Softwarepakketten.nl
 
EXACT Software
VISMA E-accounting
E-boekhouden

Onderzoek

Update: overgang van BAPI naar Digipoort brengt extra certificaatkosten met zich mee

Plaatsingsdatum 15-09-2011
Berichtdatum februari / september 2011

Overgang van BAPI naar Digipoort brengt extra certificaatkosten met zich mee

Steeds meer intermediairs maken voor gegevensuitwisseling met de overheid (Belastingdienst en KvK) gebruik van Digipoort. Om via Digipoort met uitvragende partijen te kunnen communiceren is een certificaat nodig. We hebben het dan over een PKIoverheid Services certificaat. Dit certificaat is organisatie gebonden. In de praktijk ook wel aangeduid als kantoorcertificaat. Naast het gebruik voor Digipoort kan een zelfde certificaat ook ingezet worden voor elektronische (krediet)rapportage aan de banken via de BIV (Bancaire Infrastructurele Voorziening).

Naast een PKIoverheid Services certificaat heeft de beroepsorganisatie NBA (NIVRA en NovAA) een beroepscertificaat in het leven geroepen, gebaseerd op PKIoverheid. We hebben het dan over het Beroepscertificaat voor accountants. Het beroepscertificaat is altijd persoonsgebonden en is bedoeld om een rechtsgeldige gekwalificeerde elektronische handtekening te plaatsen op bijvoorbeeld een digitaal document.

Accountantskantoren zullen in de praktijk (straks) beschikken over een PKIoverheid services certificaat en een of meerdere beroepscertificaten, afhankelijk van het aantal accountants dat een elektronische handtekening gaat gebruiken.

Wij hebben aanbieders van PKIoverheid Services certificaten en beroepscertificaten voor u op een rij gezet met, niet onbelangrijk, de kosten die gemoeid zijn met het verkrijgen van dergeljke certificaten.

Een accountantskantoor is voor een PKIoverheid services certificaat en één beroepscertificaat in totaal al gauw meer dan 1000 euro aan kosten voor 3 jaar kwijt. Dat is duidelijk een ander bedrag dan de kosten die gemoeid zijn met een BAPI certificaat voor de Belastingdienst.
(De eerstgenoemde certificaten zijn daarentegen wel breder inzetbaar dan het BAPI certificaat dat alleen voor elektronische uitwisseling met de Belastingdienst is te gebruiken.)

Update (september 2011)
Vanaf 2013 bent u verplicht IB en VPB aangiftes in XBRL formaat via Digipoort aan te leveren. Digipoort kan dan echter (nog) niet gebruikt worden voor alle berichten die nu via het BAPI-kanaal van de Belastingdienst uitgewisseld worden. Vanaf 2013 moet u dan ook beschikken over:

  1. Een BAPI-certificaat; voor in elk geval de loonopgave vanuit salarissoftware. Voor aangiftes OB/ICP kunt u mogelijk al gebruik maken van Digipoort mits uw boekhoudpakket dit ondersteunt. De loonopgave via Digipoort wordt door de Belastingdienst nog niet ondersteund vanaf 2013.
      
  2. Een PKIoverheid Services certificaat; voor in elk geval de aangiftes IB en VPB via Digipoort, vanuit fiscale aangiftesoftware.
      
  3. Een beroepscertificaat als u accountant bent. Zie praktijkhandreiking 1114  voor het toepassen van het beroepscertificaat.

De certificaten onder 1, 2 en 3 zijn onderling niet uitwisselbaar. Een beroepscertificaat is ook te gebruiken voor het digitaal ondertekenen van PDF-documenten (of andere documenten). Dit laatste is dan afhankelijk van de software die u gebruikt om (PDF-)documenten aan te maken. Niet-accountants kunnen eventueel een ander persoonsgebonden certificaat aanschaffen voor het ondertekenen van (PDF)-documenten.

Het complete artikel met het aanbod van certificaten en daarbij behorende prijzen is gratis op te vragen in PDF formaat
Naar opvragen gratis artikel...   

Categorie(n) SBR / XBRL, Branche > Accountantskantoren, Horizontaal toezicht, Soort > Authenticatie en ondertekenen
Bronvermelding Onderzoeksbureau GBNED

Automatisch op de hoogte blijven?
Schrijf u in voor onze gratis periodieke nieuwsbrief.

Terug


Onerzoeksbureau GBNED