Softwarepakketten.nl
erp software prodin

Onderzoek

Terugblik Praktijkdag SBR/XBRL voor intermediairs, 14 april 2011

Plaatsingsdatum 18-04-2011
Berichtdatum 18 april 2011

Op dit moment is vanuit de overheid besluitvorming onderhanden om Digipoort per 2013 in te zetten als exclusief kanaal (system to system) voor het ontvangen van IB en VPB aangiftes voor de Belastingdienst in XBRL formaat. Digipoort is dan de opvolger van BAPI voor deze aangiftes. De overgang naar XBRL is daarmee dan ook een feit. Verwacht wordt dat in mei 2011 de besluitvorming definitief zal worden,

Hoewel de overheid zelf niet spreekt van een verplichtstelling als het gaat om de invoering van SBR/XBRL is daar feitelijk wel sprake van. Vanuit aangiftesoftware kunnen aangiftes IB en VPB vanaf 2013 alleen nog maar via Digipoort ontvangen worden in XBRL formaat. Het huidige aangifteformaat (XML) via BAPI aanleveren is dan niet meer mogelijk. Aangifte doen via de website van de Belastingdienst blijft wel mogelijk.

Dat de overheid nu kiest voor het gefaseerd inzetten van Digipoort als exclusief kanaal is op zichzelf wel een logische stap. Op vrijwillige basis de overstap maken naar SBR/XBRL heeft de afgelopen 5 jaar niet gewerkt. Dat laatste blijkt al uit het feit dat lang niet alle softwareleveranciers hun pakketten gereed hebben gemaakt voor het samenstellen van aangiftes IB en VPB in XBRL en het aanleveren van de aangiftes via Digipoort.

Intermedairs (Accountants-, administratie- en belastingadvieskantoren) moeten natuurlijk wel nog even de tijd hebben om aan het nieuwe kanaal (Digipoort) te wennen en hiermee te kunnen oefenen. Het lijkt daarom van belang dat betreffende leveranciers van aangiftesoftware vanaf 2012 al de mogelijkheid bieden om de aangiftes IB en VPB via Digipoort aan te bieden. Dit jaar zullen deze leveranciers dus moeten zorgen dat hun (aangifte)software 'SBR ready' is

Tijdens de druk bezochte "ICT Accountancy praktijkdag SBR/XBRL voor intermediairs" op 14 april 2011 is zowel de voorgenomen besluitvorming als andere onderwerpen rondom SBR/XBRL aan de orde geweest.

Presentaties beschikbaar
Onderstaand zijn enkele presentaties beschikbaar van sprekers:

De status van het SBR-programma;
Uitvragende partijen kunnen rapportages in SBR/XBRL ontvangen. De eerste intermediairs hebben SBR/XBRL inmiddels operationeel in de praktijk. Al geruime tijd wordt gesproken over 'verplichtstelling' om het toepassingen van SBR/XBRL door softwareleveranciers en intermediairs te vergroten. De laatste stand van zaken van het SBR-programma en het gebruik van Digipoort als 'exclusief kanaal' is toegelicht tijdens de bijeenkomst. Met als belangrijk advies: "begin wanneer het kan en nog niet moet!"

- Presentatie (PDF) door Rob Kuipers, rijksregiseur SBR
- Presentatie (PDF) door Frans Hietbrink, Belastingdienst

De visie over SBR van de grote kantoren; 
De grote kantoren (BDO, Deloitte, Ernst & Young, KPMG en PwC) zijn vertegenwoordigd in het SBR Platform. Tijdens deze bijeenkomst is de visie van deze kantoren over SBR toegelicht.

- Presentatie (PDF), op persoonlijke titel, door Willem Geijtenbeek, PwC

De visie over SBR door NBA (NOvAA/NIVRA);
NBA is vertegenwoordigd in het SBR Beraad en heeft daarnaast regelmatig overleg met betrokken partijen over de invoering van SBR. De visie van NBA over SBR is toegelicht tijdens deze bijeenkomst.

- Presentatie (PDF), door Marco Korff, NBA

Pilot elektronische kredietrapportage;
2Count Administratie | Belastingen voert een pilot uit om elektronisch kredietrapportage aan te leveren aan de banken op basis van SBR/XBRL. 2Count maakt hiervoor gebruik van de rapportagesoftware van Pro Management. De ervaring van de pilot en de visie op het gebruik van SBR/XBRL door 2Count is toegelicht tijdens deze bijeenkomst.

