Softwarepakketten.nl
BCS HR Software
EXACT Software
VISMA E-accounting
E-boekhouden

Begrippen > Digitaal certificaat

Een Digitaal certificaat is het digitale identiteitsbewijs van de afzender van een elektronisch bericht. Daarmee weet de ontvanger van het bericht van wie het afkomstig is en kunnen beveiligde verbindingen tussen afzender en ontvanger worden gelegd. Wordt gebruikt om de authenticiteit van de afzender vast te stellen bij elektronisch berichtenverkeer. 

Nadere toelichting:

Bij het uitgeven van (geavanceerde- en gekwalificeerde) elektronische handtekeningen wordt gebruik gemaakt van certificaten. Digitale certificaten wel te verstaan. Een certificaat is het bewijs van eigenaarschap van de afzender van een elektronisch bericht (oftewel een certificaat fungeert als een digitaal paspoort). Een certificaat wordt gebruikt voor de authenticatie. Daarmee weet de ontvanger van het bericht van wie het afkomstig is (identiteit) en dat het bericht betrouwbaar is (integriteit) en authentiek.

Een certificaat kan ook dienen als wilsuiting (onweerlegbaarheid): Door middel van een (elektronische) handtekening staat de afzender in voor hetgeen in de boodschap staat. Alleen voor deze functie is bij het gebruik van certificaten sprake van Europese regelgeving. In Nederland is dit laatste geregeld door uitgevende partijen van certificaten die OPTA gecertificeerd zijn. Dit laatste bewijst dat voldaan worden aan de Europese regelgeving en dat de elektronische handtekening dezelfde rechten heeft als de handgeschreven handtekening. Er is dan altijd sprake van  gekwalificeerde elektronische handtekening. Deze laatste handtekening kan overlegd worden in alle Europese landen. Zie ook Wet elektronische handtekening

En met een certificaat kunnen ook beveiligde verbindingen tussen afzender en ontvanger worden gelegd door middel van vercijfering.

Voor authenticatie, wilsuiting en vercijfering kunnen elk afzonderlijke certificaten uitgegeven worden, maar één certificaat dat twee van de drie of alle drie de functies ondersteunt is ook mogelijk

Web pagina's over [ Digitaal certificaat ]
SBR en XBRL
Web pagina onderdelen met [ Digitaal certificaat ]
Digipoort
WIKI's over [ Digitaal certificaat ]
BTW-aangifte, ICP-opgave en boekhoudsoftware

Functionaliteit voor BTW-aangifte is standaard aanwezig binnen elk boekhoudpakket. Alleen voor het elektronisch indienen van een BTW-aangifte bij de belastingdienst wordt soms gebruik gemaakt van andere software. De eigenschappen die verderop aan de orde komen tonen aan dat er nogal wat regelingen zijn als het gaat om BTW-aangifte. Naast de standaard BTW-aangifte (meestal per kwartaal voor kleine ondernemers en per maand voor grotere ondernemers) kan ook sprake zijn van een ICP-opgave (voor IntraCommunautaire Prestaties van goederen en diensten). Het betreft dan leveringen binnen de Europese Unie. Bij een ICP-opgave is in elk geval sprake van een geldig BTW-nummer van zowel de afzender als de ontvanger. 

Softwarepakketten met [ Digitaal certificaat ] Leverancier
PKIoverheid services certificaat
Digitaal certificaat t.b.v. Digipoort en BIV
Quovadis Trustlink BV
PKIoverheid services certificaat
Digitaal certificaat t.b.v. Digipoort en BIV
Digidentity

Onerzoeksbureau GBNED