Softwarepakketten.nl
Exact Software

Begrippen > XBRL

XBRL dat een afkorting van van “eXtensible Business Reporting Language” kan gezien worden als een open op XML gebaseerde standaard voor het rapporteren over bedrijfsinformatie.

Onderzoek en artikelen op deze website over [ XBRL ]
Referentie grootboekschema (RGS): succes of SBR moloch? (31-12-2015)
De verwachting is dat een dergelijk schema kan leiden tot vergaande vereenvoudiging van de verschillende rapportagesystemen in de financieel administratieve rapportageketen, met als gevolg meer transparantie en lagere kosten. Krijgt u ook een déjà vu bij het lezen van de laatste alinea en komen daarbij de termen 'SBR, XBRL en lastenvermindering' naar boven borrelen in uw geheugen?
De geschiedenis van Digipoort/OTP vanaf 2001 tot heden, mede in relatie tot XBRL (15-12-2015)
De overheid streeft al lange tijd naar administratieve lastenvermindering voor het bedrijfsleven. XBRL en Digipoort (voorheen OTP) worden vaak in een adem genoemd als middel om deze lastenvermindering te bereiken. XBRL en Digipoort/OTP zijn echter afzonderlijke ontwikkelingen.
Realistische verwachtingen en samenwerking belangrijkste succesfactoren voor UBL (13-05-2015)
Terwijl de ontwikkeling van XBRL/SBR al tien jaar nagenoeg onafgebroken in het nieuws is, voltrekt zich in betrekkelijke stilte een andere standaardisatie: de elektronische uitwisseling van inkomende en uitgaande facturen, volgens UBL. Gerard Bottemanne van adviesbureau GBNED, fan van standaardisatie maar chagrijnig over XBRL, wil een breed geaccepteerde standaard sneller voor elkaar krijgen.
Presentaties RGS/SBR/XBRL Kennisplatform administratieve software van 24 juni 2014 beschikbaar (25-06-2014)
Enkele presentaties van de bijeenkomst van het Kennisplatform administratieve software op 24 juni 2014 over RGS/SBR/XBRL zijn beschikbaar. Met onder meer: status SBR/XBRL initiatieven, adoptie van SBR onder softwareleveranciers, RGS en de relatie met de Auditfile en SBR en XBRL mondiaal.
De impact van XBRL op Earnings Management (resultaat management) (28-05-2014)
Xian Cheng Leow heeft in het kader van zijn Master Thesis aan de Erasmus Universiteit (Accounting, auditing and control) onderzoek gedaan naar de impact van XBRL op Earnings Management (resultaat management). Het onderzoeksresultaat is beschikbaar in rapportvorm.
Accountants omarmen XBRL voor adviesmarkt (28-04-2014)
Nu de verplichtstelling van SBR (Standard Business Reporting) met als onderliggende standaard XBRL een feit is wordt XBRL ook steeds meer omarmd voor gegevensuitwisseling op vrijwillige basis in het financiële ‘business to business’-domein.
De overgang van BAPI naar Digipoort: waar moet u rekening mee houden? (05-11-2013)
De overgang van BAPI naar Digipoort SBR/XBRL is voor een belangrijk deel een technische aangelegenheid voor uw softwareleverancier. Toch zijn er zaken die u moet regelen en aandachtspunten waar u rekening mee moet houden.
Rapport: SBR kredietrapportage in de praktijk (29-03-2013)
Gerard Bottemanne van onderzoeksbureau GBNED en Mark Bisschop van XBRL voor Accountants hebben het onafhankelijke rapport "SBR kredietrapportage in de praktijk" samengesteld. Het rapport is tot stand gekomen met medewerking van het FRC (ABN AMRO, ING en Rabobank), softwareleveranciers en gebruikers uit de accountancypraktijk. Het rapport is nu gratis verkrijgbaar.
Technische Starters Guide XBRL (Nederlandstalig) voor softwareontwikkelaars (27-03-2013)
De SBR Technische Starters Guide is bestemd voor de softwareontwikkelaar die voor de opgave staat om SBR/XBRL te implementeren in haar software. Gegeven de vele verscheidende ontwikkelplatformen en de vele wijzen waarop SBR en XBRL kan worden geïmplementeerd is een complete en eenduidige uitleg ondoenlijk.
XBRL: controllers van de toekomst kunnen niet zonder (30-01-2013)
De ontwikkeling van XBRL 'eXtensible Business Reporting Language' dateert al vanaf 1998, geïnitieerd door het Amerikaanse accountantsinstituut (AICPA). In vele landen wordt XBRL inmiddels ingezet om financiële data op gestandaardiseerde wijze elektronisch uit te wisselen. En dat laatste is precies waarvoor XBRL is bedoeld.
Blogs op deze website over [ XBRL ]
Automatisch registrerende en controlerende boekhoudsoftware: droom of werkelijkheid? (04-05-2015)
De jaren zeventig schreef ik als programmeur boekhoudsoftware voor uiteenlopende organisaties. Van internet was dus geen sprake, laat staan van een begrip als Cloud computing. De Belastingdienst kende geen Auditfiles en een bestandsformaat als XML bestond nog niet. We werden in die tijd nog niet gek gemaakt met beloftes als SBR/XBRL.
SBR/XBRL en de nieuwe samenstelverklaring door de NBA: een goed huwelijk of niet? (03-03-2015)
De laatste weken komen er veel vragen binnen over de vernieuwde samenstelverklaring. Gek is dat niet want de Nederlandse Beroepsorganisatie van Accountants (NBA) beveelt de toepassing van harte aan. Maar wat schetst mijn verbazing: de dringende aanbeveling van de NBA wordt niet ondersteund door de taxonomie versie 1.1. van diezelfde NBA, aldus Roos Timmermans van UNIT4 aan het begin van haar blog.
RGS (Uniform rekeningschema) en UBL (Elektronisch factureren): zien is geloven (15-10-2014)
U herinnert het zich vast nog wel uit de begintijd van SBR/XBRL, Cloud computing en zelfs uit de begintijd van de overgang van DOS naar Windows. Bij elke nieuwe ontwikkeling buitelen softwareleveranciers over elkaar heen met de mededeling dat ze er klaar voor zijn. En zo is het ook met RGS (Uniform rekeningschema) en UBL (Elektronisch factureren). Maar zijn leveranciers er altijd klaar voor?
