Softwarepakketten.nl
 
EXACT Software
VISMA E-accounting
E-boekhouden

Begrippen > NTP

NTP staat voor Nederland Taxonomie Project. Inmiddels veranderd in SBR programma.

Nadere toelichting:

Memorabel

Op maandag 15 mei 2006 om 17.00 uur heeft Minister Donner van Justitie de eerste jaarrekening in XBRL bij de Kamer van Koophandel gedeponeerd.

Door XBRL als standaard te gebruiken wordt een ontwikkeling in gang gezet die moet leiden tot verdere efficiency en kostenbesparing. Dit past in het streven van de overheid naar een forse lastenverlichting voor het bedrijfsleven.

Vanaf 2007 is het mogelijk om met een druk op de knop financiële informatie voor de Kamer van Koophandel, het Centraal Bureau voor de Statistiek en de Belastingdienst samen te stellen en digitaal aan te leveren. Dit zal ondernemers een besparing van 750 miljoen euro op jaarbasis opleveren.

XBRL is het internationale standaardformaat waarmee een complete elektronische verwerking van financiële gegevens bereikt kan worden. Het Nederlands Taxonomie Project (NTP) van de ministeries van Justitie en Financiën heeft dit als doel gesteld.

In opdracht van het NTP ontwikkelen de KvK, Belastingdienst en het CBS een methode om het ondernemers makkelijker maken om hun financiële gegevens elektronisch aan te leveren bij deze partijen. 

De Kamer van Koophandel heeft gepland om vanaf 1 januari 2007 jaarstukken in XBRL op grote schaal te kunnen verwerken.

(Bron: Kamer van Koophandel)

Web pagina's over [ NTP ]
SBR en XBRL
Web pagina onderdelen met [ NTP ]
Nadere uitleg XML
Onderzoek en artikelen op deze website over [ NTP ]
Rapport: Practice management software voor de accountancy (07-01-2023)
Dit rapport is gericht op Practice management software voor de accountancy. Bij de selectie van dergelijke systemen staat voorop dat deze in ruime mate afgestemd zijn op de werkwijze binnen een accountantskantoor. Ook is aandacht voor aparte oplossingen m.b.t. “Compliance en cliëntacceptatie” en "Portaalsystemen". Dit laatste met name gericht op cliëntportalen.
SBR en Softwareleveranciers: geen bron van innovatie (28-05-2014)
Sinds de overheid in 2004 de invoering van SBR in Nederland heeft opgepakt (indertijd onder de naam NTP) moest er uiteindelijk in 2013 een verplichtstelling aan te pas komen om de SBR berichtenstroom op gang te brengen. Nu, tien jaar na dato maken we de (tussen)balans op van de adoptie van SBR onder Nederlandse softwareleveranciers.
Standard Business Reporting: bent u er klaar voor? (09-12-2010)
Dit artikel geeft inzicht in het SBR project (voorheen Nederlands Taxonomie Project (NTP) van de overheid en banken om ondernemers hun financiële gegevens elektronisch (op basis van XBRL) te laten aanleveren. Aan de orde komt onder andere: stand van zaken Belastingdienst, Verkorte winstaangifte (vWIA), fiscale aangiftesoftware, Digipoort en aan de slag met SBR.
Gebruikershandleiding Jaarrekening op fiscale grondslag door SBR (voorheen XBRL-NTP) (14-12-2009)
Het Standard Business Reporting Programma (SBR, voorheen XBRL-NTP) heeft december 2009 een definitieve versie van een gebruikershandleiding beschikbaar gesteld voor het opstellen van een jaarrekening op fiscale grondslag. Als bijdrage voor de beoogde lastenvermindering via de XBRL-taxonomie.
Specificatie Verkorte Winstaangifte Vennootschapsbelasting (30-05-2008)
Naar de mening van de werkgroep FJR (werkgroep Fiscaal Jaarrapport NTP) hoeft de verkorte winstaangifte vennootschapsbelasting uit slechts 387 velden te bestaan. Dit betekent een reductie (zonder enige nuancering) van circa 75% ten opzichte van de huidige aangifte vennootschapsbelasting, uitgaande van ondergenoemde minimale positie. Bij een andere samenstelling kan de reductie zelfs groter zijn.
Blogs op deze website over [ NTP ]
4 belangrijke trends in informatiemanagement voor 2020 (28-01-2020)
Doculayer.ai, leverancier van een intelligent contentplatform op basis van artificial intelligence en machine learning, voorziet in de komende jaren 4 belangrijke trends op het gebied van informatiemanagement.
WIKI's over [ NTP ]
Portaalfunctionaliteit

Een portaalsysteem is een internettoepassing waarmee met name gecommuniceerd kan worden met bijvoorbeeld cliënten en medewerkers. Ingeval van cliënten hebben we het dan over een ‘cliëntportaal’. De tegenhanger van een ‘cliëntportaal is een medewerkersportaal, waarmee met behulp van internet gecommuniceerd wordt binnen de organisaties. Voor dit laatste wordt regelmatig Microsoft Sharepoint en Microsoft Teams ingezet.

UBL Binnenlandse BTW, BTW en betalingskorting

Bij betalingskorting mag de afnemer een bepaald percentage van het factuurbedrag exclusief btw aftrekken als binnen een vastgesteld aantal dagen betaald wordt. Zowel de afzender als de afnemer gaan wel uit van het BTW bedrag vóór de betalingskorting.

Als uitgangspunt nemen we het voorbeeld van de eerder genoemde factuur met tarieven exclusief BTW en verschillende BTW-percentages. En we vermelden daarbij 2% betalingskorting.

Uitwerking op factuur:

Omschrijving aantal prijs bedrag BTW
Dienst/product A 1 25,25 25,25 H
Dienst/product A 2 25,25 50,50 H
Dienst/product B 1 10,55 10,55 L
Totaal exclusief BTW   86,30  
 6% BTW over 10,55    0,63  
 21% BTW over 75,75  15,91  
 Factuurbedrag    102,84  
Bij betaling binnen 14 dagen mag 2% betalingskorting worden afgetrokken (over het factuurtotaal excl. BTW), te weten 1,73.    
Zelfroosteren in planning softwaresystemen toegelicht

Zelfroosteren kent zijn oorsprong in Zweden en dan met name in de gezondheidszorg.
Zelfroosteren heeft als doelstelling medewerkers meer zeggenschap te geven over de eigen roosters en kan daarbij helpen bij het organiseren van een goede werk-privé balans.

Links naar andere websites over [ NTP ]
Docufacts
Onafhankelijke kennisportal over documentprocessen Met algemene informatie, nieuws, cases, marktonderzoeken, experts, producten en leveranciers.
SBR Programma Nederlandse overheid
Website van het Standard Business Reporting programma, voorheen bekend als NTP.
Softwarepakketten met [ NTP ] Leverancier
OutSite
Klantportal om effectief met klanten te communiceren
AFAS Software AFAS Software
Klantportaal
Klanten of werknemers laagdrempelig financieel inzicht bieden
FinRust
RentPro
Compleet autoverhuur pakket
CarPro Systems benelux
AccountPlus
uitbreidingsmodules voor AccountView
Account Software Groep BV
Dienstverlener met [ NTP ] Toelichting
Jadis oplossen van alle aspecten van archivering  

Onerzoeksbureau GBNED