Softwarepakketten.nl
Exact Software

Begrippen > XBRL

XBRL dat een afkorting van van “eXtensible Business Reporting Language” kan gezien worden als een open op XML gebaseerde standaard voor het rapporteren over bedrijfsinformatie.

Web pagina onderdelen met [ XBRL ]
IFRS
Digipoort
SBR
XBRL en kredietrapportage aan banken
Onderzoek en artikelen op deze website over [ XBRL ]
Referentie grootboekschema (RGS): succes of SBR moloch? (31-12-2015)
De verwachting is dat een dergelijk schema kan leiden tot vergaande vereenvoudiging van de verschillende rapportagesystemen in de financieel administratieve rapportageketen, met als gevolg meer transparantie en lagere kosten. Krijgt u ook een dj vu bij het lezen van de laatste alinea en komen daarbij de termen 'SBR, XBRL en lastenvermindering' naar boven borrelen in uw geheugen?
De geschiedenis van Digipoort/OTP vanaf 2001 tot heden, mede in relatie tot XBRL (15-12-2015)
De overheid streeft al lange tijd naar administratieve lastenvermindering voor het bedrijfsleven. XBRL en Digipoort (voorheen OTP) worden vaak in een adem genoemd als middel om deze lastenvermindering te bereiken. XBRL en Digipoort/OTP zijn echter afzonderlijke ontwikkelingen.
Realistische verwachtingen en samenwerking belangrijkste succesfactoren voor UBL (13-05-2015)
Terwijl de ontwikkeling van XBRL/SBR al tien jaar nagenoeg onafgebroken in het nieuws is, voltrekt zich in betrekkelijke stilte een andere standaardisatie: de elektronische uitwisseling van inkomende en uitgaande facturen, volgens UBL. Gerard Bottemanne van adviesbureau GBNED, fan van standaardisatie maar chagrijnig over XBRL, wil een breed geaccepteerde standaard sneller voor elkaar krijgen.
Presentaties RGS/SBR/XBRL Kennisplatform administratieve software van 24 juni 2014 beschikbaar (25-06-2014)
Enkele presentaties van de bijeenkomst van het Kennisplatform administratieve software op 24 juni 2014 over RGS/SBR/XBRL zijn beschikbaar. Met onder meer: status SBR/XBRL initiatieven, adoptie van SBR onder softwareleveranciers, RGS en de relatie met de Auditfile en SBR en XBRL mondiaal.
De impact van XBRL op Earnings Management (resultaat management) (28-05-2014)
Xian Cheng Leow heeft in het kader van zijn Master Thesis aan de Erasmus Universiteit (Accounting, auditing and control) onderzoek gedaan naar de impact van XBRL op Earnings Management (resultaat management). Het onderzoeksresultaat is beschikbaar in rapportvorm.
Accountants omarmen XBRL voor adviesmarkt (28-04-2014)
Nu de verplichtstelling van SBR (Standard Business Reporting) met als onderliggende standaard XBRL een feit is wordt XBRL ook steeds meer omarmd voor gegevensuitwisseling op vrijwillige basis in het financile business to business-domein.
De overgang van BAPI naar Digipoort: waar moet u rekening mee houden? (05-11-2013)
De overgang van BAPI naar Digipoort SBR/XBRL is voor een belangrijk deel een technische aangelegenheid voor uw softwareleverancier. Toch zijn er zaken die u moet regelen en aandachtspunten waar u rekening mee moet houden.
Rapport: SBR kredietrapportage in de praktijk (29-03-2013)
Gerard Bottemanne van onderzoeksbureau GBNED en Mark Bisschop van XBRL voor Accountants hebben het onafhankelijke rapport "SBR kredietrapportage in de praktijk" samengesteld. Het rapport is tot stand gekomen met medewerking van het FRC (ABN AMRO, ING en Rabobank), softwareleveranciers en gebruikers uit de accountancypraktijk. Het rapport is nu gratis verkrijgbaar.
Technische Starters Guide XBRL (Nederlandstalig) voor softwareontwikkelaars (27-03-2013)
De SBR Technische Starters Guide is bestemd voor de softwareontwikkelaar die voor de opgave staat om SBR/XBRL te implementeren in haar software. Gegeven de vele verscheidende ontwikkelplatformen en de vele wijzen waarop SBR en XBRL kan worden gemplementeerd is een complete en eenduidige uitleg ondoenlijk.
XBRL: controllers van de toekomst kunnen niet zonder (30-01-2013)
De ontwikkeling van XBRL 'eXtensible Business Reporting Language' dateert al vanaf 1998, genitieerd door het Amerikaanse accountantsinstituut (AICPA). In vele landen wordt XBRL inmiddels ingezet om financile data op gestandaardiseerde wijze elektronisch uit te wisselen. En dat laatste is precies waarvoor XBRL is bedoeld.
Terugblik en presentaties ICT Financials seminar: uw ICT voorbereid op de toekomst (02-12-2012)
Op donderdag 29 november 2012 is het eerste "ICT Financials seminar: uw ICT voorbereid op de toekomst" gehouden in Hoevelaken. Bedoeld voor financials in het bedrijfsleven en binnen de accountancy. Met: SEPA/IBAN, de rol van XBRL, visie van AFAS, UNIT4 en Microsoft, scannen en herkennen boekingsdocumenten, cloud computing en pakketselectie.
Verslag bijeenkomst Kennisplatform 27-11-2012: eFactureren, ondernemingsdossier, XML Auditfiles, Zeker Online en XBRL (30-11-2012)
Op dinsdag 27 november 2012 is een gezamenlijke bijeenkomst gehouden vanuit het Kennisplatform Administratieve software en het XML Platform. Aan de orde zijn geweest: het 4-partijenmodel bij eFactureren, Europese standaard(s) elektronisch factureren, Het Ondernemingsdossier (in de horecabranche), XML Auditfiles, het Keurmerk Zeker online en XBRL.
Samenstelpraktijk zal na XBRL blijven bestaan (05-11-2011)
Slechts zestien procent van de accountants verwacht van XBRL een negatief effect op de werkgelegenheid en slechts ruim een kwart voorziet lagere tarieven voor administratieve diensten. Wel verwacht 72 procent (meer) andere diensten te moeten gaan leveren, zoals advisering. Maar de samenstelpraktijk zal volgens 84 procent blijven bestaan.
