Softwarepakketten.nl
 
EXACT Software
VISMA E-accounting
E-boekhouden

Onderzoek

SBR en de jaarrekening: digitaal jaarrekening deponeren bij de Kamer van Koophandel

Plaatsingsdatum 26-08-2013
Berichtdatum augustus 2013

De gezamenlijke koepelorganisaties voor administratie-, accountantskantoren en fiscale dienstverleners deden samen met GBNED onderzoek naar de status van SBR bij de Kamer van Koophandel. Alhoewel kleine rechtspersonen al sinds 2008 de jaarrekening kunnen deponeren zijn de (middel)grote rechtspersonen voorlopig aangewezen op de ouderwetse papieren stroom.

Waar geheel 2012 ruim 7.500 SBR jaarrekeningen zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel (KvK) waren dat er in de eerste zes maanden van 2013 al 10.500. Sinds afgelopen jaar bieden veel leveranciers van jaarrekeningsoftware de mogelijkheid om de publicatiestukken geautomatiseerd in SBR/XBRL aan te maken en te versturen. In combinatie met de overstap begin dit jaar naar SBR voor de IB en Vpb, verklaart dat waarschijnlijk ook de grote groei van SBR publicaties afgelopen halfjaar.

Voor het deponeren van publicatiestukken bij de KvK zijn er de volgende mogelijkheden:

  Klein Middelgroot
Per post Ja
tot 1-1-2016 (beoogd)
Ja
tot 1-1-2016 (beoogd)
Per e-mail (gedoogd) Tot 1-1-2014 Tot 1-1-2014
SBR (Digipoort) Sinds 1-1-2008 In de loop van 2014.
SBR-variant van de accountantsverklaring nodig
Self service portaal 4e kwartaal 2013 Nee

 Deponering per post blijft nog de meeste gebruikte methode, maar liefst 80% van de publicatiestukken wordt op deze manier ontvangen. Middels een op handen zijnde wetswijziging is, naar verwachting, vanaf 2016 deponering op papier niet meer mogelijk. Aanlevering in SBR voor de KvK moet vanaf 2016 dan voor zowel de kleine- als de (middel)grote rechtspersonen de enige mogelijkheid zijn.

Digipoort
Aanleveren in SBR aan de KvK geschiedt via Digipoort, het kanaal dat ook gebruikt wordt voor de aangiften IB en Vpb, en vanaf 2014 ook voor de OB, bij de Belastingdienst. Deponeren bij de KvK in SBR is nu alleen nog mogelijk voor de kleine rechtspersonen. In afwachting van een SBR-variant van de accountantsverklaring kan deponering in de loop van 2014 ook voor (middel)grote rechtspersonen plaatsvinden via Digipoort.
In de beschikbare white paper vindt u meer toelichting omtrent de accountantsverklaring.

Selfservice portaal
Voor de kleine rechtspersonen, die zijn jaarrekeningen zelf opstelt en deponeert,biedt de KvK vanaf het vierde kwartaal 2013 de mogelijkheid om via een selfservice portaal de jaarcijfers op te geven. Deze wijze is vergelijkbaar met het persoonlijk domein op de website van de Belastingdienst waarbij cijfers handmatig worden overgetypt. Voor de authentificatie bij het Selfservice portaal sluit de KvK aan bij eHerkenning.

Net als het persoonlijk domein op de website van de Belastingdienst is ook het Selfservice portaal bedoeld voor de ondernemer die de eigen aangifte of publicatie instuurt. Beide systemen zijn niet gericht op gebruik door de intermediair.

Certificaten
Voor de uitwisseling met Digipoort is wel een PKIoverheid Services certificaat nodig. De meeste intermediairs hebben dit certificaat reeds in hun bezit vanwege de SBR-verplichting voor de IB en Vpb sinds begin 2013.

Op termijn komt daar het beroepscertificaat bij om digitaal verklaringen te ondertekenen. De NBA werkt op dit moment aan een SBR-variant van de accountantsverklaring. Naar verwachting is deze eind 2013 beschikbaar, accountants kunnen dan in de loop van 2014 ook voor de (middel)grote rechtspersonen de jaarstukken deponeren via Digipoort.

Accountants zullen dan dus een beroepscertificaat moeten aanschaffen bij één van de vier leveranciers die ook het PKIoverheid Services certificaat aanbieden. Het is daarbij niet noodzakelijk om beide certificaten bij dezelfde leverancier af te nemen.

Statusmeldingen en retourberichten
Als een SBR jaarrekening via Digipoort wordt ingediend volgt een statusmelding, deze melding geeft aan of het aangeleverde bericht technisch goed- of afgekeurd is. Daarna volgt een zogenaamd retourbericht waarin staat of het ingediende bericht al dan niet succesvol is gevalideerd. Een succesvolle validatie betekent dat de jaarrekening wordt gepubliceerd in het Handelsregister.

De KvK heeft plannen om vanaf medio 2014 standaard een PDF van de gedeponeerde jaarrekening naar de indiener en/of de rechtspersoon terug te sturen. Een planning voor de terugkoppeling in SBR/XBRL-formaat is nog niet bekend. Tot die tijd moet de indiener zelf ook betalen om een jaarrekening op te vragen.

SBR Software
Zoals gemeld is naast het PKIoverheid Services certificaat software nodig die de publicatiestukken omzet naar XBRL/SBR en verzend naar Digipoort. Uit een rondgang langs leveranciers van jaarrekeningen software blijkt dat bij 6 van de 8 bevraagde softwareleveranciers de SBR functionaliteit al operationeel is bij gebruikers. De intermediair heeft dus voldoende tijd en gelegenheid om zich klaar te maken voor aanlevering van SBR publicatiestukken bij de KvK.

Uit aanvullend onderzoek bij enkele toonaangevende leveranciers van boekhoudsoftware blijkt dat zij voorstander zijn van toepassing van SBR in de bron. Door op grootboekrekeningniveau SBR te taggen kan immers een hogere efficiency bereikt worden. Het is echter te betwijfelen of boekhoudsoftware daarmee ook de functie van rapportagesoftware kan overnemen. Wat dat betreft biedt rapportagesoftware meer functionaliteit dan sec rapportage, denk daarbij aan de elektronische werkprogramma’s en –dossiervorming. Maar ook meer basaal, de (digitale) beschikbaarheid van de overige gegevens die nodig zijn voor een (SBR) publicatiestuk.

Lees verder de white paper
Dit artikel is een beknopte samenvatting van een white paper die gratis beschikbaar is. In de white paper treft u een overzicht aan van de softwareleveranciers met betrekking tot de jaarrekeningen alsook de reacties van diverse softwareleveranciers van boekhoudsoftware.
Downloaden white paper SBR en de jaarrekening digitaal deponeren PDF)...
 

Categorie(n) Branche > Accountantskantoren, Soort > Externe verslaggeving, Branche > Financials, SBR / XBRL, Standaardisatie, (open)standaarden
Bronvermelding Gerard Bottemanne, Menno Kooreman en Jaap Wassink

Automatisch op de hoogte blijven?
Schrijf u in voor onze gratis periodieke nieuwsbrief.

Terug


Onerzoeksbureau GBNED