Softwarepakketten.nl

Begrippen > Digipoort

Digipoort is de centrale digitale dienst voor de uitwisseling van gegevens tussen bedrijven en verschillende overheidsorganisaties. Digipoort is feitelijk een verzamelnaam voor meerdere onderliggende infrastructuren die ingezet worden om elektronisch gegevens uit te wisselen met de overheid.

Nadere toelichting:

Digitale informatie van bedrijven komt via email, een ftp server, webservices of via uploaden (in een portaal) binnen bij Digipoort. Digipoort controleert de informatie op adres, afzender en verwerkbaarheid en stuurt de informatie vervolgens door naar de betreffende overheidsorganisatie. Digitale informatie die van overheidsorganisaties naar bedrijven via Digipoort wordt verzonden volgt dezelfde weg.

In het geval van Digipoort wordt altijd ondertekend (signen van bericht) met een PKIoverheid service certificaat. Na het signen kan een bericht dan niet meer onopgemerkt gewijzigd worden. De volgende stap is het opzetten van een beveiligde (dubbelzijdige SSL) verbinding. Tussen uw computer en Digipoort wordt met het genoemde certificaat een beveiligde verbinding opgezet, waardoor uw bericht veilig wordt getransporteerd.

Er zijn twee processen waarvoor een certificaat nodig is bij communicatie via Digipoort, te weten:

  1. Om het bericht dat uitgewisseld wordt te ondertekenen. Een certificaat is het digitale identiteitsbewijs van de afzender van een elektronisch bericht. Daarmee weet de ontvanger van het bericht van wie het afkomstig is. Het gaat dan om authenticatie (identiteit en integriteit): Aantonen wie je bent en betrouwbaarheid van een bericht;
      
  2. Om tussen uw computer en Digipoort een beveiligde verbinding op te zetten, waardoor uw bericht veilig wordt getransporteerd. 
     