Onderzoek naar behoeften van de gebruikers van een XBRL jaarrekening (17-09-2011)
De International Federation of Accountants (IFAC) heeft zich de vraag gesteld wat XBRL betekent voor de accountantsverklaring bij de jaarrekening. Hiervoor hebben ze aan een samenwerkingsverband van drie universiteiten gevraagd onderzoek te doen. Dit onderzoek moet antwoord geven op de vraag naar de behoeften van de gebruikers van een XBRL jaarrekening en met name de beleggers.
SBR/XBRL: waar moet u rekening mee houden? (16-06-2011)
Voor een belangrijk deel kan de overgang van de huidige aangiftestroom in BAPI naar Digipoort (en dus in XBRL) beschouwd worden als een technische aangelegenheid voor softwareleveranciers. Als eindgebruiker wilt u gewoon met een druk op de knop de aangiftes kunnen versturen richting Belastingdienst. En of dit nu via BAPI of Digipoort gaat is eigenlijk niet zo van belang. De overgang naar Digipoort en XBRL is echter wel omgeven met een aantal aandachtspunten die goed afgewogen moeten worden door intermediairs.
XBRL voor de administrateur: consequenties van XBRL voor uw administratie (16-06-2011)
Uw administratie moet in staat zijn om rapportages aan te leveren in het juiste XBRL formaat. Bespreek de consequenties van SBR/XBRL voor uw administratie eens met uw accountants-, administratie- of belastingadvieskantoor. Zo bent u tijdig op de hoogte van de komende veranderingen.
XBRL Explained voor softwareleveranciers: presentaties beschikbaar (05-05-2011)
Op 26 april 2011 vond in Expo Houten XBRL Explained plaats. Tijdens de bijeenkomst werd door Hans Verkruijsse, voorzitter van XBRL Nederland, stilgestaan bij de ontwikkeling van XBRL, zowel internationaal als in Nederland. Presentaties zijn beschikbaar.
IB en VPB aangiftes in 2013 niet meer via BAPI (28-04-2011)
Op dit moment is vanuit de overheid besluitvorming onderhanden om Digipoort per 2013 in te zetten als exclusief kanaal (system to system) voor het ontvangen van IB en VPB aangiftes voor de Belastingdienst in XBRL formaat. Digipoort is dan de opvolger van BAPI voor deze aangiftes.
Terugblik Praktijkdag SBR/XBRL voor intermediairs, 14 april 2011 (18-04-2011)
Op dit moment is vanuit de overheid besluitvorming onderhanden om Digipoort per 2013 in te zetten als exclusief kanaal voor het ontvangen van IB en VPB aangiftes voor de Belastingdienst in XBRL formaat. Digipoort is dan de opvolger van BAPI voor deze aangiftes. De overgang naar XBRL is daarmee dan ook een feit.
Gratis overzicht vWIA en standaard WIA (VPB).
Verkorte winstaangifte VPB via XBRL: niet de beloofde lastenvermindering
(03-01-2011)
De vraag die we ons kunnen stellen is of het wel rendabel is om de vWIA VPB in XBRL aan te leveren als de standaard aangifte VPB met meer dan 50% is ingekort? Wij stellen een vergelijkend overzicht beschikbaar, waarmee u deze vraag zelf kunt beoordelen.
Standard Business Reporting: bent u er klaar voor? (09-12-2010)
Dit artikel geeft inzicht in het SBR project (voorheen Nederlands Taxonomie Project (NTP) van de overheid en banken om ondernemers hun financiële gegevens elektronisch (op basis van XBRL) te laten aanleveren. Aan de orde komt onder andere: stand van zaken Belastingdienst, Verkorte winstaangifte (vWIA), fiscale aangiftesoftware, Digipoort en aan de slag met SBR.
Waarom duurt het al bijna tien jaar om de open standaard XBRL gemeengoed te laten zijn in Nederland? (01-10-2010)
XBRL is een open op XML gebaseerde standaard voor het op uniforme wijze communiceren van bedrijfsgegevens. XBRL kunnen we dus zien als een ‘barcode voor financials’. We labellen als het ware alle cijfertjes die gerapporteerd worden. Simpel nietwaar? Ik vraag me af waarom het dan al bijna tien jaar duurt om XBRL als ‘open standaard’ gemeengoed te laten zijn in Nederland?
Aanbod van fiscale aangiftesoftware en verkort of niet verkort de winstaangifte doen? (04-09-2010)
Inzicht in het aanbod van fiscale aangiftesoftware en de ontwikkeling daarvan. Met een overzicht van de soorten van fiscale aangiftes en mogelijkheden waarin deze ingediend kunnen worden bij de Belastingdienst. En antwoord op de vraag of fiscale aangiftesoftware voor de IB en VPB straks niet meer nodig als de verkorte winstaangifte IB en VPB een feit is in XBRL.
Artikel Accountant: Bij XBRL verschuilt iedereen zich achter de ander (15-07-2010)
De meeste accountantskantoren nemen een afwachtende houding aan wat betreft XBRL. Maar als oorzaak voor de vertraging wordt ook gewezen naar de overheid en automatiseerders. "Iedereen verschuilt zich achter de ander."
Uitkomst enquete over XBRL onder accountants en fiscalisten (27-06-2010)
Begin 2010 is door de diverse beroepsorganisaties van accountants en belastingadviseurs via een enquête in beeld gebracht in hoeverre de leden op de hoogte zijn van de ontwikkelingen rond XBRL.
Aansluitnotitie voor intermediairs, softwareleveranciers en dienstverleners beschikbaar voor Kredietrapportage XBRL (11-06-2010)
Vanaf eind april 2010 kunnen intermediairs kredietrapportages aanleveren bij de Rabobank, ABN AMRO en ING. Deze kredietrapportages dienen te zijn opgesteld op basis van de bankentaxonomie. Door middel van de Bancaire Infrastructurele Voorzieningen (BIV), gebruikmakend van de gedefinieerde procesdefinities, vindt vervolgens de uitwisseling van de rapportages tussen de intermediairs en banken plaats.
