Softwarepakketten.nl

Onderzoek

Zoekwoordenonderzoek e-factureren en factuurautomatisering

Plaatsingsdatum 22-09-2016
Berichtdatum 2016

Op basis van 135 gekozen zoektermen op het gebied rondom e-factureren en geautomatiseerde factuurverwerking zijn er in 2014, 2015 en 2016 zoekopdrachten gedaan. Het zoekvolume in 2015/2016 is fors gestegen ten opzichte van 2011/2011. Met aanvullend het gebruik van de termen elektronisch factureren en digitaal factureren.

Resultaten en conclusies
Op basis van de statistische informatie kunnen de volgende resultaten en conclusies worden getrokken:

 • Op basis van de 135 gekozen zoektermen op het gebied rondom e-factureren en geautomatiseerde factuurverwerking zijn er in 2014 12.584.520, in 2015 12.962.640 en in 2016 zoekopdrachten (query’s) gedaan.*

  * het verschil in volume met de vorige editie vloeit voort uit het feit dat het zoekvolume geografisch beperkt is geworden tot Nederland en België.
     
 • Ten opzichte van de dezelfde periode in 2015 is in 2015 het aantal query’s gestegen met
  378.120 query’s. In procenten betekent dat een stijging in de totale zoekbehoefte van 3,0%. Dat is geen significante toename.
     
 • Het zoekvolume in 2015/2016 is wel fors gestegen ten opzichte van 2011/2011. Van 10.460.760 naar 12.716.880 query’s. Dat betekent een stijging van 21,6% ten opzichte van 2016. Dit beeld sluit aan bij de toename van de bekendheid van e-factureren. Gemeten naar adoptie van PDF e-factureren aangevuld met andere vormen van e-factureren, is de stijging in zoekvolume naar mijn mening lager dan de adoptie.
      
 • Bij Platform E-factureren ervaren we de technische aspecten voor de eindgebruiker als minder van belang. Allereerst omdat we denken dat de techniek rondom e-factureren een enabler zou moeten zijn om de voordelen van e-factureren te kunnen omarmen en vanuit die optiek niet op de voorgrond zou hoeven te –komen- staan.

  Dat denken we terug te kunnen zien in de zoekbehoefte. Daarin zien we alleen een groei in zoekbehoefte naar de term ‘UBL factuur’ Overigens moet dat wel in perspectief worden geplaatst, nu de zoekbehoefte slechts 70 query’s per maand bedraagt.

Opvragen volledige zoekwoordenonderzoek 
Het volledige Zoekwoordenonderzoek e-factureren en factuurautomatisering is gratis beschikbaar in PDF.
Opvragen PDF-document...

AANVULLEND: 

Is het elektronisch factureren of digitaal factureren?
Wie gebruikt wat? Hoe consequent? Is er verschil dan? Is dit belangrijk? En snappen “we” dat ook?
Opvragen PDF document...

Categorie(n) Soort > (Elektronisch) factureren
Bronvermelding Platform E-factureren
Internet URL http://www.platformelfa.nl

Automatisch op de hoogte blijven?
Schrijf u in voor onze gratis periodieke nieuwsbrief.

Terug


Onerzoeksbureau GBNED