Softwarepakketten.nl
erp software prodin

Onderzoek

Functionaliteit BPM softwaresystemen op een rij gezet

Plaatsingsdatum 04-01-2015
Berichtdatum December 2014

Business Process Management (BPM) staat op dit moment volop in de belangstelling. BPM is gericht op het optimaliseren van processen, waarbij begrippen als TQM, LEAN en Six Sigma de revue passeren. TQM staat voor Total Quality Management als methode die gericht op continue verbetering van bedrijfsprestaties met een focus op klanteisen in relatie tot  de bedrijfsstrategie. LEAN en Six Sigma zijn methoden om TQM te ondersteunen. In Nederland wordt TQM ook wel aangeduid als Integrale kwaliteitszorg (IKZ).

BPM heeft een nauwe relatie met Workflow Management (WFM). WFM  regelt de wijze en volgorde van de activiteiten binnen een bedrijfsproces. Processtappen worden opgegeven met tijdstippen waarop uit te voeren en door welke medewerkers.

BPM en WFM wordt in belangrijke mate ondersteund door softwaresystemen. Hier kan een tweedeling gemaakt worden naar:

  1. ERP-systemen die direct ondersteuning bieden aan BPM- en/of WFM-functionaliteiten.
  2. Zelfstandige BPM-systemen die veelal een integratie of koppeling kennen met ERP-systemen.

De basis van BPM-systemen is functionaliteit die het analyseren en modelleren van bedrijfsprocessen mogelijk maken. Als alleen bedrijfsprocessen in beeld gebracht worden kan een tool als Microsoft Visio uitkomst bieden. Visio is een standaard tool om diagrammen samen te stellen en in dit artikel niet gedefinieerd als BPM-systeem.

Overige Functionaliteiten die een BPM-systeem kan bevatten zijn onder andere:

  • Ondersteuning van WFM;
  • Het monitoren van bedrijfsprocessen;
  • Het ondersteunen van Kritische Prestatie Indicatoren (KPI’s);
  • Functies voor ondersteuning van optimalisatie-, simulatie en voorspellen van bedrijfsprocessen. Dit laatste wordt in de vakliteratuur vaak aangeduid als ‘predictive modeling’;
  • Het genereren van documenten; zoals PDF-, Word- of HTML-documenten;
  • Het ondersteunen bij het samenstellen van kwaliteitshandboeken;
  • Het ondersteunen van mobile computing. Oftewel BPM-functionaliteit mogelijk maken via  apps voor de smart-phone en tablet-PC;
  • Koppeling met andere systemen. Zodat direct met data gewerkt kan worden uit primaire bedrijfssystemen, zoals bijvoorbeeld een ERP-systeem, een groothandelstoepassing of een systeem voor retailers. Dit om te voorkomen dat informatie handmatig uitgewisseld moet worden tussen een BPM- en andere systeem. Het is niet voor niets dat sommige (veelal de grotere) ERP-systemen zelf BPM- en/of WFM-functionaliteiten bevat.

Ook ‘Process mining’ kan beschouwd worden als functionaliteit van een BPM-systeem.

Lees complete artikel "Functionaliteit BPM softwaresystemen op een rij gezet" in PDF.  

Categorie(n) Branche > Financials, Branche > Accountantskantoren, Soort > Kwaliteitszorg (incl. BPM en WFM)
Bronvermelding Onderzoeksbureau GBNED
Internet URL Onderzoeksbureau GBNED

Automatisch op de hoogte blijven?
Schrijf u in voor onze gratis periodieke nieuwsbrief.

Terug


Onerzoeksbureau GBNED