Softwarepakketten.nl

Onderzoek

Kennisplatform AS: Elekronisch factureren via UBL en juridische aspecten bij software: terugblik 20-11-2014

Plaatsingsdatum 28-11-2014
Berichtdatum 28 november 2014

Op 20 november 2014 vond het Jaarcongres ECP plaats in Den Haag. Op het Jaarcongres ECP komen nieuwe ontwikkelingen, de sociale, maatschappelijke én economische impact van ICT en mogelijkheden tot samenwerking aan bod. Dit jaar stond het Jaarcongres ECP in het teken van: Doorbraak. Innovatie. Maatschappij.

Binnen het Jaarcongres ECP is ruimte gemaakt voor een tweetal sessies die ingevuld werden door het Kennisplatform admnistratieve software. Het Kennisplatform administratieve software is een initiatief van ECP en Onderzoeksbureau GBNED om kennisuitwisseling tussen softwareleveranciers en uitvragende partijen te stimuleren.

Doelgroep zijn met met name softwareleveranciers en geïnteresseerden in betreffende onderwerpen.

Sessies die vanuit het Kennisplatform ingevuld werden zijn:

Elektronisch factureren als standaard functie in boekhoudsoftware is de norm
Elektronisch factureren wordt steeds meer toegepast en is over een aantal jaar meer standaard dan uitzondering. Om elektronisch factureren op grote schaal mogelijk te maken zijn standaards van essentieel belang voor de software industrie. Een van deze standaards is de berichtenstandaard UBL dat op steeds grotere schaal gebruikt wordt voor elektronisch factureren.

Aan leveranciers van boekhoudsoftware is door Gerard Bottemanne van GBNED een oproep gedaan mee te werken aan een ketentest om ervoor te zorgen dat elektronische facturen tussen de verschillende boekhoudpakketten uitgewisseld en (automatisch) verwerkt kunnen worden. Asperion, Exact, MUIS Software, Reeleezee, UNIT4 en Visma hebben gehoor gegeven aan de oproep.

Tijdens de bijeenkomst werd door betrokken leveranciers ingegaan op het resultaat. Ook werden vragen beantwoord van softwareleveranciers die alsnog willen aansluiten bij de oproep.

Vanuit het project SimplerInvocing is Jaap Jan Nienhuis ingegaan op:
1. De verschillen tussen UBL 2.0, UBL-OHNL (Overheid UBL) en UBL-SI (Simpler Invoicing).
2. De rol van SI als postbus.
3. De relatie tussen SI en digipoort.

Uitgebreide informatie over het "Landschap elektronisch factureren in Nederland" is ook te vinden in "De complete gids Elektronisch factureren" die gratis beschikbaar is in digitale vorm.

Juridische aandachtspunten bij innoveren met en exploiteren van software;
Ook juridische aspecten waar een softwareleverancier mee te maken krijgt heeft de aandacht van het Kennisplatform. Als softwareleverancier of app-bouwer wilt u vooral kwalitatief hoogwaardige producten maken en innoveren. De regels van het intellectuele eigendomsrecht kunnen u echter kopzorgen geven. De inzet van de arbeid en producten van externen, kan betekenen dat u afbreuk doet aan uw eigen rechten. Exploitatie vergt (complexe) IT-contracten en voorwaardensets. En ten slotte kunnen ook uw klanten eisen stellen aan de juridische kwaliteit van uw product, bijvoorbeeld op het gebied van continuïteit. Hoe zorgt u ervoor dat uw rechtspositie op orde is en u daarmee ook uw concurrentiepositie versterkt?

IT-juristen André Kamps en Jan-Willem Oordt van De IT-Jurist zijn ingegaan op bovenstaande in een interactieve sessie waar ter plaatse IT-juridische vragen gesteld zijn.

Op het onderdeel "ICT & Recht" op deze website vindt u een uitgebreid aanbod van publicaties, samengesteld door De IT-Jurist.

Deelnemers aan deze bijeenkomst hadden ook gratis toegang tot het volledige Jaarcongres ECP dat ditmaal gehouden werd in de Fokker Terminal te Den Haag.

Meer over het Kennisplatform administratieve software.

Categorie(n) Kennisplatform Administratieve software, ICT & Recht, UBL en Peppol
Bronvermelding Kennisplatform Administratieve software
Internet URL Kennisplatform Administratieve software

Automatisch op de hoogte blijven?
Schrijf u in voor onze gratis periodieke nieuwsbrief.

Terug


Onerzoeksbureau GBNED