Uit het Zicht: Beleidsmaatregelen voor het versnellen van het gebruik van ICT-toepassingen voor administratieve lastenverlichting (14-05-2010)
Het Adviescollege toetsing administratieve lasten (Actal) heeft opdracht gegeven een praktijkonderzoek naar factoren die het gebruik van ICT-toepassingen beïnvloeden en de mogelijkheden om dit gebruik van ICT te stimuleren. Een van de conclusies luidt: de overheid moet haar zaken eerst op orde hebben aangaande XBRL.
Het complete XBRL Handboek voor intermediairs is verschenen (23-04-2010)
Het handboek moet duidelijkheid geven over wat XBRL voor de intermediair betekent en waar deze op moet letten bij de implementatie ervan. Het handboek kan zeker ook een goede bron zijn voor andere geïnteresseerden. Het handboek en de bijlagen beslaan ruim 300 pagina's. Met tevens een update services.
Het complete XBRL Handboek voor intermediairs: korting bij voor-inschrijving (29-03-2010)
Het XBRL Handboek voor intermediairs is tot 10 april a.s. via voor-inschrijving te bestellen met korting en een verlengde update services. De eerste uitleveringen vinden plaats vanaf 15 april a.s. U kunt vrijblijvend de inhoudsopgave downloaden.
Constructieve kennisoverdracht over Digipoort (26-03-2010)
Mede op aangeven van het Kennisplatform administratieve software (een initiatief van ECP-EPN en onderzoeksbureau GBNED) is op woensdag 24 maart j.l. een bijeenkomst gehouden door Logius (voorheen GBO.Overheid) die volledig in het teken stond van de afhandeling van XBRL-berichten door Digipoort.
Onderzoek naar status van XBRL bij accountantskantoren: kleinere kantoren lopen voorop (12-03-2010)
Dankzij de banken begint XBRL eindelijk te leven onder accountants, daarover is iedereen het wel eens. Steeds meer accountantskantoren houden zich bezig met XBRL en vragen zich af welke gevolgen dit heeft voor hun softwaresystemen en organisatie. Een verrassende conclusie uit het onderzoek is dat kleinere kantoren voorop lopen als het gaat om het deponeren van de publicatiestukken in XBRL bij de Kamers van Koophandel en daarmee trendsetter zijn.
Scripties XBRL: Samenval en verkorte winstaangifte (vWIA) (09-02-2010)
Op de website Instant Reporting van de Hogeschool van Amsterdam (HvA) staan enkele interessante scripties over XBRL en aanverwante zaken. De 2 laatste scripties gaan over de gevolgen van de invoer van de wet Samenval en verkorte winstaangifte vWIA.
De gevolgen van SBR/XBRL: eerst aan de slag met mapping (30-01-2010)
Nu steeds meer softwareleveranciers aangeven in 2010 wel klaar te zijn voor SBR/XBRL, is het de vraag wat de accountant hier nu in de praktijk van gaat merken. Voorop staat dat wie XBRL-berichten wil (laten) genereren, eerst aan de slag moet met mapping.
Gebruikershandleiding kredietrapportage aan banken volgens SBR aanpak (28-12-2009)
De gebruikershandleiding kredietrapportage kan als leidraad worden gehanteerd bij het opstellen van kredietrapportages met behulp van de bankentaxonomie. Dit laatste is een uitbreiding van de elementen die gelden voor het opstellen van een jaarrekening op fiscale grondslag volgens het SBR programma (in XBRL formaat).
Vragen en antwoorden over kredietrapportage aan banken via XBRL (26-12-2009)
De banken werken hard aan de implementatie van kredietrapportage in XBRL formaat. Dit roept regelmatig vragen op. Wij hebben een aantal vragen en antwoorden voor u verzameld.
5 misverstanden over XBRL (21-12-2009)
XBRL kent inmiddels een geschiedenis van meerdere jaren in Nederland. Als ik artikelen lees over XBRL dan wordt vaak behoorlijk neerbuigend gedaan over het innovatievermogen van accountantskantoren. Ook lees ik dat die markt volledig op zijn kop gaat door de invoering van XBRL. Maar is dat wel terecht?
Gebruikershandleiding Jaarrekening op fiscale grondslag door SBR (voorheen XBRL-NTP) (14-12-2009)
Het Standard Business Reporting Programma (SBR, voorheen XBRL-NTP) heeft december 2009 een definitieve versie van een gebruikershandleiding beschikbaar gesteld voor het opstellen van een jaarrekening op fiscale grondslag. Als bijdrage voor de beoogde lastenvermindering via de XBRL-taxonomie.
Gratis toelichting van Diginotar over OTP en XBRL (10-12-2009)
Voor administratiekantoren en (fiscaal) intermediairs gaat er veel veranderen bij het aanleveren van de elektronische aangifte naar de Belastingdienst. De overheid heeft hiervoor een elektronisch postkantoor geopend: Overheidstransactiepoort (per januari Digipoort). Alle aan de overheid gerichte, financiële informatie, wordt via het OTP in een nieuw formaat – XBRL- aangeleverd.
XBRL en kredietrapportage: 1 april(grap) of niet, in elk geval vijf adviezen voor fiscaal intermediairs (27-11-2009)
Uw jaarcijfers in één elektronische rapportage, voor zowel bank als overheid. Vanaf april 2010 wordt dat de normaalste zaak van de wereld. Zo luidt de inleiding van een bericht op de website van de Rabobank en in andere media sinds 10 september 2009. Het is nog wat te vroeg om nu al met een 1 april grap te komen, dus neem ik het bericht direct serieus.
Kredietrapportage: meer dan alleen XBRL (16-11-2009)
Onlangs kondigden ABN-AMRO, Rabobank en ING aan gezamenlijk een standaard voor elektronische aanlevering van kredietrapportage te introduceren. Al vanaf april 2010 kan aan deze drie banken op basis van een standaard worden gerapporteerd. De doelstelling is bovendien om per april 2012 van 80% van alle kredieten de elektronische kredietrapportage te ontvangen.
