Softwarepakketten.nl

Onderzoek

SBR verplichtstelling : BTW-aangifte en ICP-opgaaf

Plaatsingsdatum 26-11-2013
Berichtdatum 27 november 2013

Geheel conform de bekend gemaakte roadmap gaat per 1 januari 2014 de SBR verplichtstelling  in voor de BTW-aangifte en de ICP-opgaaf. Een aanzienlijk aantal intermediairs moet komende maanden nog de overstap maken om BTW-aangiften en ICP-opgaven in SBR via de boekhoudsoftware aan Digipoort te kunnen sturen.

Moet iedereen aan de slag?
De invoering van SBR heeft voor de BTW-aangifte en de ICP-opgaaf via het Persoonlijk Domein van de ondernemer op de website van de Belastingdienst geen enkele consequentie. Het Persoonlijk Domein blijft gewoon beschikbaar. U moet wel rekening blijven houden met de maximum omvang van de ICP-opgaaf (99 regels), maar dat is nu niet anders. Daarbij is het goed om te benadrukken dat het Persoonlijk Domein bedoeld is voor de ondernemers zelf. Intermediairs worden geacht via Digipoort aan te leveren.

Intermediairs die nu via BAPI aanleveren moeten, ook voor de BTW, de overstap naar SBR maken. Datzelfde geldt voor ondernemers die zelf via BAPI de BTW-aangifte versturen.

Stappen voor de intermediair
Als intermediair heeft u te maken met de volgende stappen:

 1. De BTW-aangifte en ICP-opgaaf moeten door de boekhoud- of aangiftesoftware in XBRL-formaat samengesteld worden. Verderop in het artikel meer over de vraag of boekhoudsoftware SBR-ready is.
    
 2. De BTW-aangifte en ICP-opgaaf moeten vanuit de boekhoud- of aangiftesoftware via Digipoort verstuurd worden aan de Belastingdienst. Soms verwijst een softwareleverancier naar aparte communicatiesoftware, in de accountancy veelal aangeduid als portaalsoftware die dan ook gebruikt wordt voor de communicatie met klanten zoals het digitaal beoordelen en goedkeuren van aangiften.
    
 3. Voor de SBR communicatie met Digipoort heeft u het PKIoverheid Services certificaat nodig. Ditzelfde certificaat is sinds 2013 vereist voor de elektronische aangifte IB en VpB en is door verreweg de meeste intermediairs al aangeschaft.

Stappen voor de zelfaangever
Voor ondernemers die zelfaangever zijn voor de BTW-aangifte en/of ICP-opgaaf, maar geen gebruik maken van hun Persoonlijk Domein van de Belastingdienst, geldt feitelijk hetzelfde als hiervoor genoemd voor de intermediair. Zij hebben dus een zelfde PKIoverheid Services certificaat nodig hoewel zij dit certificaat slechts beperkt, enkel voor de eigen aangiften, gebruiken.
Zeker bij zelfaangevers is het van belang om te controleren of de boekhoudsoftware SBR-ready is.

EKA wordt SBA
Als een ondernemer de intermediair daartoe machtigt bij de Belastingdienst kan deze intermediair digitaal gegevens ontvangen van aanslagen, kennisgevingen en beschikkingen die de Belastingdienst naar de betreffende ondernemer stuurt. De intermediair krijgt in dat geval een digitale kopie, de zogenaamde EKA (elektronische kopie aanslag). Deze EKA wordt in het SBR-tijdperk opgevolgd door het Servicebericht Aanslag (SBA). In de loop van 2014 dus ook voor de BTW-aangifte. De geregistreerde machtigingen in EKA worden niet automatisch doorgezet naar SBA.

BTW-suppletie
In de loop van 2014 wordt het mogelijk om BTW-suppleties rechtstreeks vanuit een softwarepakket, bijvoorbeeld boekhoudsoftware, in te sturen. Deze software moet dan wel geschikt zijn gemaakt voor het samenstellen en verzenden van BTW-suppleties. Voorwaarde is ook dat de suppletie wordt opgemaakt volgens SBR. En dat betekent in XBRL en verzending via Digipoort met een PKIoverheid Service certificaat.

54% boekhoudsoftware SBR-ready
De belangrijkste conclusie is dat 46% van de leveranciers van boekhoudsoftware nog niet de SBR-functionaliteit heeft ingebouwd voor de BTW. Dit blijkt uit onderzoek dat gepresenteerd is in de gratis Gids boekhoudsoftware 2014.

Niet SBR-ready, en dan?
Het is duidelijk dat (nog) niet met alle boekhoudsoftware de BTW-aangifte en ICP-opgaaf via SBR afgehandeld kan worden. In die situaties zijn de volgende alternatieven denkbaar:

 • Gebruik maken van het eerder genoemde Persoonlijke Domein van de ondernemer, rekening houdend met het maximum aantal regels bij de ICP-opgaaf.
 • Gebruik maken van de diensten van een intermediair.
 • Overstap naar andere, SBR-ready boekhoudsoftware.
 • Gebruik maken van een aanvullende softwaretool om aangifte in SBR mogelijk te maken, zo mogelijk met een importfunctie vanuit Excel of een boekhoudpakket.

Voor de meest actuele gegevens en de status van leveranciers over SBR ready en softwarepakketten kunt u terecht op de SBR Software Check.

Complete artikel
Het complete artikel "SBR verplichtstelling: BTW-aangifte en ICP-opgaaf" is beschikbaar in PDF-formaat.

Categorie(n) Branche > Accountantskantoren, SBR / XBRL, Soort > Boekhoudsoftware, ZZP'ers en klein MKB
Bronvermelding Gerard Bottemanne, Menno Kooreman en Jaap Wassink
Internet URL Gerard Bottemanne, Menno Kooreman en Jaap Wassink

Automatisch op de hoogte blijven?
Schrijf u in voor onze gratis periodieke nieuwsbrief.

Terug


Onerzoeksbureau GBNED