [ CRM ]
Boekhoudpakketten uitwisselen gegevens en api

De tijd dat alle gegevens in een boekhoudpakket handmatig ingevoerd worden is inmiddels verleden tijd. Al sinds de jaren tachtig is sprake van koppelingen tussen verschillende administratiesystemen, zoals de loonjournaalpost en/of loonverdeelstaat die uitgewisseld wordt tussen de salarissoftware en boekhoudsoftware en de verkoopfacturen uit een groothandelssysteem die uiteindelijk als openstaande posten (facturen) terecht komen in het boekhoudpakket. Het gaat dan om koppelingen op basis van bestanden die handmatig uitgewisseld worden. Vandaag de dag is een API (Application Programming Interface) het instrument om gegevens real-time uit te wisselen tussen systemen. Verschillende administratiesystemen vormen dan als het ware één groot ecosysteem voor de ondernemer. 

Compliance en klantacceptatie

Bedrijven die vallen onder de WWFT (Wet voorkoming Witwassen / Financiering Terrorisme), zoals accountants en belastingadviseurs, zijn verplicht een cliëntenonderzoek te doen naar de identiteit van klanten en waar diens geld vandaan komt. Het gaat dan om onderzoek naar witwaspraktijken, belastingontduiking en financieren van terrorisme.

Het gaat hierbij om de identificatie van natuurlijke- en rechtspersonen. Bij een natuurlijk persoon kan een paspoort of een geldige identiteitskaart gecontroleerd worden. Bij een rechtspersoon gaat het om controle via een KVK uittreksel en UBO-register. UBO staat voor “Uiteindelijk Belanghebbende van een Organisatie”. Hiernaast kan een uitleg gevraagd worden over ongebruikelijke transacties.

CRM Adresbeheer

Het gaat hier om het adresbeheer van relaties in het CRM-systeem. Vandaag de dag is adresbeheer (via API-techniek) te koppelen aan de adressen vanuit externe databases, zoals van de Kamer van Koophandel (KVK). Op deze wijze wordt zelfs voorkomen dat adressen handmatig overgenomen hoeven te worden.

CRM en Managementinformatie

Het betreft hier functies en eigenschappen voor de detailhandel die betrekking hebben op:
1. CRM (relatiebeheer) activiteiten;
2. Managementinformatie.

CRM Relatiebeheer

CRM Relatiebeheer gaat (veel) verder dan louter klantbeheer en het daarbij registreren van de klantgegevens. Leveranciers, partners en uitvoeringsinstanties zijn ook voorbeelden die vallen onder relatiebeheer. En wat te denken van relaties van kantoorcliënten, zoals kantoor belastingdienst, notaris en bankrelatie. Dit alles met de mogelijkheid om afzonderlijke contactgegevens te registreren.

Debiteuren, crediteuren en boekhoudsoftware

In de regel maken de debiteuren- en crediteurenadministratie standaard deel uit van boekhoudsoftware. Primair gaat het dan om de openstaande posten administratie en het bewaken daarvan. Bij grote organisaties kan aan de verkoopzijde creditmanagement een rol spelen. Creditmanagement houdt zich in uitgebreide betekenis van het woord bezig met het managen en optimaliseren van de 'pre-quote to cash cycle'. In de praktijk komt dit neer op het managen en (continu) optimaliseren van: het kredietrisico, de cashflow, het quote to cash proces en de klantrelatie. Aan de inkoopzijde kan Purchase-to-Pay (P2P) een rol spelen. P2P duidt op het traject, bekeken vanuit de koper, dat start met de aankoop door de klant en dat eindigt met de betaling van de inkoopfactuur. Dit WIKI onderdeel gaat uitsluitend over de debiteuren- en crediteurenadministratie als onderdeel van boekhoudsoftware.

Klantgegevens
Softwareselectie installatie, implementatie en support

Als een softwarepakket eenmaal is aangeschaft begint het traject van installatie, implementatie en support. Installatie speelt met name bij toepassingen die lokaal geïnstalleerd worden (al dan niet via een externe hostingpartij). Implementatie betekent het inregelen van de software aan de eisen en wensen van de onderneming en gebruikers opleiden om het het softwarepakket aan de slag te kunnen. En support betekent ondersteuning nadat het pakket in gebruik is genomen met als belangrijke aspect de helpdeskfaciliteiten door de leverancier.. 

Steeds meer toepassingen worden via internet aangeboden via het cloud model met de variant SAAS (Software as a Service). Vandaar dat daar nog even apart aandacht aan wordt besteed. Voor meer algemene informatie over Cloud computing en SAAS verwijzen we naar het thema "Cloud (SAAS)" op deze website.

