Softwarepakketten.nl

Software nieuws

Beta versie NT10.3.b.1 gepubliceerd: Jaarverantwoording micro-entiteiten

Plaatsingsdatum 28-01-2016
Berichtdatum 28 januari 2016

De Kamer van Koophandel heeft een extensie op de NT10.0 beschikbaar gesteld ten behoeve van de jaarverantwoording van micro-entiteiten. De categorie 'micro-entiteiten' is sinds 1 november 2015 geïntroduceerd in BW2. De regelgeving op het gebied van micro-entiteiten heeft betrekking op entiteiten die onder BW2 vallen en die (geconsolideerd) voldoen aan twee van de drie hieronder volgende criteria: totaal activa kleiner of gelijk aan € 350.000; omzet kleiner of gelijk aan €.700.000; gemiddeld aantal werknemers minder dan 10. Voor de organisaties die onder deze categorie vallen betekent dit een sterke vereenvoudiging van de verslaggevingsvereisten. U vindt de extensie NT10.3.b.1 hier.

LET OP: Het is van groot belang de extensie op de juiste plaats ten opzichte van versie 10.0 in uw gegevensopslag te plaatsen omdat de extensie taxonomie onderdelen van versie 10.0 hergebruikt en daar door middel van relatieve paden naar verwijst. Er wordt vanuit gegaan dat versie 10.0 en 10.3.b.1 naast elkaar als mappen onder een andere map (van uw keuze) geplaatst worden.

Categorie(n) Branche > Accountantskantoren, SBR / XBRL
Bronvermelding Standard Business Reporting Programma
Internet URL Standard Business Reporting Programma

Automatisch op de hoogte blijven?
Schrijf u in voor onze gratis periodieke nieuwsbrief.

Terug


Onerzoeksbureau GBNED