Softwarepakketten.nl

Onderzoek

Software voor relatiebeheer; uw klantcontacten up-to-date (houden)

Plaatsingsdatum 31-10-2006
Berichtdatum 31 oktober 2006

Bron: Marktanalyse Marketing Rendement / Rendement Uitgeverij BV, uitgave augustus/september 2006 - auteur Gerard Bottemanne (Onderzoeksbureau GBNED).

Bij het in kaart brengen van software voor relatiebeheer (ook wel CRM � Customer Relationship management � genoemd) kunnen we een onderverdeling maken in een paar honderd eigenschappen en een aanbod van zeker meer dan 100 softwaresystemen.

Maar laten we ons eens bij de basis proberen te houden met software voor Adresbeheer, Post- en emailregistratie. We richten ons dan tevens op de pakketten voor het MKB.

Allereerst moet u zich als organisatie afvragen uw huidige systemen al ondersteuning leveren voor relatiebeheer. Menig boekhoudpakket kent tegenwoordig ook functies op het gebied van relatiebeheer en dat zelfde geldt voor Office toepassingen, zoals Microsoft Outlook.

Een ander belangrijk punt is de inrichting van de procedures binnen uw eigen organisatie (ook wel AO of Administratieve Organisatie genoemd). Hoe gaat u om met een adreswijziging van relaties? Op welke wijze ontvangt u adreswijzigingen? En tot slot, op hoeveel plaatsen legt u adresgegevens vast. Ons onderzoeksbureau is pas verhuisd en toen merkten we weer dat sommige bedrijven adresmutaties niet altijd even zorgvuldig verwerken. Soms bleven wij na het meerdere malen doorgeven van een adreswijziging toch nog post op ons oude adres ontvangen. Bij het bezoeken van websites raakt u wel eens, bewust of onbewust, geabonneerd op een elektronische nieuwsbrief. U moet zich dan eenvoudig weer kunnen afmelden en in elk geval moet voorkomen worden dat u dezelfde nieuwsbrief meerdere malen ontvangt in uw mailbox.

Dit soort voorbeelden roept irritatie op en dat kunt u zich bij uw klanten natuurlijk niet veroorloven. Goed relatiebeheer is dus een must en kan u uiteindelijk geld opleveren!

Als u op zoek gaat naar een oplossing voor relatiebeheer wordt u geconfronteerd met een omvangrijk aanbod aan software en dito artikelen over dit onderwerp. Het lijkt wel of CRM een toverwoord is en elk zichzelf respecterend softwareleverancier met een pakket voor relatiebeheer op de markt moet komen. Moet u eens zoeken naar �crm+software� op Google (en dan natuurlijk alleen pagina�s in het Nederlands). Het aantal hits zal uw verwachting overtreffen.

Wij hebben geprobeerd een overzicht samen te stellen van oplossingen voor relatiebeheer software die geschikt is voor MKB ondernemers en in elk geval de volgende twee functies bevat:

Adresbeheer met eigenschappen als:
Koppeling postcode database, meerdere adressen per relatie, buitenlandse adressen, meerdere emailadressen per relatie, splitsing organisaties en natuurlijke personen, meerdere relatiesoorten, meerdere contactpersonen per relatie, verbanden tussen relaties weergeven (bijvoorbeeld: heeft als accountant) en zelf te definieren velden.

Post- en emailregistratie met eigenschappen als:
Registratie inkomende correspondentie met opslag van of koppeling naar brondocument, registratie uitgaande correspondentie met opslag van of koppeling naar brondocument, email ontvangen en verzenden door pakket en registratie van telefoongesprekken.

Het goed registreren van ontvangen en uitgaande email wordt belangrijker naarmate schriftelijke correspondentie wordt vervangen door email en aan berichten per email dezelfde rechten toegekend toegekend kunnen worden als aan schriftelijke correspondentie. In dit laatste geval is een elektronische handtekening wel een vereiste volgens ons.

Op grond van Europese Richtlijn 99/93/EG is nu de Nederlandse Wet Elektronische Handtekeningen van kracht. Met deze wet worden "betrouwbare" digitale handtekeningen nu geacht even rechtsgeldig te zijn als papieren handtekeningen.

Bovenstaande tekst is ontleend aan de website http://www.iusmentis.com/ waar u meer informatie kunt vinden over de rechtsgeldigheid van digitale handtekeningen.

Ontdubbelen
Ook hebben wij de leveranciers gevraagd naar de mogelijkheid tot ontdubbelen, oftewel dubbel geadresseerden zoveel mogelijk te corrigeren. Denk bijvoorbeeld aan de heer Jan Jansen, stationsweg 1 te Amsterdam en de heer J. Jansen, stationsweg 1 te Amsterdam. Hier is duidelijk sprake van dezelfde persoon, alleen de eerste maal met de voornaam voluit. Een goede functie voor ontdubbelen zorgt er dus voor dat dit soort situaties opgelost wordt of in elk geval gemeld. Het gaat in dit geval om een postadres, maar ook het aanwezig zijn van dubbele emailadressen in een bestand kan tot ongewenst mailverkeer leiden en zo zijn er natuurlijk meer ongewenste situaties te bedenken.

In het onderstaande overzicht vindt u een aantal relatiebeheer systemen, voornamelijk afgestemd op het MKB. Voor een compleet overzicht van relatiebeheer systemen verwijzen wij u naar ons online overzicht.

Overzicht relatiebeheersystemen in PDF..... 

Categorie(n) Soort > CRM (relatiebeheer) en Marketing
Bronvermelding Onderzoeksbureau GBNED / Marketing Rendement

Automatisch op de hoogte blijven?
Schrijf u in voor onze gratis periodieke nieuwsbrief.

Terug

Kleisteen

Informer software


KING


Timewriter


Onerzoeksbureau GBNED