Softwarepakketten.nl
Surepay IBAN-Naam check
EXACT Software
VISMA E-accounting
E-boekhouden

Onderzoek

Big data: hype of goudmijn voor advies?

Plaatsingsdatum 08-07-2013
Berichtdatum juni 2013

Hoe worden big data omgezet in gestructureerde informatie en zijn er mogelijkheden voor een accountant om hier een adviserende rol in te spelen? Een verkenning door Jack van Crooij.

Wat zijn nu eigenlijk big data? Gartner heeft big data omschreven als de som van transacties, interacties en observaties.

Jack maakt een verdeling naar:

  • Big data (documenten, email, logboeken, social media en e-commerce)
  • Transactiedata (v-factuur, i-factuur, klachten, bestelling, aflevering en betalingen)
  • Stamdata (debiteuren, crediteuren, artikelen, diensten, medewerkers, filialen,prijzen, kortingen en lonen)
  • Meta-data (XBRL, XML, taxonomie, data model en query map)
  • Gestructureerde informatie (instance’s,  rapporten, KPI’s en alerts).

De verschillende datasoorten interacteren met elkaar tijdens een online handeling. Koppelen we de soorten data aan beweringen, dan ontstaat een interessant plaatje vanuit adviesperspectief en vanuit het risicodenken bij een jaarrekeningcontrole. Bij big data gaat het om de vraag: wat is de bron van de data en is deze betrouwbaar (bestaan) en is de input vanuit alle relevante kanalen volledig verwerkt in de verkoop- en inkoopadministratie? Bij transactie- en stamdata gaat het om de integriteit van de data (juist en volledig) en om de vraag of de uitvoerende persoon bevoegd was om de transactie uit te voeren (exclusiviteit). Bij stamdata willen we ook weten wie de data heeft gewijzigd (controleerbaarheid). Bij metadata spelen juistheid en volledigheid van de gehanteerde taxonomie en de controleerbaarheid van de toepaste mapping vanuit de brondata naar deze taxonomie een belangrijke rol. Bij de einduitkomst van de datastroom, de gestructureerde informatie geldt dat ook voor de (wettelijk voorgeschreven) presentatie en de juiste waardering van schattingsposten. Uiteraard speelt bij alle datasoorten impliciet de exclusiviteitsbewering mee: wie heeft er toegang tot de data en is deze persoon geautoriseerd? 

De integratie van big data in het bedrijfsproces zal versnellen en toenemen. De hype zal overgaan, maar het verschijnsel niet. Voor de accountant ligt er een prachtige kans om de klant te adviseren bij het onderkennen en oplossen van beheersingsrisico’s op het snijvlak van de online en offline informatieverwerking. Dit gaat uiteraard niet vanzelf. De klant ziet u als accountant nog niet als deskundige op dit vlak. Verras uw klant eens met een ongevraagd rapport of een spontaan onderzoek, zonder daar gelijk een nota voor te sturen. U zult zien: big data leidt ook tot big business.

Opvragen complete artikel "Big data: hype of goudmijn voor advies?" in PDF.

Auteur: Jack van Crooij is verbonden als IT Auditor aan Full•Finance Consultants te Apeldoorn.

Bron: dit artikel is eerder verschenen in NOVAK Accountantsmagazine.

Categorie(n) Audit, dossierbeheer en data analyse, Branche > Financials, Branche > Accountantskantoren, Branche > Accountantskantoren > Software advies

Automatisch op de hoogte blijven?
Schrijf u in voor onze gratis periodieke nieuwsbrief.

Terug

 

Kleisteen

Informer Software


KING Software


Timewriter


Onerzoeksbureau GBNED