Softwarepakketten.nl
 
FiscaalOnline
Exact Software
VISMA E-accounting

Onderzoek

Software voor externe verslaggeving

Plaatsingsdatum 18-03-2021
Berichtdatum 18 maart 2021

Externe verslaggeving is het gehele proces om externe belanghebbenden van een organisatie (meestal aangeduid als ‘stakeholders’) inzicht te geven in de financiële positie van de organisatie. Dit geheel wordt aangeduid als ‘financial accounting’ als tegenhanger van het begrip ‘management accounting’ dat juist is gericht op interne rapportages.

Verreweg de bekendste vorm van externe verslaggeving is het opstellen van de jaarrekening - als onderdeel van de jaarstukken - , waarvan het resultaat uiteindelijk gedeponeerd wordt bij de Kamer van Koophandel. Deponeringsstukken genoemd. Vaak weer als afgeleide van de jaarrekening voor intern gebruik, aangeduid als inrichtingsstukken.

Andere vormen van externe verslaggeving zijn de aangifte Inkomsten- en Vennootschapsbelasting, Kredietrapportage aan de bank, het aanleveren van Statistiekinformatie aan het CBS, Country by Country (CBC) reporting en Duurzaamheidsrapportages.

Country-by-Country reporting
Sinds 1 januari 2016 geldt voor multinationale ondernemingen met een omzet vanaf € 750 miljoen de Country-by-Country (CbC) reporting. Zijnde een voortvloeisel uit het OESO Base Erosion and Profit Shifting (BEPS) project.
De rapporterende entiteit van de multinationale onderneming moet jaarlijks een landenrapport aanleveren bij de belastingdienst in het land waarvan deze entiteit fiscaal inwoner is. In tegenstelling tot de meeste (verplichte) externe verslaggeving vindt de CbC reporting niet plaats in SBR/XBRL, maar in een eigen XML-formaat. Hoewel de CbC reporting bij de Nederlandse Belastingdienst slechts geldt voor tussen de 100 en 200 multinationals is er voor de volledigheid en inzicht apart aandacht aan besteed in dit rapport. 

Duurzaamheidsrapportages
Al jaren staat de ontwikkeling van duurzaamheidsrapportages in de belangstelling. We hebben het dan over ESG- (environmental, social and governance) dat gaat over Sustainability, oftewel duurzaamheid. ESG beschouwen we als de overkoepelende term voor duurzaamheidsvraagstukken. ESG zelf is geen standaard en gaat over niet-financiële informatie.

In deze uitgave brengen we enkele organisaties en hun standaarden in kaart op het gebied van duurzaamheidsvraagstukken. We hebben vervolgens een aantal softwareleveranciers op een rij gezet die zich bezighouden met oplossingen voor duurzaamheidsrapportages. 

Inhoud rapport
Dit rapport is primair gericht op het inzicht te geven in standaard software voor externe verslaggeving met geboden functionaliteit en eigenschappen.

De inhoudsopgave van het rapport is als volgt:

1. Inleiding

2. Externe verslaggeving
    2.1 Jaarrekening
          2.1.1 Jaarrekening deponeren bij de KvK
          2.1.2 Jaarrekening beursgenoteerde ondernemingen
          2.1.3 Jaarverslag effecten uitgevende instellingen in de EU
    2.2 Aangiftes Belastingdienst
    2.3 Kredietrapportage
    2.4 CBS Statistiekopgaven
    2.5 Country by country reporting
    2.6 Duurzaamheidsrapportage

3. Assurance
    3.1 SBR Assurance
    3.2 Digitaal ondertekenen

4. Standaard software
    4.1 Inleiding
    4.2 Toelichting van eigenschappen
    4.3 Softwarematrix
    4.4 Specificatie per softwarepakket

5. Relatie met andere processen c.q. systemen
    5.1 Inleiding
    5.2 Digitaal dossierbeheer en werkprogramma’s
    5.3 Auditfuncties en ICT
    5.4 Portaaltoepassingen
    5.5 Financial Planning and Analysis (FP&A): BI & CPM

Bijlagen:

I. Bronnen
II. SBR en RGS

Complete rapport
Het complete rapport is gratis beschikbaar in digitale vorm (PDF).
Naar aanvragen rapport "Software voor externe verslaggeving".

 

Categorie(n) Soort > Externe verslaggeving, Branche > Accountantskantoren, Softwareselectie, Duurzaamheid, Branche > Financials, Horizontaal toezicht, SBR / XBRL, Soort > Boekhoudsoftware, Soort > Financial Planning and Analysis (FP&A)
Bronvermelding Onderzoeksbureau GBNED
Internet URL Onderzoeksbureau GBNED

Automatisch op de hoogte blijven?
Schrijf u in voor onze gratis periodieke nieuwsbrief.

Terug


Onerzoeksbureau GBNED