SBR/XBRL bijeenkomst Logius: mooi staaltje windowdressing (21-03-2014)
Donderdag 20 maart 2014 werd het tijdens de door Logius (Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties.) georganiseerde bijeenkomst weer overduidelijk. Window dressing heeft helaas nog steeds de overhand bij het 'Haagse' SBR-programma dat qua uitgaven geen last van de economische crisis schijnt te hebben. Drankjes en hapjes werden gretig genuttigd in Sociëteit de Witte op het plein in Den Haag.
In hoeverre draagt de invoering van SBR/XBRL inmiddels bij tot administratieve lastenvermindering? (04-11-2013)
Kunt u het zich nog herinneren? 350 miljoen administratieve lastenvermindering werd in 2006 door de toenmalige ministers Zalm en Donner in het vooruitzicht gesteld door de invoering van XBRL.
Uitvraag in XBRL bij de Nederlandse overheid stuit op meerdere problemen (08-02-2012)
Sinds 2007 zou de Belastingdienst klaar zijn voor het ontvangen van XBRL rapportages voor de VPB en IB (winst)aangiftes. Alleen XBRL retourberichten leveren was nog niet mogelijk. Nu 5 jaar later kan de Belastingdienst nog steeds geen XBRL retourberichten leveren. En dat is lang niet het enige probleem bij de invoering van XBRL bij de Nederlandse overheid.
XBRL komt eraan en de accountant wacht nog steeds af (17-01-2012)
Met de verplichte invoering van XBRL wordt van de accountant verwacht dat deze zich nu echt gaat verdiepen in deze ontwikkelingen en hoe dit in de strategie in te passen. Maar de interesse van de accountant is beperkt en de houding afwachtend. Terwijl de uitvragende partijen en de software leveranciers er (bijna) allemaal klaar voor zijn. Maar waarom dan de afwachtende houding van de accountant?
Gebruik van Excel maakt accountant onnodig duurder (10-06-2011)
Mede door de belangstelling voor SBR/XBRL staat het eenmalig vastleggen van gegevens en elektronische uitwisseling van gegevens enorm in de belangstelling. In de dagelijkse accountantspraktijk worden echter nog steeds gegevens dubbel vastgelegd. Dat laatste maakt de accountant onnodig duurder.
SBR/XBRL verplichtstellen neemt stofwolk in softwareland weg (23-03-2011)
Ik ben ongetwijfeld een van de grootste voorstanders als het gaat om verplichtstelling van SBR/XBRL. De belangrijkste reden is dat de enorme stofwolk in softwareland wordt weggenomen als het gaat om de implementatie van SBR/XBRL binnen administratieve toepassingen.
Aangifte OB en ICP Aanleveren in XBRL: geen enkel voordeel (15-02-2011)
Vrijdag 11 februari 2011 maakte Twinfield via LinkedIN melding van het feit dat Van Oers Accountants en Twinfield de eerste ICP-opgave in XBRL hebben verstuurd aan de Belastingdienst. Toen de ICP-opgave werd aangeleverd kreeg Twinfield de verrassende melding van de Belastingdienst dat dit de eerste ICP-opgave was in XBRL. Dat laatste lijkt haast niet te geloven.
White papers op deze website over [ XBRL ]
In heldere bewoording uitleg over SBR Assurance door CaseWare (03-10-2017)
Nog even, en dan kunnen de papieren accountantsverklaring onder de jaarrekening en ‘natte handtekening’ van de accountant naar het museum. Een verplichte, in XBRL opgestelde verklaring alsmede een elektronische handtekening vervangen de traditionele papieren publicatiestukken. CaseWare is klaar voor deze verplichting, die geldt voor middelgrote ondernemingen vanaf het boekjaar 2017.
Excel invoegtoepassing voor het inlezen, bewerken, vervaardigen en verzenden van SBR/XBRL documenten vanuit Excel (21-01-2016)
XBRLreports is een baanbrekende Excel invoegtoepassing voor het inlezen, bewerken, vervaardigen en verzenden van XBRL documenten vanuit Excel. Door de naadloze integratie met bestaande Excel toepassingen is XBRLreports het middel en zelfs ook de reden om Excel centraal te stellen als SBR-rapportage tool. Zie de video.
SBR Programma publiceert White paper over XBRL/SBR in de accountantsopleiding (08-10-2012)
Het SBR Programma publiceert vandaag (8-10-2012) een White paper getiteld: wat een accountant moet weten van XBRL/SBR, een voorstel voor discussie. In dit paper zijn voorstellen geformuleerd voor de wijze waarop XBRL / SBR ingebed zou kunnen worden in de opleidingen van accountants, administratieve dienstverleners en fiscaal adviseurs.
Bibliotheek items over [ XBRL ]
Technische StartersGuide XBRL (05-08-2013)
De SBR Technische Starters Guide is bestemd voor de softwareontwikkelaar die voor de opgave staat om SBR/XBRL te implementeren in haar software. Gegeven de vele verscheidende ontwikkelplatformen en de vele wijzen waarop SBR en XBRL kan worden geïmplementeerd is een complete en eenduidige uitleg ondoenlijk. De Starters Guide beperkt zich om deze reden tot de behandeling van de diverse XBRL bouwstoffen en de ondersteuningsmogelijkheden
CaseWare & iXBRL (Engels) (10-12-2010)
iXBRL requires the same tagging of data to be done, in order to attach a Taxonomy, but exports itself as an HTML document, within which is buried the XBRL tags. This means that the document is visible as a human readable document using a standard internet browser, and can also be analysed automatically by any software.
De XBRL taxonomie voor gestandaardiseerde jaarrekeningen (Belgie) (10-12-2010)
De Nationale Bank van België heeft de toelichtingsnota "De XBRL taxonomie voor gestandaardiseerde jaarrekeningen" gepubliceerd. Dit document geet op heldere wijze uitleg over XBRL en de daarbij gehanteerde begrippen.
WIKI's over [ XBRL ]
Boekhoudpakketten selectie checklist BTW-aangifte

