Softwarepakketten.nl
erp software prodin
EXACT Software
VISMA E-accounting
E-boekhouden

Begrippen > BAPI

BAPI staat voor Belastingdienst Application Programming Interface en is een wijze/techniek waarop vanuit softwaresystemen informatie op elektronische wijze wordt uitgewisseld met de Belastingdienst.

Nadere toelichting:

BAPI wordt lokaal geïnstalleerd op de PC of server om te communiceren met de Belastingdienst. De meeste leveranciers van boekhoudsoftware hebben BAPI ingebouwd om de aangifte OB (Omzetbelasting) en opgave ICP (Intracommunitaire Prestaties) elektronisch in te dienen bij de Belastingdienst (in XML formaat). Leveranciers van fiscale aangiftesoftware hebben BAPI ingebouwd om de aangiftes IB (Inkomstenbelasting) en VPB (Vennootschapsbelasting) in te dienen bij de Belastingdienst. Om de authenticiteit van het berichtenverkeer via BAPI te waarborgen wordt gebruik gemaakt van een elektronische handtekening. De Belastingdienst kent hiervoor twee niveaus van de elektronische handtekening:

1. Een PINcode (er kunnen dan alleen geen elektronische kopie-aanslagen terug ontvangen worden). Uitgefaseerd 1e kwartaal 2012.
2. Een BAPI-certificaat, zijnde een digitaal certificaat.

Volgens de Belastingdienst wordt het huidige BAPI kanaal (gefaseerd) vervangen door Digipoort.

Web pagina's over [ BAPI ]
Pakketsoort Externe verslaggeving
Web pagina onderdelen met [ BAPI ]
Digipoort
Onderzoek en artikelen op deze website over [ BAPI ]
De overgang van BAPI naar Digipoort: waar moet u rekening mee houden? (05-11-2013)
De overgang van BAPI naar Digipoort SBR/XBRL is voor een belangrijk deel een technische aangelegenheid voor uw softwareleverancier. Toch zijn er zaken die u moet regelen en aandachtspunten waar u rekening mee moet houden.
Presentaties Kennisplatform Administratieve Software op 27 sep 2011 over eFactureren, eHerkenning, BAPI certificaten, Horizontaal Toezicht en XML Auditfiles (04-10-2011)
Op 27 september 2011 is een bijeenkomst gehouden van het Kennisplatform Administratieve Software in combinatie met een bijeenkomst van het XML Platform. Vanwege de grote belangstelling is de bijeenkomst gehouden op het kantoor van Bouwend Nederland te Zoetermeer. Centrale punten tijdens de bijeenkomst waren: eHerkenning, BAPI certificaten, Horizontaal Toezicht en XML Auditfiles.
Uitfaseren BAPI-PIN, verzamelcertificaten en consequenties voor SBR (24-09-2011)
De Belastingdienst heeft besloten het inzenden van elektronische aangiften met behulp van BAPI-PIN uit te faseren. Tevens wordt het inzenden van aangiften afkomstig van verschillende belastingplichtigen met 1 BAPI-certificaat vanuit portaal of softwarepakket (verzamelcertificaat) uitgefaseerd.
Update: overgang van BAPI naar Digipoort brengt extra certificaatkosten met zich mee (15-09-2011)
Een accountantskantoor is voor een PKIoverheid services certificaat en één beroepscertificaten in totaal meer dan 1000 euro aan kosten voor 3 jaar kwijt. Dat is duidelijk een ander bedrag dan de kosten die gemoeid zijn met een BAPI certificaat voor de Belastingdienst.
SBR/XBRL: waar moet u rekening mee houden? (16-06-2011)
Voor een belangrijk deel kan de overgang van de huidige aangiftestroom in BAPI naar Digipoort (en dus in XBRL) beschouwd worden als een technische aangelegenheid voor softwareleveranciers. Als eindgebruiker wilt u gewoon met een druk op de knop de aangiftes kunnen versturen richting Belastingdienst. En of dit nu via BAPI of Digipoort gaat is eigenlijk niet zo van belang. De overgang naar Digipoort en XBRL is echter wel omgeven met een aantal aandachtspunten die goed afgewogen moeten worden door intermediairs.
IB en VPB aangiftes in 2013 niet meer via BAPI (28-04-2011)
Op dit moment is vanuit de overheid besluitvorming onderhanden om Digipoort per 2013 in te zetten als exclusief kanaal (system to system) voor het ontvangen van IB en VPB aangiftes voor de Belastingdienst in XBRL formaat. Digipoort is dan de opvolger van BAPI voor deze aangiftes.
Terugblik Praktijkdag SBR/XBRL voor intermediairs, 14 april 2011 (18-04-2011)
Op dit moment is vanuit de overheid besluitvorming onderhanden om Digipoort per 2013 in te zetten als exclusief kanaal voor het ontvangen van IB en VPB aangiftes voor de Belastingdienst in XBRL formaat. Digipoort is dan de opvolger van BAPI voor deze aangiftes. De overgang naar XBRL is daarmee dan ook een feit.
XBRL en Belastingdienst: voorlopig nog gebruik maken van BAPI! (27-08-2008)
Om duidelijkheid te krijgen in hoeverre XBRL en OTP het aangifteproces IB en VPB nu wel of niet ondersteunt hebben wij de Belastingdienst een negental concrete vragen voorgelegd, met als belangrijkste vraag "Wanneer is de Belastingdienst klaar om het aangifteproces (dus ook aanvragen van uitstel en doen van een schattingsopgave) geheel via XBRL en OTP (de Overheidstransactiepoort) te laten verlopen?".
Nieuwsberichten op deze website over [ BAPI ]
Brief over Bapi of FOS ontvangen? LogiPoort dé oplossing! (15-09-2016)

Onerzoeksbureau GBNED