Softwarepakketten.nl

Onderzoek

Onderzoek UNIT4: kwart organisaties denkt dat werkkostenregeling niet doorgaat

Plaatsingsdatum 16-03-2012
Berichtdatum 15 maart 2012

Uit recent onderzoek van UNIT4 onder bijna 400 organisaties blijkt dat driekwart van de Nederlandse organisaties nog niet is overgestapt op de werkkostenregeling. De werkkostenregeling omvat nieuwe regels voor vergoedingen aan werknemers en is vanaf 2014 verplicht voor alle werkgevers in Nederland. Ruim 25 procent van de respondenten verwacht zelfs dat de invoering van de werkkostenregeling niet doorgaat. Eenderde van de organisaties is daarom niet van plan veel tijd en energie te steken in de nieuwe wet.

Verder blijkt uit het onderzoek dat het voor de meerderheid van de organisaties nog niet duidelijk is wat precies de financiële impact is van de nieuwe wetgeving. Hieruit mag worden geconcludeerd dat er nog veel onduidelijkheid bestaat rondom de werkkostenregeling. Slechts twintig procent van de respondenten is zich ervan bewust dat de tijd totdat de invoering verplicht is, beperkt is in het licht van de aanpassingen die moeten worden doorgevoerd in arbeidsvoorwaarden en administratie. Ondanks dit besef geeft slechts tien procent van de respondenten aan gebruik te willen maken van de diensten van externe adviseurs. Ruim driekwart van de organisaties zegt wel behoefte te hebben aan ondersteuning door middel van kennistraining en software.

Van de organisaties die de werkkostenregeling al hebben geïmplementeerd geeft 82 procent aan dat de implementatie eenvoudig is verlopen. Dertig procent van de respondenten ziet duidelijk effect van de invoering op de organisatie. Van de organisaties die de nieuwe wet al hebben geïmplementeerd heeft het grootste deel aanpassingen gemaakt in de financiële administratie, terwijl minder dan een kwart van de respondenten de arbeidsvoorwaarden heeft veranderd.

Uit het onderzoek blijkt dat veel organisaties weinig proactief bezig zijn met de invoering van de werkkostenregeling”, zegt Karel van der Heiden, directeur UNIT4 HR Solutions. “Slechts een kleine meerderheid (58%) denkt dat de werkkostenregeling praktisch uitvoerbaar is. Het is zorgelijk dat een deel van de respondenten ervan overtuigd is dat de invoering van de werkkostenregeling niet doorgaat, aangezien deze aanname niet juist is. UNIT4 draagt graag bij aan een praktische werkwijze voor implementatie van de werkkostenregeling, door middel van de introductie van de WKR-overstapper. Met deze softwareapplicatie krijgen organisaties inzicht in de financiële impact van de werkkostenregeling, richtlijnen voor eventuele aanpassingen in de arbeidsvoorwaarden en een sjabloon voor inrichting van de salaris- en financiële administratie.”

Categorie(n) Soort > Loon- en salarisadm. en HRM
Bronvermelding Onderzoek UNIT4
Internet URL http://www.unit4.nl

Automatisch op de hoogte blijven?
Schrijf u in voor onze gratis periodieke nieuwsbrief.

Terug


Onerzoeksbureau GBNED