Terugblik kenniscongres administratieve software 2009 (13-11-2009)
Op 12 november 2009 is voor de derde maal het "Kenniscongres Administratieve software" gehouden. Met onder andere: Software certificering, OverheidsTransatiePoort (OTP), Elektronisch factureren en UBL, Open Standaarden, XBRL en kredietrapportages, Horizontaal toezicht Belastingdienst en trendanalyse financieel administratieve software).
XBRL en de gevolgen voor de Accountant door Sander Gubbels (21-09-2009)
Een scriptie van Sander Gubbels die een antwoord dient te geven op de vraag wat de gevolgen van de invoering van de XBRL-taxonomie voor de accountant zijn.
XBRL: Samenwerking accountants met softwareleveranciers (11-09-2009)
XBRL is voor accountants meer dan een technische ontwikkeling die alleen de softwareleverancier aangaat. Dat steeds vaker wordt gesproken over Standard Business Reporting (SBR) geeft al aan dat XBRL een bredere betekenis heeft. Als de eigen leverancier niet bij is, kijk dan eens verder wat dat betekent.
Eenvoudige uitwisselbaarheid van gegevens tussen alle boekhoud- en rapportagesoftware: nationaal en internationaal (12-08-2009)
Initiatief Belastingdienst, PricewaterhouseCoopers, Exact Software en Unit 4 Agresso leidt tot eerste ervaring met het uitwisselen van gegevens volgens de internationale XBRL-GL taxonomie.
XBRL: stand van zaken (29-04-2009)
Onder het motto Meten is weten is onderzoeksbureau GBNED, in samenwerking met XBRL Nederland, eind vorig jaar gestart met de XBRL Monitor. De eerste conclusies. En de bevindingen van enkele accountantskantoren.
De invloed van XBRL op de accountantspraktijk, door Mark Bisschop (04-02-2009)
Dit onderzoek van Mark Bisschop heeft tot doel te onderzoeken welke gevolgen XBRL heeft voor het samenstellen en controleren van de jaarrekening. Uit de interviews komt naar voren dat er nog heel verschillend over XBRL gedacht wordt.
Wat hebben Samenval, Verkorte Winstaangifte, horizontaal toezicht, kredietrapportage en XBRL met elkaar te maken? (24-11-2008)
Samenval maakt het mogelijk dat kan worden volstaan met een jaarrekening op fiscale grondslag. Een verkorte winstaangifte is gebaseerd op fiscale grondslagen en mag ingediend worden door intermediairs die onder horizontaal toezicht vallen. De relatie met XBRL is gelegen in het feit dat de verkorte winstaangifte opgenomen wordt in de XBRL Taxonomie.
Terugblik Kenniscongres Administratieve software met eFactureren, XBRL(monitor) en SAAS. (31-10-2008)
Op 30 oktober 2008 is voor de tweede maal het Kenniscongres Administratieve software gehouden. Dit kenniscongres gaf in een dag inzicht in actuele ontwikkelingen op het gebied van administratieve software, zoals elektronisch factureren, XBRL en SAAS.
XBRL en Belastingdienst: voorlopig nog gebruik maken van BAPI! (27-08-2008)
Om duidelijkheid te krijgen in hoeverre XBRL en OTP het aangifteproces IB en VPB nu wel of niet ondersteunt hebben wij de Belastingdienst een negental concrete vragen voorgelegd, met als belangrijkste vraag "Wanneer is de Belastingdienst klaar om het aangifteproces (dus ook aanvragen van uitstel en doen van een schattingsopgave) geheel via XBRL en OTP (de Overheidstransactiepoort) te laten verlopen?".
Oproep: wie heeft XBRL praktijkervaring? (31-05-2008)
Dat XBRL kan bijdragen tot meer efficientere uitwisseling van gegevens willen wij best geloven. Maar zo als de boer is vertrouwd hij zijn gasten. En wij geloven nog steeds in de uitspraak "eerst zien en dan geloven". Daarom doen wij een oproep aan accountantskantoren die echte praktijkervaring hebben met XBRL.
XBRL Open en Direct: Administratieve lastenvermindering niet afwentelen op fiscaal intermediairs (29-03-2008)
In 2006 werd XBRL in de strijd gegooid als middel voor administratieve lastenvermindering. Het aantal MKB adviseurs dat XBRL inmiddels heeft omarmd is nog zeer beperkt. Ook softwareleveranciers staan nog niet massaal in de rij als het gaat om de adoptie van XBRL binnen hun administratieve software voor het samenstellen van een jaarrekening of het doen van een aangifte IB of VPB. Ondertussen wordt de administratieve lastenvermindering afgewenteld op fiscaal intermediairs.
NIVRA en XBRL-Nederland: XBRL, de stand van zaken (02-12-2007)
In een nieuwe brochure van het NIVRA en XBRL-Nederland wordt een overzicht gegeven van de internationale en Nederlandse stand van zaken met betrekking tot XBRL.
Minister Donner verslikt zich in XBRL: geen beloofde administratieve lastenvermindering in 2007 (29-06-2007)
Na alle ellende bij de Belastingdienst en het UWV, die is ontstaan door de Wet WALVIS die op 1 januari 2006 is ingevoerd, krijgen ondernemers nu weer een domper te verwerken. De beloofde administratieve lastenverlichting in 2007 (van 350 miljoen euro) als gevolg van de invoering van een Nederlandse XBRL-taxonomie gaat niet door!
In control over XBRL (17-06-2007)
KPMG heeft een whitepaper uitgebracht over XBRL en wat dit betekent voor een organisatie.
Beloofde administratieve lastenvermindering: wanneer spat de XBRL luchtbel uiteen? (01-01-2007)
Hoewel wij op lange termijn best geloven in XBRL of een soortgelijke techniek om op uniforme wijze gestructureerd informatie uit te leveren van de overheid hebben wij op zijn minst onze bedenkingen over de huidige gang van zaken en de eenvoud die wordt voorgesteld door de politiek.
Nederland werkt aan Xbrl: onder leiding van SRA is basistaxonomie in ontwikkeling (20-11-2003)
Onder leiding van accountantsvereniging SRA (samenwerkende registeraccountants en accountants-administratieconsulenten) hebben verschillende partijen de koppen bij elkaar gestoken om een basistaxonomie voor Nederland te ontwikkelen (onder meer Deloitte & Touche, Cap Gemini Ernst & Young, de Belastingdienst, het Centraal Bureau voor de Statistiek, verschillende softwareleveranciers en Logica CMG).
