Softwarepakketten.nl

Software nieuws

Newway tekent als eerste convenant voor eerlijk afrekenen!

Plaatsingsdatum 27-04-2011
Berichtdatum 26 april 2011

Venlo, maandag 25 april 2011 – Precies een week geleden ondertekende kartrekker Newway de intentieverklaring ‘Het Betrouwbare Afrekensysteem’. Ook de Directeur-Generaal van de Belastingdienst Peter Veld ondertekende, samen met een aantal van de producenten en leveranciers van afrekensystemen in Nederland. Met deze ondertekening spreken de partijen af om samen te komen tot een keurmerk voor afrekensystemen. Met dit keurmerk kunnen ondernemers erop vertrouwen dat alle transacties op een juiste wijze worden geregistreerd, er minder kans is op fraude en dat de administratie voldoet aan de eisen van de Belastingdienst. Plaats van handeling was Nieuwspoort in Den Haag.

Op 1 september 2011 willen de ondertekenaars de afspraken gereed hebben. Op de speciaal ontwikkelde website www.keurmerkafrekensystemen.nl vindt u nadere informatie over de deelnemers en de intentieverklaring.

Zowel ondernemers als de Belastingdienst hebben belang bij betrouwbare afrekensystemen: ondernemers lopen aanzienlijk minder financiële en fiscale risico’s wanneer de gegevens in de administratie volledig en juist zijn. Denk aan fraude en problemen met de accountant of de Belastinginspecteur. Ook kost het veel minder tijd om administraties (automatisch) te controleren.
Deze ontwikkeling geeft de Belastingdienst ruimte om daar te controleren waar dat het meest gewenst is.

De leveranciers en producenten van afrekensystemen die de intentieverklaring ondertekenen ondervinden veel hinder van concurrenten die wel ingaan op verzoeken van ondernemers om afrekensystemen te leveren die sommige betalingen niet registreren. Harry van der Plas, CEO Newway: “Newway is al ruim 20 jaar producent van betrouwbare afrekensystemen  - zoals BlueRetail - en trekker van dit convenant. Wij vinden het onze maatschappelijke plicht bij te dragen aan eerlijk ondernemen. Zowel wij zelf als ook onze klanten en vele andere retailers ondervinden last van het feit dat een groot aantal POS oplossingen géén gesloten systeem hebben. Het wordt vaak mooi voorgespiegeld, om de order maar te krijgen, de ellende achteraf is vaak niet te overzien en dat is het moment dat wij worden benaderd om de zaak weer op de rit te krijgen.
Met deze intentieverklaring geven wij een duidelijk signaal af naar ondernemers en branchegenoten dat het ons ernst is om een eind te maken aan malafide praktijken, waarvoor uiteindelijk de consument de rekening betaalt
.”
 
De intentieverklaring maakt onderscheid tussen afrekensystemen die aan alle eisen van de Belastingdienst voldoen (gesloten zijn) en afrekensystemen die gesloten kunnen worden gemaakt. De systemen die aan alle eisen voldoen, krijgen een keurmerk. Systemen die gesloten kunnen worden gemaakt, worden door de leverancier met een afleveringsverklaring geleverd aan de ondernemer. Bij een controle kan de Belastingdienst of een accountant op grond van die afleververklaring controleren of de instellingen aan het afrekensysteem zijn veranderd. Producenten passen waar nodig de kassas aan. Het streven is om vanaf 1 juli 2013 systemen die helemaal niet gesloten zijn uit de markt te hebben.

Op 1 september 2011 moet er een organisatie in het leven zijn geroepen die het keurmerk beheert en controleert. De komende maanden gaan de ondertekenaars in een werkgroep het keurmerk ontwikkelen. De werkgroep wordt begeleid door een klankbordgroep van experts en van belanghebbenden. De groepen worden begeleid en gefaciliteerd door ICT Recht en ECP-EPN.

Categorie(n) Branche > Detailhandel & Horeca, Softwareselectie
Bronvermelding Persbericht Newway
Internet URL http://www.newway.nl

Automatisch op de hoogte blijven?
Schrijf u in voor onze gratis periodieke nieuwsbrief.

Terug


Onerzoeksbureau GBNED