Softwarepakketten.nl
erp software prodin
EXACT Software
VISMA E-accounting
E-boekhouden

Begrippen > Best of breed

Best of breed is de tegenhanger van een ERP-systeem. Van Best of breed is sprake als gekozen wordt voor softwarepakketten van meerdere leveranciers. De argumentatie achter best of breed is dat een combinatie van softwarepakketten van verschillende leveranciers de beste keuze vormen. Omdat elke betrokken leverancier gespecialiseerd is op een bepaald gebied en daarvoor de beste oplossing zou leveren.  

Nadere toelichting:

Opgepast moet welk worden dat dit laatste argument niet wordt gebruikt omdat geen ERP-systeem beschikbaar is of als bepaalde functionaliteit ontbreekt.

Aandachtpunten bij best of breed zijn:

  • Het in de basis ontbreken van één onderliggende database; in de praktijk wordt veelal gewerkt met meerdere databases waarbij, een deel van, de gegevens gesynchroniseerd worden.
  • Het real-time uitwisselen van gegevens; in het huidige internet tijdperk is dit echter opgelost door gebruik te maken van api’s.
  • Het veelal ontbreken van een consistente look en feel over alle functies en modules heen; dit kan invloed hebben op het bedieningsgemak. 


Onerzoeksbureau GBNED