Softwarepakketten.nl
 
EXACT Software
VISMA E-accounting
E-boekhouden

Onderzoek

Implicaties PSD2 voor verschillende sectoren

Plaatsingsdatum 02-04-2016
Berichtdatum Maart 2016

Enigma Consulting

Artikel van Enigma Consulting, door Drs. G.A.C. (Geert) Blom

Wat betekent de revisie van de regelgeving concreet? Het antwoord op deze vraag hangt af van het type organisatie dat met de nieuwe wetgeving te maken krijgt.

Financiële instellingen  
Banken moeten zich voorbereiden op de veranderingen die PSD2 met zich mee brengt. Doordat TPP’s toegang krijgen tot de markt neemt de concurrentie op gebied van betaaldiensten naar verwachting enorm toe. De marge op betalingsverkeer zal omlaag gaan en banken moeten nieuwe verdienmodellen gaan uitdokteren. De tarifering van de verstrekking van de trasactiedata of stamgegevens van hun klanten is daarbij een hot topic. Daarnaast dienen financiële instellingen zich compliant te maken aan alle stringentere bepalingen in de herziene PSD op gebied van scope, beveiliging en transparantie.

Innovatieve betaalinstellingen 
Voor innovatieve betaaldienstaanbieders biedt de PSD-herziening op het eerste gezicht de meeste kansen. Hoewel het aantal toepassingen waarbij toegang tot de bankrekening van een gebruiker van belang is voor een derde partij momenteel nog beperkt is, zal de markt voor deze toepassingen de komende periode snel in omvang groeien.

Aanbieders van passen 
Voor deze groep springt vooral de begrenzing van de transactievergoeding in het oog. Hoewel de ontvangsten van vooral credit card interchange fees aanzienlijk zullen dalen, zorgt de verwachte toename van creditcardbetalingen voor een groeiend marktaandeel van pasbetalingen. Over de gehele markt bekeken zal de procentuele afroming door card-bedrijven wel dalen..

Retailorganisaties 
Deze organisaties lijken garen te spinnen en verwelkomen de limietstelling op MIF's: de kosten van betalingsverkeer nemen af. De mate waarin dat het geval is hangt echter af van het EU-land waar de afnemer van card-diensten is gevestigd. In Nederland bijvoorbeeld heeft de betaalpas een heel groot marktaandeel met een tarief onder de 0,2% van het transactiebedrag, waardoor de limietstelling vooral effect heeft op de credit card-markt. Op Europees vlak bestaat bovendien de kans dat aanbieders het bedrag van de jaarlijkse bijdrage van kaarthouders verhogen om op die manier gederfde inkomsten als gevolg van de MIF-limitering te compenseren.

Europese banken de grote verliezers?
Daar waar PSD2 voordelen biedt voor retailers en innovatieve betalingsdienstaanbieders, lijken vooral de banken met nadelen te worden geconfronteerd. Zij moeten immers extra investeringen maken om PSD2-compliant te zijn, terwijl het alleenrecht op toegang tot de klantrekeningen verdwijnt.

Toch biedt de verplichting om toegang tot de betaalrekening te moeten toestaan ook kansen voor banken. De Franse bank Crédit Agricole bijvoorbeeld ziet in de PSD-herziening geen bedreiging maar juist een kans en biedt ontwikkelaars daarom een proeftuin om software te bouwen die aansluit bij de op stapel staande veranderingen (www.creditagricolestore.fr). Credit Agricole profileert zich zo als een moderne bank en kan straks bovendien als eerste profiteren van nieuwe verdienmodellen die op deze payment account access services zijn gebaseerd.

Tijdlijn 
Op 16 november 2015 heeft de Europese Raad ingestemd met de voorgestelde actualisatie van de PSD en de cap op de MIF's. De afzonderlijke lidstaten hebben na publicatie nog twee jaar de tijd om de PSD2 regelgeving in te voeren in nationale wetgeving. Eind 2017 komt snel naderbij en het is daarom voor iedere organisatie waarop de PSD2 mogelijk impact heeft, zaak om voorbereid te zijn op de komst van PSD2.

 Drs. G.A.C. (Geert) Blom is werkzaam als Senior Payments Consultant bij Enigma Consulting B.V.

Categorie(n) PSD2
Bronvermelding Enigma Consulting
Internet URL Enigma Consulting

Automatisch op de hoogte blijven?
Schrijf u in voor onze gratis periodieke nieuwsbrief.

Terug

Kleisteen

Informer Software


KING Software


Timewriter


Onerzoeksbureau GBNED