Softwarepakketten.nl
erp software prodin
EXACT Software
VISMA E-accounting
E-boekhouden

Begrippen > NTP

NTP staat voor Nederland Taxonomie Project. Inmiddels veranderd in SBR programma.

Nadere toelichting:

Memorabel

Op maandag 15 mei 2006 om 17.00 uur heeft Minister Donner van Justitie de eerste jaarrekening in XBRL bij de Kamer van Koophandel gedeponeerd.

Door XBRL als standaard te gebruiken wordt een ontwikkeling in gang gezet die moet leiden tot verdere efficiency en kostenbesparing. Dit past in het streven van de overheid naar een forse lastenverlichting voor het bedrijfsleven.

Vanaf 2007 is het mogelijk om met een druk op de knop financiële informatie voor de Kamer van Koophandel, het Centraal Bureau voor de Statistiek en de Belastingdienst samen te stellen en digitaal aan te leveren. Dit zal ondernemers een besparing van 750 miljoen euro op jaarbasis opleveren.

XBRL is het internationale standaardformaat waarmee een complete elektronische verwerking van financiële gegevens bereikt kan worden. Het Nederlands Taxonomie Project (NTP) van de ministeries van Justitie en Financiën heeft dit als doel gesteld.

In opdracht van het NTP ontwikkelen de KvK, Belastingdienst en het CBS een methode om het ondernemers makkelijker maken om hun financiële gegevens elektronisch aan te leveren bij deze partijen. 

De Kamer van Koophandel heeft gepland om vanaf 1 januari 2007 jaarstukken in XBRL op grote schaal te kunnen verwerken.

(Bron: Kamer van Koophandel)

Web pagina's over [ NTP ]
SBR en XBRL
Onderzoek en artikelen op deze website over [ NTP ]
SBR en Softwareleveranciers: geen bron van innovatie (28-05-2014)
Sinds de overheid in 2004 de invoering van SBR in Nederland heeft opgepakt (indertijd onder de naam NTP) moest er uiteindelijk in 2013 een verplichtstelling aan te pas komen om de SBR berichtenstroom op gang te brengen. Nu, tien jaar na dato maken we de (tussen)balans op van de adoptie van SBR onder Nederlandse softwareleveranciers.
Standard Business Reporting: bent u er klaar voor? (09-12-2010)
Dit artikel geeft inzicht in het SBR project (voorheen Nederlands Taxonomie Project (NTP) van de overheid en banken om ondernemers hun financiële gegevens elektronisch (op basis van XBRL) te laten aanleveren. Aan de orde komt onder andere: stand van zaken Belastingdienst, Verkorte winstaangifte (vWIA), fiscale aangiftesoftware, Digipoort en aan de slag met SBR.
Gebruikershandleiding Jaarrekening op fiscale grondslag door SBR (voorheen XBRL-NTP) (14-12-2009)
Het Standard Business Reporting Programma (SBR, voorheen XBRL-NTP) heeft december 2009 een definitieve versie van een gebruikershandleiding beschikbaar gesteld voor het opstellen van een jaarrekening op fiscale grondslag. Als bijdrage voor de beoogde lastenvermindering via de XBRL-taxonomie.
Specificatie Verkorte Winstaangifte Vennootschapsbelasting (30-05-2008)
Naar de mening van de werkgroep FJR (werkgroep Fiscaal Jaarrapport NTP) hoeft de verkorte winstaangifte vennootschapsbelasting uit slechts 387 velden te bestaan. Dit betekent een reductie (zonder enige nuancering) van circa 75% ten opzichte van de huidige aangifte vennootschapsbelasting, uitgaande van ondergenoemde minimale positie. Bij een andere samenstelling kan de reductie zelfs groter zijn.
Links naar andere websites over [ NTP ]
SBR Programma Nederlandse overheid
Website van het Standard Business Reporting programma, voorheen bekend als NTP.

Onerzoeksbureau GBNED