Softwarepakketten.nl
erp software prodin

Begrippen

Begrippen en hun betekenis

Kies een letter of een woord waarvan u de betekenis op wilt zoeken.

[ 1 ] tot [ 8 ] van totaal [ 8 ] begrippen

Gantt Chart

Een Gant Chart is een grafiek c.q. diagram, te gebruiken als hulpmiddel bij projectmanagement. De Gantt-chart wordt ook wel aangeduid als strokenplanning. Op een horizontale as wordt de tijd weergegeven en op een verticale as de uit te voeren activiteiten.

 
GDPR

GDPR (General Data Protection Regulation) staat voor de Europese Privacyverordening die in werking treedt per 25 mei 2018). De Europese Privacyverordening vervangt de Wet bescherming persoonsgegevens en de nationale varianten daarvan in andere Europese landen, zodat in alle Europese lidstaten dezelfde wetgeving geldt op het gebied van privacy.

 
Geautomatiseerde factuurverwerking

Intern proces om papieren en elektronische inkoopfacturen te verwerken en door de organisatie te laten routeren, zodat de juiste bedragen op tijd worden betaald. Onderdeel van documentmanagement. Ook wel genoemd: factuurautomatisering / ‘invoice processing model’.

 
GFL

Sinds 1 januari 2005 moeten levensmiddelen in alle stadia van de productie traceerbaar  zijn (traceability) volgens de Europese General Food Law (GFL). Alle schakels moeten vastleggen waar grondstoffen vandaan komen en waar het eindproduct heen gaat. Ook voor de traceerbaarheid is het van belang dat softwarepakketten daarop aangepast zijn.

 
GIS

Geografische Informatiesystemen. Meer...

 
GRC

GRC staat voor “Governance, Risk en Compliance”. GRC wordt in hoofdlijnen onderverdeeld naar:
- Financial GRC; gericht op de financiële processen.
- IT GRC; gericht in de informatietechnologie.
- Legal GRC; gericht op de juridische aspecten.
Meer uitleg en segmentatie van GRC is te vinden op Wikipedia.

 
Groupware

Groupware is een verzamelnaam voor software op het gebied van samenwerking tussen medewerkers. U moet hier denken aan toepassingen voor agendabeheer en e-mail. Meer...

 
GS1 eCom

GS1 eCom is een set van afspraken voor elektronische communicatie tussen handelspartners. Het stelt u in staat op efficiënte wijze gegevens als orders, pakbonnen en facturen uit te wisselen. Samen met het bedrijfsleven heeft GS1 Nederland deze handelsberichten op basis van GS1 EANCOM en op basis van XML gestandaardiseerd. Alleen beschikbaar voor deelnemers van GS1 Nederland. Meer...

 

 

 


Onerzoeksbureau GBNED