Functionaliteit voor BTW-aangifte is standaard aanwezig binnen elk boekhoudpakket. Alleen voor het elektronisch indienen van een BTW-aangifte bij de belastingdienst wordt soms gebruik gemaakt van andere software. De eigenschappen die verderop aan de orde komen tonen aan dat er nogal wat regelingen zijn als het gaat om BTW-aangifte. Naast de standaard BTW-aangifte (meestal per kwartaal voor kleine ondernemers en per maand voor grotere ondernemers) kan ook sprake zijn van een ICP-opgave (voor IntraCommunautaire Prestaties van goederen en diensten). Het betreft dan leveringen binnen de Europese Unie. Bij een ICP-opgave is in elk geval sprake van een geldig BTW-nummer van zowel de afzender als de ontvanger. 

Boekhoudpakketten selectie checklist Consolidatie

Consolidatie is als module meestal aanwezig binnen boekhoudsoftware die geschikt is vanaf middelgrote organisaties. Bij consolidatie speelt de methode van consolideren een belangrijke rol, evenals de verwerking van eliminatieposten. Het is ook niet ongebruikelijk dat eleminatie buiten de boekhoudsoftware plaatsvindt. Bijvoorbeeld via aparte consolidatiesoftware (al dan niet als onderdeel van Corporate Performance Management (CPM) software. Of via rapportagesoftware voor externe verslaggeving, zoals jaarrekeningsoftware of fiscale aangiftesoftware voor de VPB. 