Blogs op deze website over [ XBRL ]
Automatisch registrerende en controlerende boekhoudsoftware: droom of werkelijkheid? (04-05-2015)
De jaren zeventig schreef ik als programmeur boekhoudsoftware voor uiteenlopende organisaties. Van internet was dus geen sprake, laat staan van een begrip als Cloud computing. De Belastingdienst kende geen Auditfiles en een bestandsformaat als XML bestond nog niet. We werden in die tijd nog niet gek gemaakt met beloftes als SBR/XBRL.
SBR/XBRL en de nieuwe samenstelverklaring door de NBA: een goed huwelijk of niet? (03-03-2015)
De laatste weken komen er veel vragen binnen over de vernieuwde samenstelverklaring. Gek is dat niet want de Nederlandse Beroepsorganisatie van Accountants (NBA) beveelt de toepassing van harte aan. Maar wat schetst mijn verbazing: de dringende aanbeveling van de NBA wordt niet ondersteund door de taxonomie versie 1.1. van diezelfde NBA, aldus Roos Timmermans van UNIT4 aan het begin van haar blog.
RGS (Uniform rekeningschema) en UBL (Elektronisch factureren): zien is geloven (15-10-2014)
U herinnert het zich vast nog wel uit de begintijd van SBR/XBRL, Cloud computing en zelfs uit de begintijd van de overgang van DOS naar Windows. Bij elke nieuwe ontwikkeling buitelen softwareleveranciers over elkaar heen met de mededeling dat ze er klaar voor zijn. En zo is het ook met RGS (Uniform rekeningschema) en UBL (Elektronisch factureren). Maar zijn leveranciers er altijd klaar voor?
SBR/XBRL bijeenkomst Logius: mooi staaltje windowdressing (21-03-2014)
Donderdag 20 maart 2014 werd het tijdens de door Logius (Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties.) georganiseerde bijeenkomst weer overduidelijk. Window dressing heeft helaas nog steeds de overhand bij het 'Haagse' SBR-programma dat qua uitgaven geen last van de economische crisis schijnt te hebben. Drankjes en hapjes werden gretig genuttigd in Sociteit de Witte op het plein in Den Haag.
In hoeverre draagt de invoering van SBR/XBRL inmiddels bij tot administratieve lastenvermindering? (04-11-2013)
Kunt u het zich nog herinneren? 350 miljoen administratieve lastenvermindering werd in 2006 door de toenmalige ministers Zalm en Donner in het vooruitzicht gesteld door de invoering van XBRL.
Uitvraag in XBRL bij de Nederlandse overheid stuit op meerdere problemen (08-02-2012)
Sinds 2007 zou de Belastingdienst klaar zijn voor het ontvangen van XBRL rapportages voor de VPB en IB (winst)aangiftes. Alleen XBRL retourberichten leveren was nog niet mogelijk. Nu 5 jaar later kan de Belastingdienst nog steeds geen XBRL retourberichten leveren. En dat is lang niet het enige probleem bij de invoering van XBRL bij de Nederlandse overheid.
XBRL komt eraan en de accountant wacht nog steeds af (17-01-2012)
Met de verplichte invoering van XBRL wordt van de accountant verwacht dat deze zich nu echt gaat verdiepen in deze ontwikkelingen en hoe dit in de strategie in te passen. Maar de interesse van de accountant is beperkt en de houding afwachtend. Terwijl de uitvragende partijen en de software leveranciers er (bijna) allemaal klaar voor zijn. Maar waarom dan de afwachtende houding van de accountant?
Gebruik van Excel maakt accountant onnodig duurder (10-06-2011)
Mede door de belangstelling voor SBR/XBRL staat het eenmalig vastleggen van gegevens en elektronische uitwisseling van gegevens enorm in de belangstelling. In de dagelijkse accountantspraktijk worden echter nog steeds gegevens dubbel vastgelegd. Dat laatste maakt de accountant onnodig duurder.
SBR/XBRL verplichtstellen neemt stofwolk in softwareland weg (23-03-2011)
Ik ben ongetwijfeld een van de grootste voorstanders als het gaat om verplichtstelling van SBR/XBRL. De belangrijkste reden is dat de enorme stofwolk in softwareland wordt weggenomen als het gaat om de implementatie van SBR/XBRL binnen administratieve toepassingen.
Aangifte OB en ICP Aanleveren in XBRL: geen enkel voordeel (15-02-2011)
Vrijdag 11 februari 2011 maakte Twinfield via LinkedIN melding van het feit dat Van Oers Accountants en Twinfield de eerste ICP-opgave in XBRL hebben verstuurd aan de Belastingdienst. Toen de ICP-opgave werd aangeleverd kreeg Twinfield de verrassende melding van de Belastingdienst dat dit de eerste ICP-opgave was in XBRL. Dat laatste lijkt haast niet te geloven.
White papers op deze website over [ XBRL ]
In heldere bewoording uitleg over SBR Assurance door CaseWare (03-10-2017)
Nog even, en dan kunnen de papieren accountantsverklaring onder de jaarrekening en natte handtekening van de accountant naar het museum. Een verplichte, in XBRL opgestelde verklaring alsmede een elektronische handtekening vervangen de traditionele papieren publicatiestukken. CaseWare is klaar voor deze verplichting, die geldt voor middelgrote ondernemingen vanaf het boekjaar 2017.
Excel invoegtoepassing voor het inlezen, bewerken, vervaardigen en verzenden van SBR/XBRL documenten vanuit Excel (21-01-2016)
XBRLreports is een baanbrekende Excel invoegtoepassing voor het inlezen, bewerken, vervaardigen en verzenden van XBRL documenten vanuit Excel. Door de naadloze integratie met bestaande Excel toepassingen is XBRLreports het middel en zelfs ook de reden om Excel centraal te stellen als SBR-rapportage tool. Zie de video.
SBR Programma publiceert White paper over XBRL/SBR in de accountantsopleiding (08-10-2012)
Het SBR Programma publiceert vandaag (8-10-2012) een White paper getiteld: wat een accountant moet weten van XBRL/SBR, een voorstel voor discussie. In dit paper zijn voorstellen geformuleerd voor de wijze waarop XBRL / SBR ingebed zou kunnen worden in de opleidingen van accountants, administratieve dienstverleners en fiscaal adviseurs.