Site index over [ Digipoort ]
Pakketsoort - EAI en Webservices > Digipoort
Onderzoek en artikelen op deze website over [ Digipoort ]
De geschiedenis van Digipoort/OTP vanaf 2001 tot heden, mede in relatie tot XBRL (15-12-2015)
De overheid streeft al lange tijd naar administratieve lastenvermindering voor het bedrijfsleven. XBRL en Digipoort (voorheen OTP) worden vaak in een adem genoemd als middel om deze lastenvermindering te bereiken. XBRL en Digipoort/OTP zijn echter afzonderlijke ontwikkelingen.
SBR verplichtstelling : BTW-aangifte en ICP-opgaaf (26-11-2013)
Geheel conform de bekend gemaakte roadmap gaat per 1 januari 2014 de SBR verplichtstelling in voor de BTW-aangifte en de ICP-opgaaf. Een aanzienlijk aantal intermediairs moet komende maanden nog de overstap maken om BTW-aangiften en ICP-opgaven in SBR via de boekhoudsoftware aan Digipoort te kunnen sturen.
De overgang van BAPI naar Digipoort: waar moet u rekening mee houden? (05-11-2013)
De overgang van BAPI naar Digipoort SBR/XBRL is voor een belangrijk deel een technische aangelegenheid voor uw softwareleverancier. Toch zijn er zaken die u moet regelen en aandachtspunten waar u rekening mee moet houden.
Verslag bijeenkomst Kennisplatform op 26-9-2013: Simpler-invocing, koppeling Digipoort, eID, Auditfiles en RGS (28-09-2013)
Op donderdag 26 september 2013 vond in Kasteel Groeneveld een bijeenkomst plaats van het Kennisplatform administratieve software met ruim 80 aanwezigen, met aandacht voor: elektronisch factureren via Simpler-invocing, tools voor een koppeling met Digipoort, eID stelsel, XML Auditfiles en RGS (Referentie Grootboekschema).
Digipoort services: generieke oplossingen voor koppeling met Digipoort (23-09-2013)
Door de komst van Digipoort is er behoefte aan generieke software voor een koppeling met Digipoort. Dit omdat niet alle leveranciers van administratieve software zelf een koppeling zullen realiseren met Digipoort. Daarnaast kan deze generieke software een aanvulling zijn op een maatwerkomgeving.
handleiding aansluiten op Digipoort t.b.v. DigiInkoop en E-Factureren voor overheden verschenen (29-05-2012)
Deze week is de handleiding aansluiten op Digipoort t.b.v. DigiInkoop/E-Factureren voor overheden gepubliceerd. De handleiding is bedoeld voor overheden die zelf inkoop- en/of factuurgegevens met het bedrijfsleven willen uitwisselen. Aldus de nieuwsbrief e-factureren (4).
Adviesrapport Authenticatie en Autorisate bedrijven richting overheidsvoorzieningen en eHerkenning (27-11-2011)
Advies over een samenhangende authenticatie- en autorisatiesystematiek voor bedrijven, in relatie tot verschillende al bestaande voorzieningen (Digipoort, DigiD en DigiD Machtigen) richting overheden. Belangrijke stappen voor de groei op korte termijn zal zijn als de online diensten van de Kamer van Koophandel met eHerkenning uitgerust worden en de Belastingdienst zijn nieuw te bouwen machtigingenregister zal ontsluiten met eHerkenning.
Update: overgang van BAPI naar Digipoort brengt extra certificaatkosten met zich mee (15-09-2011)
Een accountantskantoor is voor een PKIoverheid services certificaat en n beroepscertificaten in totaal meer dan 1000 euro aan kosten voor 3 jaar kwijt. Dat is duidelijk een ander bedrag dan de kosten die gemoeid zijn met een BAPI certificaat voor de Belastingdienst.
SBR/XBRL: waar moet u rekening mee houden? (16-06-2011)
Voor een belangrijk deel kan de overgang van de huidige aangiftestroom in BAPI naar Digipoort (en dus in XBRL) beschouwd worden als een technische aangelegenheid voor softwareleveranciers. Als eindgebruiker wilt u gewoon met een druk op de knop de aangiftes kunnen versturen richting Belastingdienst. En of dit nu via BAPI of Digipoort gaat is eigenlijk niet zo van belang. De overgang naar Digipoort en XBRL is echter wel omgeven met een aantal aandachtspunten die goed afgewogen moeten worden door intermediairs.
IB en VPB aangiftes in 2013 niet meer via BAPI (28-04-2011)
