Softwarepakketten.nl
erp software prodin

Onderzoek

Presentaties side event eHerkenning tijdens jaarcongres ECP-EPN

Plaatsingsdatum 27-11-2011
Berichtdatum 18 november 2011

Tijdens het Jaarcongres ECP-EPN op 17 november 2011 organiseerde het Kennisplatform Administratieve software een side event met het thema: eHerkenning biedt nieuwe kansen voor leveranciers van administratieve software, accountants- en administratiekantoren. Enkele presentaties zijn beschikbaar.

Wat is eHerkenning?
Douwe Lycklama (Adviseur eHerkenning) gaf een inhoudelijke presentatie over eHerkenning en het gebruik ervan. Kort samengevat zijn de volgende zaken toegelicht over eHerkenning: Live sinds april 2010. Ruim 30.000 bedrijven hebben een middel. Onafgebroken in bedrijf. Certificatencrisis goed overleefd. Steeds meer overheden beginnen, gemeenten zijn koploper. Sterke groei in 2012 voorzien. Lycklama ging tevens in op: De relatie met DigiD (voor burgers). De inzet van eHerkenning voor toegang tot het web (besloten overheidsdiensten) en de relatie met toegang tot Digipoort. Het horizontaal gebruik van eHerkenning (bedrijf machtigt bedrijf). Het verticaal gebruik van eHerkenning (bedrijf machtigt persoon). De rollen binnen eHerkenning en betrokken partijen, te weten: middelenuitgever, authenticatiedienst, herkenningsmakelaar en houder machtigingsregister. Aan de orde kwam dat er meerdere aanbieders van eHerkenning zijn maar dat de genoemde rollen door een zelfde partij ingevuld kunnen. Tot slot heeft Lycklama een live demo gegeven van het inloggen via eHerkenning bij Agentschap NL. Dit op basis van een gebruikerscode, wachtwoord en een sms-code die via een mobiele telefoon is ontvangen.
Opvragen presentatie...

eHerkenning in de accountantspraktijk
Marcel Brust AA CB (Compliance Officer van Adbeco Accountants en Belastingadviseurs) Heeft een presentatie gegeven over de strategische en zakelijke redenen van Adbeco Accountants- en Belastingadviseurs om authenticatie en autorisatie in te richten op basis van eHerkenning. Het gaat hier om de ervaring met eHerkenning in de praktijk toe te lichten.

De volgende zaken in relatie tot de rol van accountantskantoor en klanten zijn toegelicht tijdens de presentatie door Marcel Brust: Ondernemers kunnen samen met hun accountant gemakkelijk en veilig financiële rapportages digitaal aanleveren, alsmede aangiften verzenden. Klanten moeten op een veilige wijze toegang krijgen tot hun verantwoordingen en aangiftestromen, alsmede basisgegevens, ongeacht locatie. In relatie tot een voor de klant toegankelijk digitaal dossier dient een Authenticatiemiddel veilig te zijn, alsmede gemakkelijk in gebruik. Het Authenticatiemiddel dient makkelijk geïmplementeerd en beheerd te kunnen worden door de intermediair. Eerdere ervaring door te werken met certificaten in webbrowsers leverde de volgende nadelen op: afhankelijk van hardware, afhankelijk van besturingssysteem en afhankelijk van webbrowser. Als huidige authenticatiemiddel wordt gebruik gemaakt van eHerkenning niveau 2 (SMS) met als aanvullend voordeel dat het tevens te gebruiken is voor overheidsdiensten en vele “cloudapplicaties”.
Opvragen presentatie... 

Verslag bijeenkomst
Van de bijeenkomst van het Kennisplatform Administratieve Software op 17 november 2011 is een verslag (PDF) beschikbaar.

Categorie(n) Branche > Accountantskantoren, Kennisplatform Administratieve software, SBR / XBRL, Soort > Authenticatie en ondertekenen
Bronvermelding Kennisplatform Administratieve software
Internet URL Kennisplatform Administratieve software

Automatisch op de hoogte blijven?
Schrijf u in voor onze gratis periodieke nieuwsbrief.

Terug


Onerzoeksbureau GBNED