Bibliotheek items over [ XBRL ]
Technische StartersGuide XBRL (05-08-2013)
De SBR Technische Starters Guide is bestemd voor de softwareontwikkelaar die voor de opgave staat om SBR/XBRL te implementeren in haar software. Gegeven de vele verscheidende ontwikkelplatformen en de vele wijzen waarop SBR en XBRL kan worden gemplementeerd is een complete en eenduidige uitleg ondoenlijk. De Starters Guide beperkt zich om deze reden tot de behandeling van de diverse XBRL bouwstoffen en de ondersteuningsmogelijkheden
CaseWare & iXBRL (Engels) (10-12-2010)
iXBRL requires the same tagging of data to be done, in order to attach a Taxonomy, but exports itself as an HTML document, within which is buried the XBRL tags. This means that the document is visible as a human readable document using a standard internet browser, and can also be analysed automatically by any software.
De XBRL taxonomie voor gestandaardiseerde jaarrekeningen (Belgie) (10-12-2010)
De Nationale Bank van Belgi heeft de toelichtingsnota "De XBRL taxonomie voor gestandaardiseerde jaarrekeningen" gepubliceerd. Dit document geet op heldere wijze uitleg over XBRL en de daarbij gehanteerde begrippen.
Links naar andere websites over [ XBRL ]
Belastingdienst en SBR
Informatie over de aangiftes bij de Belastingdienst in SBR (in XBRL formaat en via Digipoort) met behulp van digitale certificaten.
De XBRL site
Website met informatie over XBRL, zoals nieuws en artikelen.
KvK SBR/XBRL
Informatie van de Kamers van Koophandel over XBRL/SBR.
XBRL International
Website van de internationale XBRL organisatie met informatie en links naar vele XBRL websites.
XBRL monitor
Inzicht in de voortgang van de implementatie van XBRL in Nederland. Een initiatief van Onderzoeksbureau GBNED. XBRL monitor is een onderdeel van Softwarepakketten.nl en ICTAccountancy.nl
XBRL Nederland
Officile website van de Nederlandse XBRL jurisdictie. Deze webiste is met name gericht op de XBRL ontwikelingen en promotie in Nederland.
XBRL Planet
Website van Conor O'Kelly die inzicht geeft in de voortgang van de implementatie van XBRL in de diverse landen.
Softwarepakketten met [ XBRL ] Leverancier
Davilex SBR / XBRL
SBR / XBRL toepassingen en functies
Davilex Software B.V. Davilex Software B.V.
PM-Report
Rapportgenerator - Jaarrekening SBR/XBRL
Pro Management Pro Management
Semansys xbrlOne
XBRL Web Services platform xbrlOne.com
Semansys Technologies B.V.
ReportLink
ReportLink met DRA Betalingsbalans Module
Batavia XBRL Services
Batavia XBRL Java Library
Nieuwe Java library voor ontwikkeling XBRL 2.1.
Batavia XBRL Services
Finan Taxonomy viewer (gratis)
XBRL Taxonomy viewer
FINAN
Interstage
Taxonomy viewer en instance creator voor XBRL 2.1
Fuijitsu Services BV
Semansys XBRL Reporter
Genereren van rapportages in XBRL formaat
Semansys Technologies B.V.
Semansys XBRL Control
Voer bedrijfscalculaties in XBRL documenten en maak geavanceerde assurance modellen in XBRL.
Semansys Technologies B.V.
Semansys xbrlOne Insight
De unieke, flexibele oplossing voor XBRL renderen en valideren voor audit en controle.
Semansys Technologies B.V.
SBR
Ondersteuning SBR/XBRL
Pro Management
xbrlOne Data Editor
Genereer XBRL documenten van elk willekeurige rapport
Semansys Technologies B.V.
Unit4 SBR Manager
Oplossing voor het genereren en verzenden van verantwoordingsinformatie in XBRL-formaat (SBR).
Unit4 Business Software BV
Reeleezee Portal XBRL
Online samenwerken client en accountant
Reeleezee
Semansys XBRL Rendering
Leesbare documenten genereren van een XBRL document
Semansys Technologies B.V.
Semansys XBRL Reporter
Generen van rapportages in XBRL formaat
Semansys Technologies B.V.
XBRL Software as a Service
Web Services platform voor het genereren, validateren en benchmarking van XBRL
Semansys Technologies B.V.
Semansys XBRL Validation
Betrouwbare en complete oplossing voor het valideren van digitale XBRL documenten
Semansys Technologies B.V.
Semansys Enterprise Manager
Corporate XBRL-oplossing voor bedrijfsbeheer van digitale rapportage eisen
Semansys Technologies B.V.
Semansys XBRL Integrator
Applicatie voor genereren van zakelijke rapporten in XBRL formaat
Semansys Technologies B.V.
Semansys XBRL Component
Veelzijdige API voor het creeren van XBRL documenten
Semansys Technologies B.V.
SBR / XBRL toepassingen en functies
Magic Hands BV
Unit4 Bankenrapportage
Oplossing voor het aanleveren van een bankenkredietrapportage in XBRL formaat ten behoeve van een kredietaanvraag of -revisie.
Unit4 Business Software BV
XBRLreports
Van Excel naar XBRL
XBRLreports B.V.
Infine SBR
Digitaal rapporteren en uitwisselen in XBRL
Infine Software B.V.
Unit4 DigiPoort
Oplossing voor het aanleveren van verantwoordingsinformatie aan uitvragende partijen (Digipoort, BIV) in XBRL- of BAPI-formaat.
