Softwarepakketten.nl

Software nieuws

Planning DigiInkoop niet gehaald

Plaatsingsdatum 30-09-2011
Berichtdatum 29 september 2011

De Rijksdienst heeft DigiInkoop getest. Uit de testen zijn een aantal issues voortgekomen. Hierdoor wordt de huidige planning niet gehaald. Logius bepaalt in overleg met deelnemers en opdrachtnemers de gevolgen van deze issues zijn. In oktober 2011 wordt over de nieuwe planning besloten. Daarna informeren wij geïnteresseerden via de DigiInkoop nieuwsbrief en de Logius website. Deelnemers en leveranciers die reeds bezig zijn met het aansluiten op DigiInkoop zijn hierover individueel geïnformeerd. Activiteiten die los staan van de go-live (waaronder realisatie van aansluitingen op Digipoort) ondervinden hiervan geen hinder.

Over DigiInkoop
Logius realiseert in opdracht van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, het Directoraat-Generaal Organisatie en Bedrijfsvoering Rijksoverheid, een gemeenschappelijk inkoopsysteem dat door alle ministeries in gebruik genomen wordt: DigiInkoop. De volledige Rijksdienst gebruikt vanaf het tweede kwartaal van 2012 DigiInkoop voor het bestellen van producten en diensten. Van kantoorartikelen tot inhuur van personeel.

DigiInkoop is de digitale voorziening van de Rijksdienst en haar leveranciers om het inkoopproces makkelijker, efficiënter, doelmatiger en rechtmatiger te maken. In de loop van 2011 en 2012 wordt DigiInkoop gefaseerd ingevoerd bij de ministeries en agentschappen. De ministeries van Defensie, Volksgezondheid Welzijn en Sport, Financiën en baten-lastendienst Logius nemen DigiInkoop vanaf het derde kwartaal 2011 in gebruik.


DigiInkoop maakt gebruik van Digipoort om digitale berichten tussen ministeries en leveranciers te routeren. Zowel de ministeries als leveranciers sluiten aan op Digipoort hiermee inkoopketens te organiseren. Naast een rechtstreekse digitale koppeling op Digipoort is het ook mogelijk om als leverancier via het zogenaamde leveranciersportaal van DigiInkoop digitaal te communiceren.

DigiInkoop kent een aantal functionaliteiten:
- Het deelnemersportaal voor de Rijksdienst
- Het leveranciersportaal voor leveranciers
- Digipoort voor het berichtenverkeer
- Een inkoopworkflow module
- Een contractenregister
- Een catalogusmodule
- Een managementinformatiesysteem
Meer informatie over DigiInkoop... 

Categorie(n) Soort > (Elektronisch) factureren, Branche > Overheid en semi overheid, Soort > Logistiek
Bronvermelding Nieuwsbrief e-factureren | 7

Automatisch op de hoogte blijven?
Schrijf u in voor onze gratis periodieke nieuwsbrief.

Terug

Gerelateerde berichten

ZZP'ers ervaren voordelen e-factuurportaal [10-09-2012]


Woensdag 9 oktober 2019
Kennisevent administratieve software
Aan bod komen ontwikkelingen als PSD2, AVG-proof, RGS, UBL, PEPPOL en APIs.
Afgestemd op leveranciers van administratieve software en andere geïnteresseerden.
Meer informatie en aanmelden...


Kleisteen

Informer software


KING


Timewriter


Onerzoeksbureau GBNED