Onderstaand volgen de criteria voor respectievelijk installatie, implementatie, support, updates en Cloud (SAAS):
  

Wat is ERP

ERP staat voor Enterprise Resource Planning wordt gekenmerkt als één integraal systeem (ERP-systeem) voor de automatisering van alle bedrijfsprocessen binnen een organisatie. Van verkoopofferte tot factuur en alles wat daar tussen zit. In de logistieke sector aangeduid van ‘zand tot klant’. Een van de meest onderscheidende kenmerken van een ERP-systeem is dat gewerkt wordt met één onderliggende database voor alle functies. Zo worden klantgegevens op één plaats geregistreerd in de database en door alle functies geraadpleegd. Het doorvoeren van mutaties (bijvoorbeeld adresmutaties) in meerdere systemen is dan niet meer nodig.

Links naar andere websites over [ CRM ]
CRM Daily
Portal met internationaal nieuws over CRM en andere onderwerpen in relatie tot software.
CRM Issues
Portal over CRM.
CRM Ittoolbox
Informatie over CRM en CRM toepassingen.
CRM Startpagina
Startpagina over CRM.
CRM Wijzer
Start voor een CRM selectie.
CRM2day.com
The premium business community & resource center for CRM that provides an analytical insight into the new Customer Economy.
CRMsystemen
Informatie over CRM toepassingen
eCRM Guide
Bron voor Customer Relationship Management Technology.
eMarketing startpagina
Met links naar andere websites met informatie over eMarketing (en CRM).
Kennisportal.com
Kennisportal geeft antwoorden op specifieke businessvraagstukken rondom bedrijfscommunicatie. Met een apart onderdeel over CRM.
Softwarepakketten met [ CRM ] Leverancier
Visma Severa
Visma Severa CRM en projectsoftware voor zakelijke dienstverleners.
Visma Software B.V. Visma Software B.V.
RADAR CRM
Relaties, workflow, dms, digitale dossier
Visma | RADAR Visma | RADAR
Nocore Facilitair
CRM, HRM, FRM, ERP voor schoonmaakbranche
Nocore B.V. Nocore B.V.
Kleisteen
Compleet pakket voor Online Boekhouden, Facturering, Uren, Projecten, Voorraad, CRM, Autorisatiemodule. Uitermate geschikt voor accountants en ondernemers om efficiënt en betaalbaar samen te werken
Kleisteen BV Kleisteen BV
FileLinx
CRM+DMS+HRM
FileLinx Benelux BV FileLinx Benelux BV
Accountancy Direct
Kies de accountancy software voor kleinere zelfstandigen inclusief CRM, fiscaal, financieel & klantboekhouding en je bent klaar om de klant maximaal van dienst te kunnen zijn!
AFAS Software AFAS Software
PM CRM
Relatiebeheer pur sang
Pro Management Software
xapti
non-profit CRM
Xapti
Amyyon CRM
CRM voor meerdere branches, zoals zorg, overheid, opleiders en ov
Amyyon BV
Spheeres
Low-code platform met CRM, projectbeheer, DMS en ERP
Spheeres Nederland
Digitaal kantoor
Combineer online boekhouding met facturatie, projecten en urenregistratie, CRM, handel en voorraadbeheer.
Digitaal Kantoor BV
Compenda
Bedrijfssoftware MKB met als basis CRM
Compenda
SalesManager Online
Cloudplatform voor CRM, ERP, project- en servicemanagement
SalesManager Software B.V.
ContactManager
CRM toepassing voor de advocatuur
Epona Software Consultancy
Symsys
Voor al uw projecten, CRM, financiële administratie en mediahandling als nodig
Symsys BV
DirectManager
CRM Relatiebeheer
DirectManager CRM Relatiebeheer
MKB-Logic
Online administratie, ERP, CRM, HRM
MKB-Logic
Pyber
Alles-in-1 CRM software voor makelaars & taxateurs
Pyber
Efficy-CRM
BestBuy CRM-softare
Efficy Nederland BV
vTiger CRM
OpenSource CRM / Acquisitie toepassing
Vicus eBusiness Solutions BV
VIPS
CRM software voor projectmatige woningverkoop
KeyWare
PM Record
CRM-systeem voor Accountants- en Administratiekantoren
Pro Management Software
Dashboard
All-in-one CRM-platform voor ondernemer en accountant
Dashboard
Archie CRM
Nederlandse CRM software voor relatiebeheer en CRM
Archie CRM
AuditCase
Elektronisch dossier, CRM en integratie MS/Office
CaseWare Nederland
SpinOffice CRM
CRM en documentmanagement
Mulberry Garden B.V.
KorènCRM
CRM met modules voor oa ledenadministraite, cursusmanagement, zorgbureau, alarmering en meer.
Korèn
PerfectView CRM
Alles-in-een CRM Online oplossing
PerfectView CRM
Kantoor Gemak
CRM-, planning-, tijdregistratie- en factureringsfunctionaliteit vanuit de cloud
Exact MKB Software B.V.
SuperOffice
Relatiebeheer / CRM
SuperOffice Benelux B.V.
Dienstverlener met [ CRM ] Toelichting
IBG CRM-adviesbureau Advies over pakketselectie en implem. CRM  
Indora Managementadvies Adviesbureau in klantgericht ondernemen en CRM  
Skopos Rendementbouwers Selectie en implementatie business software  

Onerzoeksbureau GBNED