Unit4 Business Software BV
Yeti
XBRL Taxonomie viewer (gratis)
Corefiling
XBRL-converter
Het converteren van financile rapportages naar XBRL
ParsePort BV
Nieuwsberichten op deze website over [ XBRL ]
ESMA kiest voor Inline XBRL (26-12-2016)
Workshop XBRL Nederland:Formula & Table Linkbase (25-10-2016)
XBRLreports maakt het mogelijk om als eerste jaarrekeningen 2015 in XBRL te deponeren (06-01-2016)
Wetsvoorstel verplichtstelling SBR bij deponering KvK door Tweede Kamer aangenomen (26-11-2015)
Eenvoudig zelf kredietrapportages accorderen en indienen bij BIV-banken (01-06-2015)
XBRL Nederland Scriptie Award 2013 - 2015 (19-05-2015)
Gratis SBR Viewer nu ook beschikbaar als web applicatie (17-04-2015)
Gratis SBR Viewer beschikbaar (06-12-2014)
CreAim heeft als eerste voldaan aan alle criteria van de SBR Assurance pilot (18-11-2014)
PinkWeb als eerste met SBR Assurance (12-11-2014)
MLE en Analys.io realiseren automatisch opgebouwd samensteldossier (11-06-2014)
ISEEMORE is als Benchmarktool gelanceerd tijdens het seminar: Benchmarking met SBR voor het MKB, op de Hogeschool van Amsterdam (16-05-2014)
SBR assurance-pilot van start gegaan bij NBA (14-03-2014)
Onderzoek naar de ontwikkeling van SBR/XBRL door de samenwerkende koepelorganisaties (24-02-2014)
Vanuit 7x24 rechtstreeks in twee klikken de aangifte BTW- en ICP met SBR via digipoort verzenden (18-02-2014)
Het xbrlOne Platform van Semansys nu ook in Belgie (18-02-2014)
Semansys en Nicogram tekenen partnerovereenkomst (11-02-2014)
Semansys en financiele rapportage specialist Effect Automatisering gaan voor partnerschap (06-02-2014)
DOCCO maakt XBRL voor Accountants onderdeel van propositie (14-01-2014)
Info voor softwareontwikkelaars bij omschakeling BAPI naar Digipoort en BIV (29-11-2013)
Uitnodiging deelname aan de enquete: SBR in Bedrijf (22-11-2013)
Semansys en Speedbooks Software tekenen partnerovereenkomst (05-11-2013)
Semansys introduceert xbrlOne Data Editor voor SBR rapportages (01-11-2013)
Black box optie van SBRgateway voor XBRL en Digipoort ondersteuning (16-10-2013)
XBRL: accountants samenstelpraktijken voorzien grootste effecten (03-10-2013)
Aangiftes (BTW, ICP) via het SBR kanaal indienen? Het kan met de black box optie van SBRgateway (27-09-2013)
Real-time inzicht in veranderende accountancybranche via Accountancymonitor.nl (27-09-2013)
De XBRLviewer van YOB behoort tot de absolute wereldtop (09-09-2013)
Financiele rapportage onderwijsinstelling: pilot via XBRL (06-08-2013)
CRD IV rapportage in Europa (06-08-2013)
Enquete: XBRL en directieverslagen (11-07-2013)
XBRL verplicht in Europa vanaf 2020 (26-06-2013)
Workshop SBR kredietrapportage (04-05-2013)
SBR-berichten doorsturen naar Digipoort dankzij de Digipoort connector van CreAim (03-04-2013)
Uitgebreid rapport over SBR kredietrapportage in de praktijk, gratis verkrijgbaar (18-03-2013)
Semansys tekent convenant met Hogeschool van Amsterdam (08-03-2013)
ESJ koploper in verzenden aangiften met SBR/ XBRL (26-02-2013)
NBA-taxonomie 1.0 voor het afgeven van verklaringen in XBRL (24-02-2013)
Van BAPI naar Digipoort en SBR/XBRL: nog een keer alles op een rij! (05-12-2012)
XBRL Handboek voor intermediairs voortaan standaard in digitale versie tegen aantrekkelijk prijs (30-11-2012)
TBM nieuwe aanbieder voor PKIoverheid certificaten (05-11-2012)
XBRL Nederland Scriptie Award (31-08-2012)
UNIT4 introduceert UNIT4 SBR Manager (20-08-2012)
Aansluit Suite Digipoort voor softwareleveranciers beschikbaar voor overgang aangiftes naar SBR/XBRL (28-07-2012)
Van BAPI naar Digipoort: tien aandachtspunten bij de aanschaf van het juiste certificaat (23-06-2012)
Novak introduceert XBRL-handboek (31-05-2012)
FINAN heeft een nieuwe versie van haar gratis XBRL Taxonomy Viewer gepubliceerd (17-05-2012)
Nieuwe brochure: Introductie XBRL, door XBRL Nederland (27-03-2012)
NBA komt met aanpak voor SBR-verklaringen (07-03-2012)
Uitvraag in XBRL bij de Nederlandse overheid stuit op meerdere problemen (13-02-2012)
XBRL Handboek voor intermediairs: uitgebreid met specificaties kredietrapportage en Bancaire IB-aangifte met winstbijlage (31-01-2012)
CreAim is gereed voor XBRL Rendering en Validatie service (24-01-2012)
In toekomst mogelijk vooringevulde aangifte voor intermediair via XBRL (06-01-2012)
Certificaatkosten in het XBRL tijdperk op een rij gezet: fors meer kosten voor fiscaal intermediair (31-12-2011)
XBRL Explained 2011- een terugblik (09-12-2011)
King Business Software ondersteunt OB en ICP aangifte in SBR-XBRL via Digipoort (08-12-2011)
Nieuwe versie XBRL Handboek voor intermediairs verschenen (30-11-2011)
Infine SBR beschikbaar (19-11-2011)
Fiscale software: Kluwer lokt klanten weg bij Elsevier, maar is overstappen wel verstandig? (27-10-2011)
KenDeCOS.nl integreert SBR in haar vragensets (17-10-2011)
Eclipse binnenkort ook klaar voor digitale XBRL rapportages (17-10-2011)
Semansys en Accounting Plaza tekenen partnerovereenkomst (04-10-2011)
In opmaat naar de Taxonomie 2012 (30-09-2011)
Voortgang van programma regeldruk Overheid: SBR/XBRL wordt opnieuw als lastenvermindering genoemd. Maar is dit wel realistisch? (28-09-2011)
XBRL-koppeling Twinfield en PinkWeb (28-09-2011)
DigiNotar vertraagt gebruik XBRL (09-09-2011)
Deloitte en GRI ontwikkelen XBRL-taxonomie duurzaamheidsverslaggeving (27-06-2011)
Accountantskantoren Spoelstra & Scherer en Cooster deponeren in XBRL (31-05-2011)
ESG en Semansys bundelen krachten voor SBR (17-05-2011)
IB en VPB aangiftes in 2013 niet meer via BAPI (29-04-2011)
Eerste XBRL zelfaanlevering (23-04-2011)
Yuki binnenkort ook klaar voor digitale XBRL rapportages (12-04-2011)
SBR/XBRL verplichtstellen neemt stofwolk in softwareland weg (25-03-2011)
XBRL in het onderwijs: onder andere als vast onderdeel curriculum HvA (07-03-2011)
Financieel rapporteren met XBRL haalbaar per januari 2013 (01-03-2011)
Nieuwe versie XBRL Handboek voor intermediairs verschenen (23-02-2011)
Goed voorbereid aan de gang met SBR: heeft u nog vragen, stel ze dan nu! (23-02-2011)
XBRL Nederland is gestart met project voor ondersteuning softwareleveranciers (22-02-2011)
Eerste XBRL aangifte inkomstenbelasting door de Belastingdienst ontvangen (21-02-2011)
Van Oers Accountants en Twinfield versturen eerste ICP-opgave in XBRL (12-02-2011)
XBRL monitor: veel vertraging geconstateerd begin 2011 (30-01-2011)
Onderzoeksvraag XBRL en Assurance (27-01-2011)
Bijeenkomst MUIS Software: hoe SBR geïntegreerd aangepakt kan worden en leidt tot efficiencyverbetering en kostenbesparing (24-01-2011)
Tijdens intermediairdagen Belastingdienst SBR/XBRL aan bod (14-01-2011)
Gratis overzicht vWIA en standaard WIA (VPB).
