Softwarepakketten.nl
erp software prodin
EXACT Software
VISMA E-accounting
E-boekhouden

Bijdrage van Bloggers (blogs)

Big Data en de privacyregelgeving

Plaatsingsdatum 25-12-2014
Berichtdatum Najaar 2015

Door De IT-Jurist

Big Data is het gebruik en met elkaar combineren van datasets die zo groot zijn dat ze niet met reguliere databasemanagementsystemen kunnen worden verwerkt, ten behoeve van het krijgen van nieuwe inzichten en kennis. Big data is voor diverse organsaties, zoals Spotify, een gids geworden bij het nemen van zakelijke en commerciële besluiten. Big Data biedt grote mogelijkheden. Juridisch gezien echter, zijn er wel wat kanttekeningen te maken.

Dat is vooral het geval als Big Data technieken worden toegepast op persoonsgegevens. Op het verwerken van persoonsgegevens, is de Wet bescherming persoonsgegevens van toepassing (en binnen enige tijd de EU-privacyrichtlijn). Op basis daarvan, mogen persoonsgegevens alleen worden verwerkt in overeenstemming met een van te voren vastgesteld doel. Voor het moment van implementatie van Big Data, is dat doel meestal niet duidelijk. Van de betrokkene over wie de persoonsgegevens gaan, is dan in beginsel toestemming nodig wanneer Big Data technieken op zijn gegevens toegepast gaan worden.

Daarnaast kunnen door het combineren van datasets (bijvoorbeeld door profiling) ook persoonsgegevens tot stand worden gebracht. Afzonderlijke datasets zonder persoonsgegevens kunnen door combinatie met elkaar toch leiden naar een individu. Wanneer dat het geval is, is ook de Wbp van toepassing. Ook dan geldt dat de verwerking slechts mag plaatsvinden op basis van een rechtmatige grondslag.

Een voorbeeld van die grondslag de toestemming van de betrokkene. De privacywetgeving stelt wel eisen aan die toestemming. Deze moet uit vrije wil en uitdrukkelijk worden gegeven op basis van de informatie die een betrokkene krijgt over het verwerkingsproces. Die informatie moet het doel van de verwerking weergeven en de manier waarop de gegevens worden verwerkt. Als een van deze twee zaken wijzigt, moet opnieuw toestemming worden verkregen.

De privacyregelgeving geeft voorts het gerechtvaardigd belang van de verwerker als mogelijke grondslag. Hierbij moet de verwerker de afweging maken tussen zijn belang bij het toepassen van Big Data en het privacybelang van de betrokkene. Wanneer het belang van de verwerker commercieel van aard is, zal het privacybelang in de regel voor moeten gaan.

Categorie(n) ICT & Recht, Cybersecurity
Bronvermelding De IT-Jurist
Internet URL De IT-Jurist

Automatisch op de hoogte blijven?
Schrijf u in voor onze gratis periodieke nieuwsbrief.

Terug


Onerzoeksbureau GBNED