Softwarepakketten.nl

Software nieuws

Ontwikkelingen vanuit het Auditfileplatform met kwaliteit van de auditfiles en referentieset voor data-analyse

Plaatsingsdatum 11-07-2016
Berichtdatum 10 juli 2016

Op 15 juni j.l. zijn tijdens een overleg van het Auditfileplatform een aantal interessante ontwikkelingen aan de orde gekomen, zoals: kwaliteit van de auditfiles, de ontwikkeling van een referentieset voor data-analyse en de introductie van de Stuurgroep Auditfile.

Kwaliteit van de Auditfiles
Een Auditfile kan niet altijd ingelezen c.q. goed verwerkt worden door de aanwezigheid van fouten. Dit kan gaan om ongeldige characters, velden die te lang zijn in de Auditfile, de aanwezigheid van dubbele grootboekrekeningen en andere oorzaken. Hiernaast speelt dat:
- Auditfiles steeds groter worden, soms te groot om fatsoenlijk te verwerken;
- Er veel verschillende versies van Auditfiles in omloop zijn (van ADF 1.0 tot XAF 3.2);
- Eindcijfers zijn niet eenduidig uit de Auditfile zijn te halen.

De Belastingdienst beschikt over een Validatie Test Service. Maar de vraag is of alle leveranciers van Auditfiles daar in voldoende mate bekend mee zijn. 

De kwaliteit van Auditfiles heeft op dit moment de volle aandacht en zal zeker leiden tot verbeterpunten en voorstellen.

Referentieset voor data-analyse
Er is een initiatief om te komen tot een referentieset voor data-analyse dat momenteel is opgepakt door het Auditfile Platform. In april j.l. zijn al twee goed bezochte (brainstorm)sessies georganiseerd, waarbij sprake was van een gemêleerde samenstelling en positieve reacties. Een referentieset voor data-analyse staat ook in relatie tot het Referentie grootboekschema (RGS) en de Auditfiles.

De volgende punten spelen bij een referentieset voor data-analyse:

- Zijn de onderwerpen wel domein-onafhankelijk?
- Alleen Auditfiles?
- Referentiegrootboekschema (adoptie, nodig voor verhogen bruikbaarheid Auditfiles
   voor data-analyse);
- Afbakening domeinen;
- Wijze van delen – functioneel/technisch – schaalbare adoptie;
- Beheer;
- Moet niet vanuit requirements voor data-analyse gewerkt worden?
- Data-analyse maakt ook de tekortkomingen zichtbaar. Dit leidt mogelijk tot
  uitbreidingen op de Auditfiles;
- Moeten ook de andere toezichthouders (dan de Belastingdienst) de bal oppakken?

Komende maanden komt er meer duidelijkheid over het tot stand komen van een referentieset voor data-analyse en zal duidelijk zijn wie hierin willen participeren.

Stuurgroep Auditfile
Nu de Auditfile-familie inmiddels is uitgegroeid tot acht domeingroepen (Financieel, Salaris, Afrekensystemen, Voorraad/Logistiek, Ritregistratiesystemen, Containerterminal, Board Computer Taxi en Toegangscontrole) groeit de behoefte aan strategische sturing, waartoe nu de Stuurgroep Auditfile is opgericht.

Van de stuurgroep maken de volgende partijen deel uit:
- Belastingdienst - Fred van Ipenburg
- ECP/Zeker Online - Bianca Smit
- KPMG Meijburg/NOB - Stefan Nijessen
- NBA - Jacques Urlus
- SIVI - Gerhard Gerritsen
- SRA - Menno Kooreman
- SRA - Tony van Oorschot
- Unit4 - Wilco Kraaij

De regie en voorzitterschap van de stuurgroep is in handen van SRA/Belastingdienst. 

Complete verslag beschikbaar
Opvragen complete Verslag Plenair Overleg Auditfileplatform, 15 juni j.l. (PDF)...
 

Categorie(n) Branche > Accountantskantoren, Soort > Boekhoudsoftware, Audit, dossierbeheer en data analyse, XML Auditfiles, Branche > Accountantskantoren > Software advies, Soort > Externe verslaggeving, RGS (ReferentieGrootboekSchema)
Bronvermelding Auditfileplatform
Internet URL Auditfileplatform

Automatisch op de hoogte blijven?
Schrijf u in voor onze gratis periodieke nieuwsbrief.

Terug


Onerzoeksbureau GBNED