Verkorte winstaangifte VPB in XBRL: geeft niet de beloofde lastenvermindering
(07-01-2011)
Deloitte publiceert vandaag haar jaarrekening 2009/2010 in XBRL (12-12-2010)
NT (Nederlandse Taxonomie) 2011 beschikbaar voor SBR/XBRL (05-12-2010)
XBRL van accountant naar controller (30-11-2010)
XBRL: zonder verplichtstelling dure grap (05-11-2010)
CreAim levert op eenvoudige en snelle wijze PKIoverheid certificaten voor Digipoort (29-10-2010)
XBRL-Portaal beschikbaar voor AccountView-gebruikers (13-10-2010)
XBRL-Portaal ontvangt als eerste PKIoverheid certificaat (05-10-2010)
PinkWeb lanceert volledig vernieuwd accountancy klantenportaal (17-09-2010)
Twinfield demonstreert eerste internationaal inzetbare XBRL-oplossing (24-08-2010)
SBR in de praktijk op 6, 7, 13 en 14 oktober: Standard Business Reporting (via XBRL) stap dichterbij (20-08-2010)
XBRL Financial Reporting eenvoudig als 1, 2, 3 (01-06-2010)
CASH en Semansys werken samen op XBRL gebied (19-05-2010)
Overheid moet zaken eerst op orde hebben voor versnellen gebruik XBRL (14-05-2010)
FRSGlobal kondigt solution partnership aan met Semansys voor gestandaardiseerde XBRL reportages (12-05-2010)
Veranderingen in accountancysector centraal tijdens Accountancy Tour van Unit4 (12-05-2010)
Autorisatieregister ook voor kleine intermediairs eenvoudig toegankelijk (11-03-2010)
Twinfield ontvouwt haar internationale XBRL-strategie (10-03-2010)
Werking van digipoort voor aanleveraars van XBRL-berichten en softwareleveranciers (27-02-2010)
Presentatie van kwaiteitseisen kredietrapportage voor banken op 9 maart a.s. (26-02-2010)
Geen paniek over geautomatiseerde kredietaanvragen (01-02-2010)
Lansigt dient succesvol eerste vWIA’s in (30-01-2010)
XBRL Monitor: XBRL informatie voor de intermediair verzameld en bij elkaar geplaatst (31-12-2009)
Eerste productieaangifte XBRL vWIA VpB bij Belastingdienst ontvangen vanuit Reeleezee Accountancy Portal (24-12-2009)
Kritiek op accountants over trage invoering XBRL: ONZIN (21-12-2009)
Kredietrapportage aan banken in XBRL niet gekoppeld aan horizontaal toezicht Belastingdienst (09-12-2009)
Nederlandse Taxonomie 2010 gepubliceerd (08-12-2009)
Belgische voorsprong XBRL door pragmatische aanpak (01-12-2009)
Aanlevering XBRL rapportage vereenvoudigd (01-12-2009)
Antwoord op kamervragen over gunning van het NTP project en de voortgang van XBRL in Nederland (19-11-2009)
Heemskerk en banken maken afspraken over gebruik standaarden (13-11-2009)
SBR (voorheen NTP/XBRL programma) ondergebracht bij GBO.Overheid (02-11-2009)
Pro Management introduceert: Deponeren in XBRL! (19-10-2009)
Reeleezee introduceert software voor XBRL kredietrapportages (19-10-2009)
Conclusie jaarcongres ICT Accountancy: banken trekken XBRL vlot en echte postduiven verzenden digitale jaarrekening (01-10-2009)
Jaarstukken deponeren in XBRL bij de Kamer van Koophandel is nu een feit (29-09-2009)
XBRL in Estland (18-09-2009)
SBR Programma in een nieuwe fase (12-09-2009)
Rabobank: Uw jaarcijfers elektronisch (via XBRL) (11-09-2009)
Hogeschool van Amsterdam met kenniscentrum voor Standard Business Reporting (XBRL) (08-09-2009)
Gratis Taxonomie viewer (01-07-2009)
Misverstand over XBRL leidt tot commotie (25-06-2009)
De eerste verkorte winstaangiften in XBRL (afgekort vWia) ingediend bij de Belastingdienst (12-06-2009)
Information Builders en UBmatrix automatiseren XBRL-rapportage vanuit de business intelligence-omgeving (04-06-2009)
AccountView presenteert XBRL-aanpak in Australie (25-05-2009)

Onerzoeksbureau GBNED