Softwarepakketten.nl
Urios

Onderzoek

Terugblik Praktijkdag ICT: SEPA, SBR en uw bank

Plaatsingsdatum 22-03-2013
Berichtdatum 22 maart 2013

Op 19 maart 2013 heeft de "Praktijkdag ICT: SEPA, SBR en uw bank" plaatsgevonden bij Euretco te Hoevelaken. Zoals de titel al aangeeft stond deze dag in het teken van de overgang naar SEPA (en IBAN) en SBR kredietrapportage. Van deze succesvolle praktijkdag, met meer dan honderd deelnemers, zijn presentaties onderstaand beschikbaar.

De dag is georganiseerd door Onderzoeksbureau GBNED (www.ictaccountancy.nl) onder leiding van dagvoorzitter Gerard Bottemanne, GBNED.

SEPA en IBAN
Gaston Aussems van De Nederlandsche Bank en NFS (Nationaal Forum SEPA) gaf als eerste spreker een uitgebreide presentatie over de invoering van de SEPA betalingsinstrumenten en consequenties voor de verschillende administraties. Een van de aandachtspunten die Gaston naar voren bracht is dat je als bedrijf te maken kunt krijgen met SEPA ook als je zelf nog niet over bent naar SEPA. Een voorbeeld is het ontvangen en boeken (reconciliatie) van elektronische bankafschriften. Je kunt dan te maken krijgen met de aanlevering van IBAN in plaats van BBAN en het mogelijk niet herkennen van betreffende IBAN. Gaston verwees in zijn presentatie ook naar de website van Betaalvereniging Nederland, www.betaalvereniging.nl voor documentatie en voortgang.
De SEPA presentatie van Gaston is in PDF beschikbaar. 

Na Gaston gaven Thijs Sauer van Exact Software en Mohamed Amri van AFAS Software een kijkje in hun SEPA-keuken en vertelden wat er zoal gaat veranderen en waar u als gebruiker rekening mee moet houden. Als aandachtspunten kwamen onder andere aan bod:
- Het werken met maatwerk.
- Het afkeuren van SEPA-incasso's waar banken volgens de sprekers verschillend mee omgaan.
De SEPA presentatie van Exact Software is in PDF document beschikbaar. 
en de SEPA presentatie van AFAS Software is in PDF document beschikbaar

Voor de middaglunch konden de aanwezigen hun vragen over SEPA voorleggen aan een SEPA-panel, waarvoor aanwezig waren:
- Gaston Aussems, NFS en DNB
- Boudewijn Schenkels, Rabobank
- Cecile Koops, ING
- Roy Honing, ING
- Thijs Sauer, Exact Software
- Mohamed Amri, AFAS Software
De panelleden gaven antwoord op vele vragen die vooraf waren opgegeven en direct vanuit de zaal werden gesteld.

De vent, de tent en de cent
Na de lunch gaf Jan Wietsma van MKB-kredietcoach een heldere presentatie en toelichting over ondernemingsfinanciering. Sinds de bankencrisis ondervinden veel ondernemers problemen bij het houden en krijgen van krediet. Wat kan de ondernemer daar aan doen? De praktijk leert dat de ondernemer die het principe van 'De vent, de tent en de cent' toepast in veel gevallen wel krediet krijgt. Tijdens zijn presentatie is Jan Wietsma hier uitgebreid op ingaan. Ook heeft hij aandacht besteed aan het belang van SBR. 
De presentatie "De vent, de tent en de cent" van Jan Wietsma is in PDF beschikbaar. 