- Presentatie (PDF), door Edu Broekhaar, 2Count Administratie | Belastingen

De rol van certificaten en CSP's (Certificate Service Providers); 
Met uitleg over betekenis en gebruik van PKIoverheid service certificaten en beroepscertificaten (of persoonsgebonden certificaten). Een accountantskantoor is voor de aanschaf van een PKIoverheid services certificaat en één beroepscertificaat in totaal meer dan 1.000 euro aan kosten voor 3 jaar kwijt (zie artikel Overgang van BAPI naar Digipoort brengt extra certificaatkosten met zich mee). In de praktijk hoeft u echter niet altijd een certificaat aan te schaffen.

- Presentatie (PDF), door Gerard Bottemanne, onderzoeksbureau GBNED

Overige onderwerpen
Tijdens deze praktijkdag SBR/XBRL voor intermediairs is verder het volgende aan de orde geweest:

Eerste ICP opgave in XBRL;
Van Oers Accountancy & advies heeft ervaring met SBR/XBRL en het boekhoudsysteem Twinfield (Van Oers Accountants en Twinfield versturen eerste ICP-opgave in XBRL). Van Oers maakt verder gebruik van rapportage- en fiscale aangiftesoftware van verschillende leveranciers, Deze systemen zullen straks ook betrokken worden bij het rapportageproces in SBR/XBRL. Ervaring met SBR/XBRL en visie op toekomstig gebruik zijn toegelicht door Dennis Klasen AA, directeur Van Oers Accountancy & advies. 

Is SBR/XBRL functionaliteit begrepen in software onderhoudscontracten?
Niet alle softwareleveranciers hanteren het zelfde prijsmodel als het gaat om rapporteren op basis van SBR/XBRL. Bij de een is functionaliteit ingebrepen in de huidige licentiekosten en bij de andere leverancier moet een extra module aangeschaft worden. Is SBR/XBRL functionaliteit inbegrepen in de onderhoudskosten als sprake is van een verplichtstelling? Tijdens de bijeenkomst is deze vraag voorgelegd aan de aanwezige leveranciers. Vanuit de zijde van Twinfield is aangegeven dat SBR/XBRL functionaliteit in de standaard gebruikskosten zijn inbegrepen en er dus geen extra kosten in rekening wordt gebracht voor het gebruik van SBR/XBRL. De aanwezigen wordt aangeraden om de onderhoudscontracten van hun software er goed op na te slaan. Vanuit de zaal wordt opgemerkt dat fiscale aangiftesoftware bij sommige aanbieders gewoon ieder jaar opnieuw aangeschaft moet worden. De praktijk zal straks uitwijzen hoe softwareleveranciers hiermee omgaan.

Is uw kantoor goed voorbereid op de overgang naar SBR/XBRL?
De SBR scan kan u helpen de overgang naar SBR/XBRL voor te bereiden. Welke processen worden geraakt door SBR/XBRL, welke (software)systemen zijn er bij betrokken en welke authenticatiemiddelen moeten aangeschaft worden? Dit zijn enkele van de aspecten die bij het uitvoeren van SBR scan aan de orde komen. Harrier Accountancy heeft een SBR Scan (LITE) laten uitvoeren door sbrscan.nl en wil in 2011 volledig op basis van SBR rapporteren. De visie van Harrier Accountancy m.b.t. SBR en hun ervaring met de SBR Scan is toegelicht tijdens de bijeenkomst door Harry Marissen van Harrier Accountancy en bedrijfsadvies.

Openstaande vragen SBR/XBRL;
Op de website www.ictaccountancy.nl wordt de SBR/XBRL monitor bijgehouden om de voortgang van SBR/XBRL te meten en na te gaan welke punten nog open staan. Direct naar SBR/XBRL monitor via www.ictaccountancy.nl/xbrlmonitor.

Categorie(n) Branche > Accountantskantoren, SBR / XBRL, Horizontaal toezicht
Bronvermelding ICT Accountancy praktijkdag SBR/XBRL, 14-4-2011
Internet URL ICT Accountancy praktijkdag SBR/XBRL, 14-4-2011

Automatisch op de hoogte blijven?
Schrijf u in voor onze gratis periodieke nieuwsbrief.

Terug

 


Kleisteen

Informer Software


KING Software


Timewriter


Onerzoeksbureau GBNED