Op dit moment is vanuit de overheid besluitvorming onderhanden om Digipoort per 2013 in te zetten als exclusief kanaal (system to system) voor het ontvangen van IB en VPB aangiftes voor de Belastingdienst in XBRL formaat. Digipoort is dan de opvolger van BAPI voor deze aangiftes.
Terugblik Praktijkdag SBR/XBRL voor intermediairs, 14 april 2011 (18-04-2011)
Op dit moment is vanuit de overheid besluitvorming onderhanden om Digipoort per 2013 in te zetten als exclusief kanaal voor het ontvangen van IB en VPB aangiftes voor de Belastingdienst in XBRL formaat. Digipoort is dan de opvolger van BAPI voor deze aangiftes. De overgang naar XBRL is daarmee dan ook een feit.
Brochure e-factureren voor bedrijven (11-12-2010)
In deze brochure wordt op heldere wijze toegelicht hoe bedrijven op Digipoort kunnen aansluiten. Voor elk type organisatie is een laagdrempelige oplossing voor handen. Handig voor u als overheid om uw leveranciers te informeren over de mogelijkheden. Daarnaast helpt Logius uw leverancier natuurlijk graag bij de aansluiting.
Standard Business Reporting: bent u er klaar voor? (09-12-2010)
Dit artikel geeft inzicht in het SBR project (voorheen Nederlands Taxonomie Project (NTP) van de overheid en banken om ondernemers hun financiële gegevens elektronisch (op basis van XBRL) te laten aanleveren. Aan de orde komt onder andere: stand van zaken Belastingdienst, Verkorte winstaangifte (vWIA), fiscale aangiftesoftware, Digipoort en aan de slag met SBR.
Constructieve kennisoverdracht over Digipoort (26-03-2010)
Mede op aangeven van het Kennisplatform administratieve software (een initiatief van ECP-EPN en onderzoeksbureau GBNED) is op woensdag 24 maart j.l. een bijeenkomst gehouden door Logius (voorheen GBO.Overheid) die volledig in het teken stond van de afhandeling van XBRL-berichten door Digipoort.
Presentatie Kennisplatform administratieve software over Digipoort en SBR (21-02-2010)
Tijdens de eerste bijeenkomst van het Kennisplatform administratieve software op 11 februari j.l. is Digipoort (voorheen Overheidstransactiepoort - OTP) aan de orde geweest. Naast een uitgebreide verslaglegging is ook een presentatie van Logius beschikbaar.
Gratis toelichting van Diginotar over OTP en XBRL (10-12-2009)
Voor administratiekantoren en (fiscaal) intermediairs gaat er veel veranderen bij het aanleveren van de elektronische aangifte naar de Belastingdienst. De overheid heeft hiervoor een elektronisch postkantoor geopend: Overheidstransactiepoort (per januari Digipoort). Alle aan de overheid gerichte, financiële informatie, wordt via het OTP in een nieuw formaat – XBRL- aangeleverd.
Links naar andere websites over [ Digipoort ]
Belastingdienst en SBR
Informatie over de aangiftes bij de Belastingdienst in SBR (in XBRL formaat en via Digipoort) met behulp van digitale certificaten.
Softwarepakketten met [ Digipoort ] Leverancier
Digipoort certificaten
t.b.v. het aanleveren van verantwoordingsinformatie bij Digipoort
CreAim BV
SBR Connect
Via huidige software aanleveren aan BIV en Digipoort
FINAN
LogiPoort
Aangiften indienen via Digipoort voor 49 per jaar.
Logihuis b.v.
PKIoverheid services certificaat
Digitaal certificaat t.b.v. Digipoort en BIV
Digidentity
Digipoort
Gegevens uitwisselen met en tussen overheid
Logius
Unit4 DigiPoort
Oplossing voor het aanleveren van verantwoordingsinformatie aan uitvragende partijen (Digipoort, BIV) in XBRL- of BAPI-formaat.
Unit4 Business Software BV
PKIoverheid services certificaat
Digitaal certificaat t.b.v. Digipoort en BIV
Gemnet CSP
PKIoverheid services certificaat
Digitaal certificaat t.b.v. Digipoort en BIV
KPN (PKIoverheid certificaten)
PKIoverheid services certificaat
Digitaal certificaat t.b.v. Digipoort en BIV
Quovadis Trustlink BV
Nieuwsberichten op deze website over [ Digipoort ]
Nieuwe versie Logipoort voor loonaangiften en pensioenaangiften (04-05-2017)
Brief over Bapi of FOS ontvangen? LogiPoort d oplossing! (15-09-2016)
LogiPoort is software voor het indienen van aangiften via digipoort en naar aangesloten pensioenfondsen: beschikbaar voor MKB (21-12-2015)
