Softwarepakketten.nl

Onderzoek

Verslag en presentaties overleg Auditfile Platform / Domein afrekensystemen (XAA)

Plaatsingsdatum 06-03-2016
Berichtdatum Maart 2016

Op 17 februari 2016 heeft een bijeenkomst plaatsgevonden van het Auditfile Platform, domein afrekensystemen (XAA)

Besproken is wat het nut van de Auditfile Afrekensystemen is voor de belanghebbenden in de administratieve keten. Enerzijds de 'logistieke' verwerking van eerste vastlegging in een kassa, via interface naar de financiële administratie en het maken van operationele en verantwoordings-rapportages. Anderzijds de analyse t.b.v. de interne beheersing en de controle op juiste verwerking in verantwoordingen.

Er zijn verschillende verschijningsvormen van XAA:
XAA     gedetailleerd voor controle, handhaving, analyse en bedrijfsvoering
XAA-    voor het logistieke proces
XAA--   voor journalisering, maar dan wel verdicht.

De praktische implementatie van deze verschillende vormen moet nog gerealiseerd worden. Op dit moment kennen we alleen de XAA++ (de totale XAA) als daadwerkelijk product.

Voor meer informatie is de volgende documentatie beschikbaar:

 1. Verslag overleg Auditfile Platform / Domein afrekensystemen (XAA);
   
 2. Presentatie Belastingdienst; Inleesscript XAA 3.0;
  Inlezen en analyse (in ontwikkeling) van data uit de auditfile afrekensystemen.
   
 3. Presentatie boekingsgangen door Newway Retail Solutions;
  Met onder andere:
   
  Het concept/idee is dat de huidige verschillende koppelingen richting de financiële pakketten worden vervangen door één koppeling: XAA.
   
  Buiten een vereenvoudiging van de software levert dit de software leverancier ook een flinke besparing qua onderhoudbaarheid van de software.
   
  Verder zou binnen de software het door de gebruiker zelf gehanteerde rekeningschema gekoppeld kunnen worden aan het RGS. Op deze manier zou dit meegenomen kunnen worden in de XAA export.

Categorie(n) XML en EDI, Branche > Detailhandel & Horeca, XML Auditfiles, Assuring (incl. certificeren en compliance), Standaardisatie, (open)standaarden, Branche > Accountantskantoren
Bronvermelding Auditfile Platform / Domein afrekensystemen (XAA)
Internet URL http://www.auditfiles.nl

Terug

Gerelateerde berichten

Verslag en presentatie Auditfiles met referentieset Data analyse [06-11-2016]

SBR koppeling in de Auditfile Financieel met behulp van RGS [21-04-2014]


Woensdag 18 april 2018
SEMINAR ROBOTIC ACCOUNTING
Op 18 april a.s.wordt voor de tweede maal het "Seminar Robotic accounting" georganiseerd. Het doel van dit seminar is geïnteresseerden inzicht bieden in innovaties op het gebied van robotic accounting en gerelateerde ontwikkelingen, zoals: Robotic proces automation (RPA), PSD2 (met Access to the Account - XS2A), Blockchain, Artificial Intelligence (AI) met machine learning en E-factureren o.b.v. UBL.
Meer informatie en aanmelden...


CreAim

Informer software


KING


Timewriter


Onerzoeksbureau GBNED