Softwarepakketten.nl
 
EXACT Software
VISMA E-accounting
E-boekhouden

Onderzoek

Eenvoudige uitwisselbaarheid van gegevens tussen alle boekhoud- en rapportagesoftware: nationaal en internationaal

Plaatsingsdatum 12-08-2009
Berichtdatum 12 augustus 2009

Initiatief Belastingdienst, PricewaterhouseCoopers, Exact Software en Unit 4 Agresso leidt tot eerste ervaring met het uitwisselen van gegevens volgens de internationale XBRL-GL taxonomie.

Menig accountants- en administratiekantoor heeft te maken met het uitwisselen van gegevens tussen administratiesystemen. Meestal gaat het dan om:

 1. Het uitwisselen van gegevens tussen een boekhoudpakket en een rapportagesysteem, bijvoorbeeld voor het opstellen van de jaarrekening.
 2. Het uitwisselen van gegevens tussen verschillende boekhoudpakketten voor het verder uitwerken en/of controleren van de boekhouding door het accountantskantoor.

De uitwisselbaarheid van gegevens tussen de verschillende boekhoudsystemen is een bekend probleem. Natuurlijk zijn er leveranciers die in het verleden onderling oplossingen hebben bedacht voor de uitwisselbaarheid van gegevens. Maar nu lijken breed geaccepteerde standaards in zicht te komen, te weten:

 1. De XML Auditfile Financieel 3.0.
  De Auditfile is ontwikkeld in het kader van de administratieve lastenverlichting voor het bedrijfsleven. Vanaf 1999 is de Auditfile op verzoek van de Belastingdienst door softwareleveranciers in boekhoudpakketten opgenomen. Met de invoering van de Auditfile is het uitwisselen van gegevens van ondernemers ten behoeve van de belastingcontrole sterk vereenvoudigd. XAF 3.0 is aanzienlijk uitgebreider dan de vorige versies. Versie 3.0 kan dan ook ingezet worden om op eenvoudige wijze informatie tussen boekhoudsystemen onderling of boekhoudsystemen en rapportagesystemen uit te wisselen. Door gebruik te maken van XAF 3.0 kan dan bijvoorbeeld vanuit een post op de jaarrekening de onderliggende mutaties geraadpleegd worden, zonder gebruik te maken van het boekhoudsysteem dat de bron is van deze mutaties. Door dit laatste is de accountant voor rapportages en controles veel minder afhankelijk van boekhoudsystemen waar cliënten mee werken.

  Standaard
  XAF 3.0 kan beschouwd worden als lokaal ‘Nederlands’ standaard uitwisselformaat van gegevens tussen standaard boekhoudpakketten. De specificatie kan, na aanmelden, worden gedownload van de community http://www.oswo.nl/.
    
 2. XBRL-GL (XBRL Global Ledger) 
  Internationaal is XBRL-GL de standaard voor het uitwisselen van gegevens tussen boekhoud- en rapportagesoftware. Op termijn kan XBRL-GL gezien worden als opvolger van XAF 3.0, hoewel de praktijk zal zijn dat deze standaards de komende jaren naast elkaar gebruikt zullen worden, waarbij XBRL-GL in eerste instantie meer toegepast zal worden door softwareleveranciers, accountants en bedrijven die meer internationaal werken.

  Ten tijde van samenstellen van deze uitgave loopt een Proof of Concept voor XBRL-GL met medewerking van de Belastingdienst, PricewaterhouseCoopers, Exact Software en Unit 4 Agresso. Dit heeft al geleid tot een eerste proef waarbij een administratie vanuit Exact Online met succes uitgewisseld is met de rapportage- en analysesoftware van Unit 4 Agresso.

Rol voor aanbieders van standaard administratieve software
Producenten van boekhoudsoftware moeten zorgen dat hun software XAF 3.0 kan aanmaken, inlezen en verwerken. In elk geval waar het gaat om boekhoudsoftware die in het MKB en door accountantskantoren wordt gebruikt. Producenten van rapportage- en auditsoftware (zoals voor het samenstellen van de jaarrekening of het uitvoeren van analyses)  moeten XAF 3.0 kunnen inlezen en verwerken.

Rol voor accountantskantoren
Administratieve dienstverleners (met name accountants- en administratiekantoren)  moeten zorgen dat zij met administratieve software werken die XAF 3.0 ondersteunt en moeten hun cliënten daarin ook ondersteunen. Zoals eerder gemeld kan de accountant door gebruik te maken van XAF 3.0 financiële mutaties raadplegen, zonder gebruik te maken van het boekhoudsysteem dat de bron is van deze mutaties. Voor samenstel- en controle opdrachten is de accountant dan minder afhankelijk van boekhoudsystemen waar cliënten mee werken, hetgeen weer efficiency kan opleveren. Dat een ontwikkeling als XAF 3.0 en XBRL-GL tevens bijdraagt tot horizontaal toezicht, en dus openheid richting fiscus, zal voor zich spreken.

Het complete artikel is als PDF beschikbaar...

XBRL-GL live gedemonstreerd
Accountants die geïnteresseerd zijn in de werking van XAF 3.0 en XBRL-GL worden van harte uitgenodigd het jaarcongres ICT Accountancy 2009 te bezoeken dat op 30 september 2009 wordt gehouden. Tijdens dit congres wordt de werking van XBRL-GL live gedemonstreerd en wordt ook ingegaan op de status op dat moment.
Inschrijven en meer informatie over het jaarcongres ICT Accountancy 2009 is te vinden op de hiervoor genoemde websites.

Categorie(n) SBR / XBRL, Horizontaal toezicht, Standaardisatie, (open)standaarden, XML Auditfiles, Branche > Accountantskantoren, Soort > Boekhoudsoftware
Bronvermelding Onderzoeksbureau GBNED
Internet URL Onderzoeksbureau GBNED

Automatisch op de hoogte blijven?
Schrijf u in voor onze gratis periodieke nieuwsbrief.

Terug

Woensdag 11 oktober 2023
Seminar RPA en robotic accounting

Robotic accounting

Robotic Process automation (RPA), Business Intelligence (BI), Artificial Intelligence (AI) in Business applicaties, Sustainability geïntegreerd in boekhoudsoftware, E-factureren en de Gids boekhoudsoftware 2023 en innovaties.
Meer informatie en aanmelden.


Kleisteen

Informer Software


KING Software


Timewriter


Gerelateerde berichten

Welke accountantskantoren hebben de relatie tussen boekhouding, jaarrekening en VPB-aangifte het meest effectief ingericht [29-08-2023]

BI en RPA: presentaties beschikbaar van 10 sprekers [02-06-2023]

ICT Accountancy standaarden: gegevensmodellen en gegevensontsluiting voor BI en via APIs [12-04-2023]

Terugblik en presentaties praktijkdag: scan, herken en elektronische factuurverwerking 2023 [17-02-2023]

Scan en herken van boekingsdocumenten en elektronische factuurverwerking [15-02-2023]


Onerzoeksbureau GBNED