Softwarepakketten.nl

Onderzoek

Is mijn softwareleverancier SBR-ready?

Plaatsingsdatum 13-12-2012
Berichtdatum 13 december 2012

De titel van dit artikel luidt “is mijn softwareleverancier SBR-ready?”. Deze vraag is niet zo eenduidig te beantwoorden als u misschien in eerste instantie denkt. Daarom eerst een blik op de verplichtingen op de korte termijn waarna we ingaan op (slimme) toepassingen van SBR.

Korte termijn verplichting
Om vanaf januari 2013 aangiftes IB en VpB via SBR en vanaf januari 2014 de BTW aangiftes en ICP opgaves te kunnen insturen vanuit respectievelijk uw fiscale aangiftepakket en boekhoudpakket is het volgende nodig:

  1. Uw software moet de betreffende aangiftes in XBRL-formaat kunnen aanmaken.
  2. U moet deze aangiftes vanuit uw software, al dan niet met de tussenkomst van een cliëntportaal, via Digipoort aan de Belastingdienst kunnen sturen.
  3. U moet beschikken over een PKIoverheid Services Certificaat (voor authenticatie en beveiliging van transport) waarvan uw software, die aangiftes verzend via Digipoort, gebruik moet kunnen maken. 

Conclusies op basis van SBR Software Check
De SBR Software Check van de gezamenlijke koepels probeert u zo actueel mogelijk te informeren over SBR. Niet alleen over de voortgang van SBR bij uw softwareleverancier, maar bijvoorbeeld ook door uitleg van vele SBR/XBRL begrippen in relatie tot uw software.

Op basis van de SBR Software Check in haar totaliteit zijn op dit moment (medio oktober 2012) onder andere de volgende conclusies te trekken ten aanzien van de acht fiscale software leveranciers:

1. SBR-functionaliteit
Op de vraag wat de basisfunctionaliteit van de SBR-software inhoudt (genereren, bewerken, presenteren en verzenden van XBRL-aangiftes) kan worden vastgesteld dat de bewerkingsfunctie ontbreekt in de meeste fiscale pakketten. Alleen AFAS en Unit4 maken melding van een bewerkingsfunctie, maar dat gaat waarschijnlijk over andere rapportagesoorten, zoals de kredietrapportage. Op zich is dit geen verrassende conclusie, omdat de meest aangiftepakketten correcties in de basis laten doorvoeren, om vervolgens een nieuwe, gecorrigeerde aangifte te genereren.

2. Operationeel?
Op de vraag of men de SBR-software al volledig operationeel heeft draaien bij klanten geven ook alleen AFAS en Unit4 een bevestigend antwoord, opnieuw omdat zij het niet over de fiscale aangiften maar over andere rapportagesoorten hebben. De conclusie moet zijn dat nog geen enkele fiscale leverancier klaar is. Nu hoeven de eerste SBR-aangiften er ook nog niet per se uit, maar de tendens is wel dat de aangiftesoftware pas op het laatste moment wordt uitgeleverd en dat qua geboden functionaliteit de minimale lijn wordt gevolgd. Dus: alleen datgene bouwen wat vereist is op korte termijn en de rest nog maar even niet.

3. PKI verzamelcertificaat
Vanwege de controverse over het verzamelcertificaat is het interessant om te weten hoe de fiscale aangifteleveranciers daarmee omgaan. Vijf van de acht leveranciers geven aan dat ze een verzamelcertificaat wel toestaan, maar in geen enkel pakket is het een vereiste. Dat is goed nieuws, want als een intermediair gebruik wil maken van het Service Bericht Aanslag (SBA, voorheen EKA), heb je toch echt een eigen certificaat nodig.

4. Ondersteuning meerdere taxonomie-jaargangen
SDU en Elsevier ondersteunen beide niet het toepassen van meerdere taxonomie-jaargangen naast elkaar. De rest ondersteunt dit wel. SDU geeft aan dat dit wel in ontwikkeling is, al wordt daarbij geen termijn genoemd.

5. Online accordering
Twee van de acht leveranciers (Elsevier en Kluwer) ondersteunen geen online accordering (door de klant) vanuit het eigen pakket. Daar moet je als gebruiker dus uitwijken naar een klantenportaal, waarbij Kluwer logischerwijs nadrukkelijk verwijst naar X-Portal, dat immers van Innolan is en onder de Kluwer-paraplu valt. 

6. Verzending
Voor de verzending hoef je je als intermediair niet te investeren in aanvullende software. Alle pakketten claimen een directe system-to-system koppeling met DigiPoort te hebben danwel, in het geval van Elsevier, bieden zij gratis aanvullende software aan.

7. Prijsstelling
Zes van de acht leveranciers geven aan dat de SBR-update volledig gratis is, dat wil zeggen dat er voor die specifieke software niet extra hoeft te worden betaald. Alleen Tecknow en Unit4 geven aan dat er situaties denkbaar zijn waarin er toch wel sprake is van additionele kosten. Tecknow, indien de klant gebruik wil maken van een verzamelcertificaat en Unit4 stelt de prijsstelling afhankelijk van het aantal users en communicatiestromen. In sommige gevallen hoeft de klant van Unit4 niets bij te betalen, in andere gevallen wel.
  
SBR 2.0
De vraag “is mijn softwareleverancier SBR-ready?” moet gevolgd worden door de vraag  "wat bedoel je eigenlijk met ‘klaar voor SBR’?”. In de eerste fase zijn het de drie hiervoor opgesomde benodigdheden onder ‘korte termijn verplichting’.  Het gaat dan vooral om het faciliteren van SBR aan de achterzijde, dus zorgen dat je een XBRL-bericht (in XBRL-jargon ‘XBRL-instance’ genoemd) kunt genereren en kunt verzenden.

De essentie van SBR is echter administratieve lastenverlichting, kortom het efficiënt kunnen verwerken van financiële gegevens. Op het moment dat u zich buigt over SBR is het aan te bevelen om (alvast) te kijken naar ‘slimme’ toepassingen van SBR.
Download complete artikel "Is mijn software SBR-ready?"...

En raadpleeg de SBR Software Check van de koepelorganisaties.

Categorie(n) Branche > Accountantskantoren, SBR / XBRL
Bronvermelding Gerard Bottemanne, Menno Kooreman en Jaap Wassink
Internet URL Gerard Bottemanne, Menno Kooreman en Jaap Wassink

Automatisch op de hoogte blijven?
Schrijf u in voor onze gratis periodieke nieuwsbrief.

Terug


Onerzoeksbureau GBNED