LogiPoort, de logische opvolger van LoonSom Connect! (31-07-2015)
Ketentest aangifte loonheffing via Digipoort succesvol afgerond (28-07-2015)
CreAim heeft als eerste voldaan aan alle criteria van de SBR Assurance pilot (18-11-2014)
SBR Assurance pilot flinke stap dichterbij volgens KPMG, CaseWare Nederland en PinkWeb (24-08-2014)
Op 16 sep a.s. CEN workshop BII3 over berichten die gebruikt worden bij de elektronische inkoop door overheidsorganen (12-08-2014)
Vanuit 7x24 rechtstreeks in twee klikken de aangifte BTW- en ICP met SBR via digipoort verzenden (18-02-2014)
Info voor softwareontwikkelaars bij omschakeling BAPI naar Digipoort en BIV (29-11-2013)
Black box optie van SBRgateway voor XBRL en Digipoort ondersteuning (16-10-2013)
XML Platform en Kennisplatform organiseren op 26-9 a.s. een bijeenkomst (10-09-2013)
Welk portaalsysteem moet ik kiezen? (11-06-2013)
Nieuwsbrief SBR thema: jaarrekeningen aanleveren met SBR (25-04-2013)
SBR-berichten doorsturen naar Digipoort dankzij de Digipoort connector van CreAim (03-04-2013)
Van BAPI naar Digipoort en SBR/XBRL: nog een keer alles op een rij! (05-12-2012)
Eerste SBR App beschikbaar voor accountants (17-10-2012)
Davilex-software klaar voor SBR (09-10-2012)
Aansluit Suite Digipoort voor softwareleveranciers beschikbaar voor overgang aangiftes naar SBR/XBRL (28-07-2012)
Standard Business Reporting wordt norm stelt Belastingdienst (18-07-2012)
Infine Software gaat samenwerking aan met Digidentity (10-07-2012)
Van BAPI naar Digipoort: tien aandachtspunten bij de aanschaf van het juiste certificaat (23-06-2012)
Belastingdienst van start met berichtenverkeervoorziening DigiInkoop (04-02-2012)
Aanbesteding e-factuurwebportaal (04-02-2012)
SBR rapportages NT2012 beschikbaar, m.u.v. KvK rapportages door automatiseringsproblemen (02-01-2012)
Via accountantsportaal CreAim zijn ook in 2011 de meeste SBR-berichten verzonden: aandachtspunt stabiliteit Digipoort (22-12-2011)
King Business Software ondersteunt OB en ICP aangifte in SBR-XBRL via Digipoort (08-12-2011)
ICreative en Qics bundelen krachten op het gebied van eFacturatie (28-11-2011)
Oplossing Centric voor gemeenteland (03-11-2011)
Fiscale software: Kluwer lokt klanten weg bij Elsevier, maar is overstappen wel verstandig? (27-10-2011)
Vanaf 2013 hebben intermediairs meerdere certifcaten nodig om gegevens uit te wisselen met de overheid (16-09-2011)
Bedrijven wisselen gemakkelijker elektronisch gegevens uit met overheid dankzij koppeling Digipoort en CertiONE (06-09-2011)
ESG en Semansys bundelen krachten voor SBR (17-05-2011)
IB en VPB aangiftes in 2013 niet meer via BAPI (29-04-2011)
Grant Thornton en Felix Accountants verzorgen SBR-kredietrapportages met UNIT4 (20-04-2011)
Aansluitprocedure e-factureren aan Overheid voor bedrijven verbetert (29-03-2011)
Bouw Nederland succesvol aangesloten op Digipoort (29-03-2011)
In 2011 al ruim 17.000 OB-berichten via SBR ingestuurd (07-03-2011)
Overheididentificatienummers Rijksoverheden op Logius website (14-01-2011)
Aankondigingsbericht EBF - release 3: met ontvangst van e-facturen in PDF-formaat via Digipoort (07-01-2011)
Rijksoverheid klaar voor elektronische rekeningen (04-01-2011)
OIN nummer niet langer vertrouwelijk (11-12-2010)
Rijksoverheden sluiten aan op Digipoort (11-12-2010)
Ingis breidt bereik voor elektronisch factureren fors uit met samenwerking Nederlandse Overheid (11-12-2010)
CreAim levert op eenvoudige en snelle wijze PKIoverheid certificaten voor Digipoort (29-10-2010)
PKIoverheid-certificaten verplicht voor SBR (15-10-2010)
XBRL-Portaal ontvangt als eerste PKIoverheid certificaat (05-10-2010)
Werking van digipoort voor aanleveraars van XBRL-berichten en softwareleveranciers (27-02-2010)
Geen paniek over geautomatiseerde kredietaanvragen (01-02-2010)
DBS levert als eerste formulieren via Digipoort aan UWV (28-01-2010)
Kennisplatform Administratieve software zoekt deelnemers (20-01-2010)
UBL-specificaties een feit en eFacturen overheid via Digipoort (20-11-2009)

Onerzoeksbureau GBNED