Softwarepakketten.nl

Onderzoek

SBR verplichtstelling: status bij Belastingdienst en Leveranciers

Plaatsingsdatum 01-03-2013
Berichtdatum 1 maart 2013

Staat u in de startblokken om de eerste aangiftes (IB/VpB) via SBR (Standard Business Reporting) in te dienen of heeft u al aangiftes via SBR aangeleverd?

SBR bestaat uit een standaardisatie van:
1. Gegevens (de Nederlandse Taxonomie);
2. Processen (Digipoort, BIV);
3. Techniek (XBRL en andere standaards).

Voor veel intermediairs is de overgang naar SBR een louter technische overgang. In een volgend artikel komen we terug op de invoering van SBR in een meer strategische context en het belang daarvan voor uw kantoor. In dit artikel beperken we ons tot de huidige verplichtstelling. De technische overgang van deze verplichtstelling bestaat uit drie pijlers:

  1. Het huidige aangifteformaat wordt vervangen van XML naar XBRL;
  2. Aangiftes worden ondertekend met een PKIoverheid Services certificaat in plaats van het BAPI certificaat;
  3. Aangiftes worden verzonden via Digipoort in plaats van het BAPI-kanaal.

Aangiftes via SBR stromen binnen
Inmiddels stromen de SBR aangiftes IB en VpB binnen bij de Belastingdienst via Digipoort. Dat betekent dat de invoering van SBR voor de aangifte IB en VpB goed verloopt. Een verwachte bottleneck bij de aanvraag en installatie van het PKIoverheid services certificaat is uitgebleven, de succesvolle implementatie bij de meeste intermediairs is daarmee inmiddels up & running. 

Planning Belastingdienst
Nu de aangiftes IB en VpB via SBR ingediend worden maakt de Belastingdienst zich klaar voor volgende aangiftes en stromen in SBR. Conform de bekend gemaakte roadmap gaat op 1 januari 2014 de volgende verplichtstelling  in, namelijk voor de OB-aangifte en de opgaaf ICP. Een aandachtspunt voor intermediairs zijn klanten die zelf deze aangiftes verzorgen via hun (boekhoud)software.

EKA wordt SBA
In het SBR-tijdperk wordt de EKA vervangen door de  SBA (Service Bericht Aanslag). Voor het ontvangen van SBA 's via Digipoort heeft u dan ook te maken met een nieuw machtigingsproces . De geregistreerde machtigingen in EKA worden niet automatisch doorgezet naar SBA. Bij de invoer van SBA heeft de Belastingdienst ervoor gekozen dat machtigingen per belastingjaar en per belastingmiddel worden geregistreerd. Als intermediair  moet u daarom voor ieder belastingmiddel (opnieuw) machtigingen aanvragen voor uw klanten.

Status fiscale aangiftesoftware en SBR
Geïnventariseerd is hoever leveranciers van fiscale aangiftesoftware zijn als het gaat om SBR. De uitvraag is gedaan  met betrekking tot:
- de aangiften  IB en VpB,
- de aanvraag van de uitstelregeling,
- de aanvraag van het SBA,
- het kunnen inlezen van het SBA.
Het gaat dan om AFAS Software, Kluwer, Primaccount, Reed Business, Sdu Uitgevers, Tecknow en UNIT4.

Complete artikel
Meer informatie met ook de antwoorden van de leveranciers vindt u in het artikel: “SBR verplichtstelling: status bij Belastingdienst en Leveranciers” (PDF formaat).

Voor de meest actuele gegevens en de status van andere leveranciers over SBR ready zijn en softwarepakketten kunt u ook terecht op www.sbrsoftwarecheck.nl.

Volgend artikel
Dit artikel maakt deel uit van een reeks artikelen vanuit het SBR koepeloverleg, in samenwerking met GBNED. Een volgend artikel is gepland voor het voorjaar en gaat in op de praktijkervaring met IB en VpB aangiftes op basis van SBR.

Categorie(n) Branche > Accountantskantoren, Branche > Financials, SBR / XBRL, Standaardisatie, (open)standaarden
Bronvermelding Gerard Bottemanne, Menno Kooreman en Jaap Wassink
Internet URL Gerard Bottemanne, Menno Kooreman en Jaap Wassink

Automatisch op de hoogte blijven?
Schrijf u in voor onze gratis periodieke nieuwsbrief.

Terug


Onerzoeksbureau GBNED