SBR Kredietrapportage
De rest van de middag was gereserveerd voor SBR kredietrapportages. Dit begon met een presentatie over kredietrapportage en SBR bezien vanuit de banken, door Filip M. Zoeteweij, voorzitter van het FRC (ABN Amro, ING en Rabobank). Filip ging tijdens zijn presentatie in op de volgende onderwerpen: Wat is SBR?, Wat is het doel van SBR?, Historie SBR, Hoe werkt SBR?, SBR voor Banken, SBR Direct voor de ondernemer, SBR Direct voor het intermediair, SBR voor de softwareleverancier, Next steps en Meer informatie.
De SBR kredietrapportage presentatie van Filip is in PDF beschikbaar

Mark Bisschop van XBRL voor Accountants heeft het nieuwe onderzoeksrapport "SBR Kredietrapportage in de praktijk: leer van gebruikers die u voorgingen met het indienen van SBR Kredietrapportage" toegelicht. In het rapport delen zowel softwareleveranciers als gebruikers hun ervaring en geven advies aan kantoren die SBR Kredietrapportage nog moeten invoeren binnen hun praktijk.
Het complete rapport "SBR Kredietrapportage in de praktijk" is gratis beschikbaar.

Na de middagpauze kwamen software- en gebruikerservaring met kredietrapportage aan bod met de volgende sprekers:

Erik Vreekamp van Infine software en Twan Maton van EMO Adviseurs & Accountants gaven als eerste een gezamenlijke presentatie in de vorm van vragen en antwoorden. SBR werd als positief ervaren met als belangrijkste aandachtspunt dat veel lokale banken nog vragen om (krediet)rapportage in PDF-formaat.
De SBR kredietrapportage presentatie van Erik en Twan is in PDF beschikbaar.  

Hierna was het de beurt aan Paul Davids van Pro Management en Renée van Gerven van het kantoor Ervégé. Renée haar boodschap was dat het 100% was meegevallen om SBR kredietrapportages aan te leveren. Veel gegevens zitten volgens Renée al in het dossier. Een aandachtspunt is dat de ouderdomsanalyse nog met de hand overgenomen moet worden.
De SBR kredietrapportage presentatie van Paul en Renée is in PDF beschikbaar.

Onder leiding van de dagvoorzitter werden aan de volgende sprekers van softwareleveranciers enkele vragen gesteld om te beantwoorden:
- Erik Vreekamp, Infine Software
- Richard Schiphorst, CaseWare 
- Paul Davids van Pro Management
- Martin van Vliet van UNIT4
- Ingeborg Walbrecht van VISMA (AccountView)
Het ging daarbij om vragen als:
- Wat is jullie verwachting met SBR kredietrapportages voor 2013?
- Welk advies hebben jullie voor de banken?
- Welk advies hebben jullie voor intermediairs?
Aanwezige intermediairs wordt aangeraden om in elk geval na te gaan wat de mogelijkheden van SBR kredietrapportage zijn binnen hunnen huidige software. Gerard Bottemanne adviseert intermediairs de "Gebruikershandleiding kredietrapportage" te downloaden via www.rapportageportaal.nl (onder het menu Taxonomie 2013).

Martin van Vliet van UNIT4 gaf hierna de presentatie met als titel "I love XBRL".
De XBRL presentatie van Martin is in PDF beschikbaar.

Ingeborg Walbrecht van VISMA (AccountView) vervolgde met de presentatie "Innovation in Accountancy"
De presentatie van Ingeborg is in PDF beschikbaar.

Richard Schiphorst van CaseWare gaf tot slot van de SBR presentaties een mondelinge toelichting vanuit CaseWare en haalde ook enkele internationale XBRL ontwikkelingen aan waar CaseWare bij betrokken is.

Rond 18.00 uur werd de bijeenkomst afgesloten door de dagvoorzitter en konden we terugkijken op een geslaagde dag.

 

Categorie(n) Branche > Accountantskantoren, Soort > Boekhoudsoftware, Branche > Financials, Standaardisatie, (open)standaarden, SBR / XBRL, SEPA
Bronvermelding GBNED

Automatisch op de hoogte blijven?
Schrijf u in voor onze gratis periodieke nieuwsbrief.

Terug


Onerzoeksbureau GBNED