Softwarepakketten.nl
 
EXACT Software
VISMA E-accounting
E-boekhouden

Onderzoek

SBR en Softwareleveranciers: geen bron van innovatie

Plaatsingsdatum 28-05-2014
Berichtdatum 28 mei 2014

Sinds de overheid in 2004 de invoering van SBR in Nederland heeft opgepakt (indertijd onder de naam NTP) moest er uiteindelijk in 2013 een verplichtstelling aan te pas komen om de SBR berichtenstroom op gang te brengen. Vele jaren van verkenning en pilots gingen daar aan vooraf. Nu, tien jaar na dato maken we de (tussen)balans op van de adoptie van SBR. Uit een rondgang langs de Nederlandse softwareleveranciers blijkt dat SBR slechts in beperkte mate wordt omarmd en dat de verplichtstelling de belangrijkste drijfveer is.

De gezamenlijke koepelorganisaties voor administratie-, accountantskantoren en fiscale dienstverleners deden samen met GBNED onderzoek naar de status van SBR binnen standaard softwaresystemen. Aan ruim vijftig softwareleveranciers is gevraagd mee te werken aan een schriftelijke inventarisatie. Ongeveer veertig leveranciers hebben daar hun medewerking aan verleend waarna met nog vier leveranciers een aanvullend gesprek plaats vond.

Conclusies
Op basis van de inventarisatie en de gesprekken concluderen wij dat na tien jaar SBR slechts in beperkte mate wordt omarmd door softwareleveranciers en dat verplichtstelling van SBR-rapportages (zoals voor de BTW-aangifte en ICP-opgave) de belangrijkste drijfveer is.

Een beperkt aantal softwareleveranciers pakt SBR voortvarend op. Zij nemen SBR mee bij de verdere ontwikkeling van de eigen software en ontwikkelen nieuwe producten en diensten die met SBR binnen handbereik liggen. Het is te hopen dat deze innovatieve softwareleveranciers de toon zetten waardoor ook andere leveranciers SBR serieus oppakken.

Bij de Belastingdienst en de KvK  is sprake van eenrichtingsverkeer. SBR-rapportages kunnen (c.q. moeten) aangeleverd worden in SBR. Intermediairs kunnen via commerciële software niet over voor ingevulde aangiftegegevens beschikken en de KvK verstrekt de jaarrekening slechts in PDF-formaat. Ook vanuit de banken is sprake van eenrichtingsverkeer als het gaat om SBR-informatiestromen.
Wij zien een belangrijke rol weggelegd voor deze uitvragende partijen om de SBR-informatiestroom richting branchepartijen, intermediairs en ondernemers op gang te brengen. De Belastingdienst wil in het voorjaar van 2015 de vooringevulde aangiftegegevens in SBR aanleveren. Laten we hopen dat ook de overige SBR stromen op gang komen en dat hier niet nog eens tien jaar overheen gaat.

Het aanstaande Referentie Grootboek Schema (RGS) kan een volgende stap zijn om SBR meer of beter te integreren binnen de verschillende softwareprogramma’s. Meerdere softwareleveranciers hebben al toegezegd het RGS op te nemen in hun software. (Zie ook de interviews met softwareleveranciers in het complete artikel.) Een vervolgstap om de gewenste administratieve lastenverlichting te realiseren is dat intermediairs op termijn het RGS als basis voor hun standaard grootboekschema’s hanteren.

Verder lijkt ‘benchmark’ vooral het toverwoord om SBR vlot te trekken en in haar volle omvang te gaan benutten.

Complete artikel
Het complete (10 pagina's tellende) artikel "SBR en Softwareleveranciers: geen bron van innovatie" is beschikbaar in PDF-formaat.

Categorie(n) Standaardisatie, (open)standaarden, Branche > Accountantskantoren, SBR / XBRL
Bronvermelding Gerard Bottemanne, Menno Kooreman en Jaap Wassink

Automatisch op de hoogte blijven?
Schrijf u in voor onze gratis periodieke nieuwsbrief.

Terug


Onerzoeksbureau GBNED