Softwarepakketten.nl
Surepay IBAN-Naam check
EXACT Software
VISMA E-accounting
E-boekhouden

Software nieuws

Minister Henk Kamp opent Brightlands Smart Services Campus

Plaatsingsdatum 13-09-2016
Berichtdatum 13 september 2016

De Brightlands Smart Services Campus maakt een nieuwe vliegende start. Vanmiddag mocht CEO Peter Verkoulen onder andere KPN en BNY Mellon als nieuwe leden van de campus community verwelkomen. Het CBS maakte wereldkundig dat eind september het Center voor Big Data Statistics wordt geopend, de Brightlands Smart Services Campus speelt hierin een vooraanstaande rol. Daarnaast zal de campus onder de naam “Techruption” en op initiatief van APG, een netwerk van grote bedrijven en startups verwelkomen die gezamenlijk investeren in de dataontwikkeling rond artificiële intelligentie, Climate Change en Blockchain.

Opening
Onder grote belangstelling opende Minister Henk Kamp van Economische Zaken in gezelschap van onder andere Prins Constantijn, Special Envoy van StartupDelta, de Brightlands Smart Services Campus.

Minister Kamp van Economische Zaken: "De samenwerking die hier in Heerlen tot stand komt op het gebied van ICT, versterkt de Nederlandse kenniseconomie en onze wereldwijde concurrentiepositie. Studenten, onderzoekers en ondernemers bouwen hier gezamenlijk aan nóg slimmere ICT-toepassingenmet gebruik van zogenoemde Big Data. Vanuit deze dataontstaan innovatieve diensten en producten waar mondiaal behoefte aan is bij het oplossen van vraagtukken. Bijvoorbeeld op het gebied van financiële services, dataveiligheid, zorg, klimaatverandering, burgerparticipatie en onderwijs. Daarnaast heeft deze campus de potentie om extra banen, studenten en inkomsten de komende jaren te realiseren in Zuid-Limburg.”

CBS
Tijdens de opening van de Smart Services Campus deed het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) een vooraankondiging van de eind september verwachte opening van zijn Center for Big Data Statistics (CBDS). In aanloop hiernaartoe ondertekenden de Smart Services Campus, de Universiteit Maastricht, de Hogeschool Zuyd en de Open Universiteit elk een letter of intent waarin zij het voornemen vastlegden om met CBS te gaan samenwerken op het gebied van big data.

Directeur-generaal Tjark Tjin-A-Tsoi van CBS: "Het Center for Big Data Statistics gaat de krachten bundelen van nationale en internationale partijen uit het onderwijs, de overheid en het bedrijfsleven op het gebied van big data. Gezamenlijk kunnen we beter, sneller en gedetailleerder antwoord te geven op vragen over en vanuit de samenleving, tegen lagere kosten en met minder administratieve lasten."

CBS zal op 27 september van start gaan met een internationaal netwerk van partners, waarbij er uiteraard nog ruimte is voor andere geïnteresseerde partijen. Mede om de binding met de Brightlands Smart Services Campus te versterken, wordt vooral vanuit Heerlen gewerkt. Daarnaast geeft CBS deze binding vorm door te participeren in het lectoraat Visualisatie aan de Smart Services Campus.

Techruption
Medio juli heeft APG aangekondigd dat ze samen met de Brightlands Smart Services Campus, de Provincie Limburg en de bij de campus betrokken kennisinstellingen en TNO een nieuwe community wil oprichten op de gebieden blockchain, kunstmatige intelligentie en Climate change. Professor Willem Vermeend, oud-minister en fintech ambassadeur namens de Nederlandse regering, is de aanjager van dit initiatief In de afgelopen 6 zomerweken hebben 8 grote bedrijven en instellingen het principebesluit genomen om mee te gaan doen en hebben meer dan 40 startups interesse getoond. Naar verwachting gaat dit initiatief in januari 2017 officieel van start.

Categorie(n) Blockchain, Tech startups, Branche > Financials, Standaardisatie, (open)standaarden
Bronvermelding CBS
Internet URL CBS

Automatisch op de hoogte blijven?
Schrijf u in voor onze gratis periodieke nieuwsbrief.

Terug


Onerzoeksbureau GBNED