Softwarepakketten.nl
erp software prodin
EXACT Software
VISMA E-accounting
E-boekhouden

Onderzoek

Big data: bron voor data-analyse

Plaatsingsdatum 30-09-2013
Berichtdatum September 2013

De term ‘Big data’ illustreert dat de omvang van data exponentieel toeneemt. Daartegenover neemt computercapaciteit ook toe en lijken de mogelijkheden om data te analyseren onbegrensd.

Zowel zakelijk als privé slaan we steeds meer data op. Vaak zonder dat we ons daar echt van bewust zijn. De komst van ‘cloud computing’ is daar ook debet aan. Denk aan Facebook, LinkedIN, Twitter en Dropbox en de steeds groeiende email-accountants. Deze data is inmiddels zo omvangrijk dat ze uit hun jasje groeien voor reguliere databasemanagementsystemen. En dan wordt gesproken over big data. Dit artikel gaat verder niet in op de uitleg van de term big data. Het is zelfs maar de vraag of er één uitleg is van het begrip big data. Graag verwijs ik naar Wikipedia en andere bronnen op internet voor een verdere (theoretische) beschouwing van dit begrip. Voor dit artikel wordt big data beschouwd als: “omvangrijke data die te analyseren is”. Dit laatste gebeurt met behulp van ‘Data-analyse’.

Data-analyse is zeker niet nieuw en wordt bijvoorbeeld door auditors al decennia toegepast. Bijvoorbeeld bij controle van de jaarrekening. In de regel is dan sprake van een controle achteraf, die zelfs kan plaatsvinden ruime tijd nadat een boekjaar is afgesloten. Dat laatste is echter aan verandering onderhevig. Ondernemers, maar ook een uitvragende partij als een bank wil steeds frequenter geïnformeerd worden over de financiële huishouding van een onderneming. 

Een ontwikkeling is ook dat een controller continu op de hoogte wordt gehouden en daardoor eerder kan  signaleren en bijsturen als dat nodig is. Dit is mogelijk omdat (tussentijdse) resultaten eerder bekend zijn door het steeds meer real-time bijwerken van systemen.

Het continu monitoren en auditen van activiteiten, transacties en gebeurtenissen op basis van geautomatiseerde systemen door een organisatie wordt aangeduid als ‘Continious monitoring’. Het is bijvoorbeeld de controller die de monitoring uitvoert of laat uitvoeren. Er wordt gesproken over ‘Continious auditing’ als een auditor (in veel gevallen de accountant) de monitoring uitvoert. Continious monitoring en Continious auditing te samen wordt aangeduid als ‘Continious Assurance’.  Dit laatste is dan zekerheid geven door de auditor (in veel gevallen de accountant) nagenoeg gelijktijdig of in elk geval snel nadat een gebeurtenis heeft plaatsgevonden.

Lees verder het complete artikel Big data: bron voor data-analyse...

Categorie(n) Branche > Accountantskantoren, Audit, dossierbeheer en data analyse
Bronvermelding Onderzoeksbureau GBNED
Internet URL Onderzoeksbureau GBNED

Automatisch op de hoogte blijven?
Schrijf u in voor onze gratis periodieke nieuwsbrief.

Terug


Onerzoeksbureau GBNED