Boekhoudpakketten selectie checklist Rapportages en verslaggeving

Van boekhoudsoftware mag verwacht worden dat in de basis de benodigde rapportages geleverd worden, zoals: een saldilijst, balans en resultatenrekening en een ouderdomsanalyse debiteuren en crediteuren. Verder behoort een financieel dashboard vandaag de dag tot de standaard bagage van boekhoudsoftware. Bij verslaggeving moet gedacht worden aan een jaarrekening.

Links naar andere websites over [ XBRL ]
Belastingdienst en SBR
Informatie over de aangiftes bij de Belastingdienst in SBR (in XBRL formaat en via Digipoort) met behulp van digitale certificaten.
KvK SBR/XBRL
Informatie van de Kamers van Koophandel over XBRL/SBR.
XBRL International
Website van de internationale XBRL organisatie met informatie en links naar vele XBRL websites.
XBRL Nederland
Officiële website van de Nederlandse XBRL jurisdictie. Deze webiste is met name gericht op de XBRL ontwikelingen en promotie in Nederland.
Softwarepakketten met [ XBRL ] Leverancier
PM-Report
Rapportgenerator - Jaarrekening SBR/XBRL
Pro Management Pro Management
SBR
Ondersteuning SBR/XBRL
Pro Management Pro Management
Semansys XBRL Reporter
Genereren van rapportages in XBRL formaat
Semansys Technologies B.V.
Interstage
Taxonomy viewer en instance creator voor XBRL 2.1
Fuijitsu Services BV
Finan Taxonomy viewer (gratis)
XBRL Taxonomy viewer
FINAN
ReportLink
ReportLink met DRA Betalingsbalans Module
Batavia XBRL Services
Batavia XBRL Java Library
Nieuwe Java library voor ontwikkeling XBRL 2.1.
Batavia XBRL Services
Semansys xbrlOne
XBRL Web Services platform xbrlOne.com
Semansys Technologies B.V.
Semansys XBRL Control
Voer bedrijfscalculaties in XBRL documenten en maak geavanceerde assurance modellen in XBRL.
Semansys Technologies B.V.
Semansys xbrlOne Insight
De unieke, flexibele oplossing voor XBRL renderen en valideren voor audit en controle.
Semansys Technologies B.V.
Semansys XBRL Rendering
Leesbare documenten genereren van een XBRL document
Semansys Technologies B.V.
Semansys XBRL Reporter
Generen van rapportages in XBRL formaat
Semansys Technologies B.V.
Unit4 SBR Manager
Oplossing voor het genereren en verzenden van verantwoordingsinformatie in XBRL-formaat (SBR).
Unit4 Bedrijfssoftware BV
xbrlOne Data Editor
Genereer XBRL documenten van elk willekeurige rapport
Semansys Technologies B.V.
Semansys XBRL Validation
Betrouwbare en complete oplossing voor het valideren van digitale XBRL documenten
Semansys Technologies B.V.
Semansys Enterprise Manager
Corporate XBRL-oplossing voor bedrijfsbeheer van digitale rapportage eisen
Semansys Technologies B.V.
Semansys XBRL Component
Veelzijdige API voor het creëeren van XBRL documenten
Semansys Technologies B.V.
Semansys XBRL Integrator
Applicatie voor genereren van zakelijke rapporten in XBRL formaat
Semansys Technologies B.V.
XBRL Software as a Service
Web Services platform voor het genereren, validateren en benchmarking van XBRL
Semansys Technologies B.V.
SBR / XBRL toepassingen en functies
Magic Hands BV
XBRLreports
Van Excel naar XBRL
XBRLreports B.V.
Unit4 Bankenrapportage
Oplossing voor het aanleveren van een bankenkredietrapportage in XBRL formaat ten behoeve van een kredietaanvraag of -revisie.
Unit4 Bedrijfssoftware BV
ParsePort XBRL Conversion Tool
1) Extraheren | 2) Converteren | 3) Valideren | 4) Leesbaar maken | 5) Analyseren | van XBRL
ParsePort B.V.
Yeti
XBRL Taxonomie viewer (gratis)
Corefiling
Unit4 DigiPoort
Oplossing voor het aanleveren van verantwoordingsinformatie aan uitvragende partijen (Digipoort, BIV) in XBRL- of BAPI-formaat.
Unit4 Bedrijfssoftware BV
Dienstverlener met [ XBRL ] Toelichting
Proficount Implementeren softwarepakketten accountancy  

Onerzoeksbureau GBNED